Beheer van e-mailtemplates
  • 11 Feb 2022
  • Pdf

Beheer van e-mailtemplates

  • Pdf

Er kunnen standaard berichten worden opgesteld die via e-mail worden verstuurd. Deze berichten zijn in MijnPortfolio standaard ingesteld. Het is mogelijk om deze eventueel zelf aan te passen, echter moeten dan wel de juiste rechten zijn ingesteld.

De templates voor e-mail worden automatisch ingezet wanneer een gebruiker een bepaalde handeling heeft verricht of zal moeten verrichten. Denk bijvoorbeeld aan een examen wat ingepland is, of dat een deelnemer aan een bepaalde begeleider is gekoppeld.


Interne naam module: Admintemplate


What's Next