Mei 2024
  • 29 May 2024
  • Pdf

Mei 2024

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Examenmodule

Locatieplanning overzicht

Wanneer examens op locatieniveau gepland worden is er vanuit het planningsoverzicht een nieuw overzicht beschikbaar: Locatieplanning. In dit overzicht wordt per locatie, per dag getoond welke examens plaatsvinden, welke examinatoren daarvoor gepland zijn en de aantekening die voor die dag, voor die locatie is gemaakt.


Declaratie-/interventiemodule

Trainingen op dezelfde datum/tijd ook tonen aan trainer

Wanneer trainingen binnen deze module dezelfde datum en tijd hadden, werd er slechts 1 getoond. Dit is aangepast zodat nu alle trainingen getoond worden.


PE-module

Deelnemer zelf punten laten opgeven

In deze release hebben we een extra optie toegevoegd waarmee een deelnemer zelf de punten kan opgeven bij een nieuwe activiteit. Hierbij kan ook aangegeven worden voor welke module/onderdeel deze punten gelden. Deze activiteit hoeft vervolgens niet meer goedgekeurd te worden door een begeleider.
Deze nieuwe optie staat standaard uit, maar kan op verzoek aangezet worden.


Trainingenmodule

Percentage tonen in voortgangsbalk

Wanneer in de trainingenmodule een voortgangsbalk getoond wordt voor af te ronden trainingen dan wordt in deze voortgangsbalk nu ook het percentage getoond.

Deelnemers aan- en afmelden binnen een reeks

Wanneer een deelnemer is ingeschreven op een reeks trainingen dan kon deze deelnemer vervolgens alleen aan- of afgemeld worden voor de gehele reeks. We hebben hierin een wijziging doorgevoerd zodat het mogelijk is voor een beheerder om een deelnemer af te melden voor een specifieke datum binnen een reeks en vervolgens weer aan te melden op een datum binnen een andere reeks.

Diverse wijzigingen in trainingsoverzicht

Aan het trainingsoverzicht zijn een aantal extra kolommen toegevoegd om dit overzicht meer in lijn te brengen met het Agenda overzicht. Daarnaast zijn de kolommen sorteerbaar gemaakt.
Ook is er een filter aan dit overzicht toegevoegd, die standaard staat ingesteld op ‘Aanwezig’. Hierdoor worden standaard de deelnemers getoond die aanwezig waren bij een training. Het is mogelijk om dit filter aan te passen naar ‘Aangemeld’ of ; Niet aanwezig’(met reden / zonder annulering).


Programmatisch toetsen module

Rol van de feedback gever tonen bij gegeven feedback

Bij het inzien van de feedback wordt naast de naam van de feedback gever nu ook de rol van deze persoon getoond. Hiermee is eenvoudig te achterhalen om welke vorm van feedback, bijvoorbeeld peer feedback, het gaat.What's Next