Juni 2024
  • 25 Jun 2024
  • Pdf

Juni 2024

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Algemeen

Gebruikerstype tonen met mouse-over

In het overzicht met deelnemers werd ook het deelnemerstype getoond. Dit kan echter een lange tekst zijn, waardoor deze niet altijd even goed leesbaar was. We hebben een wijziging doorgevoerd, waardoor het deelnemerstype nu via een mouse-over bij de naam van de deelnemer te zien is.

Bij deelnemerimport kiezen voor het toevoegen of overschrijven van groepen en kwalificaties

Bij het importeren van deelnemers kunnen kwalificaties en deelnemersgroepen opgegeven worden. De opgegeven waarden overschreven altijd de huidige selectie. Het is nu mogelijk om aan te geven of de opgegeven groepen/kwalificaties moeten worden toegevoegd aan de bestaande selectie of dat deze de huidige selectie moet overschrijven.
Ook is de import aangepast, zodat ook gekeken wordt naar gearchiveerde deelnemers om te bepalen of een deelnemer al een account heeft.

Toegankelijkheidsprofiel toevoegen aan deelnemerexport

Het was al mogelijk om een toegankelijkheidsprofiel op te geven bij een deelnemer. We hebben een wijziging doorgevoerd waarmee dit opgegeven profiel ook wordt toegevoegd aan de export van de deelnemers.

Extra optie voor standaard sortering

De sortering in het deelnemersoverzicht kan op twee manier ingericht worden: Op achternaam van de deelnemer of op datum van de laatste login. We hebben hier een 3e optie aan toegevoegd; Code. Hiermee is het mogelijk om standaard te sorteren op de waarde uit het nummer/code veld.

Tonen gearchiveerde deelnemers bij status ‘Alle’

In het deelnemersoverzicht kan gefilterd worden op status. Standaard worden alleen de actieve deelnemers getoond, maar het filter kan ook ingesteld worden op ‘Demo’, ‘Gearchiveerd’ en ‘Alle’. Het filter ’Alle’ hebben we aangepast, zodat deelnemers van alle statussen, inclusief gearchiveerd, getoond worden.


Examenmodule

Tegelijkertijd inplannen meerdere theorie-examens

Wanneer vanuit het examendashboard tegelijkertijd meerdere theorie-examens werden ingepland in Remindo dan ging dit nog niet altijd goed wanneer er niet al een toetsmoment bestond in Remindo. We hebben hier diverse optimalisaties voor doorgevoerd, zodat dit nu wel juist gebeurt.

Nieuwe mail voor gebruiker met de rol ‘meekijker’

Het was al mogelijk om een mail te versturen aan de gekoppelde begeleider van een deelnemer wanneer het examenresultaat beschikbaar was. We hebben deze mail nu ook instelbaar beschikbaar gemaakt voor gebruikers van de rol ‘meekijker’.

Uitvoeringsvorm tonen in planningsoverzicht

Het is mogelijk om een uitvoeringsvorm te koppelen aan een examen. Optioneel is deze uitvoeringsvorm al direct te koppelen bij het plannen van een examen. Wanneer de uitvoeringsvorm gepland wordt, wordt deze nu ook getoond in het planningsoverzicht.


Rapportage module

Extra placeholders beschikbaar

In de rapportage module waren al diverse placeholders beschikbaar om in te voegen in teksten. Het aanbod van placeholders is flink uitgebreid, zodat bijvoorbeeld ook gegevens vanuit de CRM module en gegevens van begeleiders ingevoegd kunnen worden.


Aanmeld module

Validatie op datum velden

We hebben een extra validatie toegevoegd bij velden van het type datum. Hierdoor wordt nu beter gecontroleerd op een correct opgegeven datum. Daarnaast is het ook mogelijk geworden om per datumveld in te stellen of deze datum in de toekomst moet liggen of niet.


Opdrachten-/Artikelmodule

Modules toewijzen als begeleider

Het was reeds mogelijk om als begeleider modules toe te wijzen aan gekoppelde deelnemers. Echter was het nog niet mogelijk om modules toe te wijzen die nog niet eerder gekoppeld waren aan een van jouw deelnemers. Deze restrictie hebben we opgeheven, waardoor een begeleider nu alle beschikbare modules mag toewijzen.

Tussentijds opslaan deelnemersformulier met verplichte items

Een deelnemersformulier kon al tussentijds opgeslagen worden, voordat deze werd ingediend. Alleen wanneer het formulier verplichte items bevatte dan moest er een antwoord gegeven worden om op te kunnen slaan. Deze verplichting hebben we eraf gehaald, zodat het ook mogelijk is om een onvolledig ingevuld formulier op te slaan. Om het formulier volgens in te kunnen dienen moeten alle verplichte velden uiteraard nog steeds ingevuld worden.

Instelbaar recht toevoegen voor bewerken/verwijderen van certificaten

We hebben een nieuw instelbaar recht toegevoegd, waarmee het mogelijk is om de opties voor het bewerken en verwijderen van een behaald certificaat uit te zetten. Vanuit het overzicht is het dan alleen nog mogelijk de behaalde certificaten te downloaden.


Vragenlijst module

Nieuw vraagtype: Handtekening/Tekenvraag

We hebben een nieuw vraagtype toegevoegd: Handtekening/tekenvraag. Hiermee is het mogelijk om aan de vragenlijst een veld toe te voegen waarin de invuller van de vragenlijst kan tekenen. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden om handtekening te plaatsen onderaan een formulier maar ook bijvoorbeeld om een eenvoudige schematische tekening toe te voegen. De grootte van het veld is instelbaar.


Trainingen module

Naam reeks tonen in overzichten

Het is mogelijk om aan een training een reeks met verschillende datums toe te voegen. Een deelnemer schrijft zich in op de reeks en is hiermee automatisch ingeschreven op alle onderliggende datums in die reeks. Voor deze reeks kon al een naam opgegeven werden, maar deze werd nog niet getoond in het planningsoverzicht. Deze is hier nu aan toegevoegd, na de kolom met de datum van de training.


Remindo overzicht

Filter op afnamedatum

*Let op! Dit betreft de module ‘Remindo overzicht’ en niet de examen module. *
Aan het overzicht met behaalde resultaten is een extra filter toegevoegd, zodat gefilterd kan worden op afnamedatum.What's Next