Plagiaatcontrole in MijnPortfolio
  • 31 Oct 2023
  • Pdf

Plagiaatcontrole in MijnPortfolio

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Omschrijving

In MijnPortfolio is het mogelijk om een plagiaatcontrole toe te passen op ingeleverde tekstbestanden, zoals .docx en .pdf. Het bestand gaat langs een grote database met miljoenen websites en documenten. Er zijn twee soorten beschikbaar: TurnItIn en Ouriginal. Deze zijn afkomstig van externe organisaties en zijn als koppeling ingebracht in MijnPortfolio. Om gebruik te maken van de functionaliteiten moet er een overeenkomst gesloten worden met een van de externe partijen.

De plagiaatcontrole wordt toegepast op bestanden die deelnemers inleveren. Als de controle is afgerond, zal in het overzicht van ingeleverde bestanden een plagiaatindicatie te zien zijn, bijvoorbeeld: afbeelding.png. Zo kan een begeleider meteen zien of een tekst overmatig veel overeenkomt met de database van TurnItIn of Ouriginal. Door op het icoon naast het percentage te klikken wordt de volledige rapportage weergegeven.


Voorbeeld

Door de volledige rapportage te bekijken wordt duidelijk waarom een ingeleverd bestand een bepaald percentage overeenkomt. De plagiaatcontrole markeert de tekst die (sterk) overeenkomt met één of meerdere bronnen. Er zal een lijst worden opgesteld zodat begeleiders elke bron kunnen bekijken.

De plagiaatcontrole neemt ook bestanden mee die door andere deelnemers worden geüpload. In dit geval kan een hoog percentage van overeenkomst mogelijk op een andere manier worden verklaard. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bestand een formulier bevat wat door alle deelnemers wordt gebruikt. In dit soort gevallen betekent het niet direct dat een deelnemer plagiaat heeft gepleegd. Houd hier rekening mee en doe nader onderzoek bij verdenking van plagiaat.


Instellingen

Er zijn geen bijzondere instellingen voor de plagiaatcontrole. Om de plagiaatcontrole te activeren is een klantnummer nodig van TurnItIn of Ouriginal. Neem gerust contact op met Paragin om te zorgen dat het goed tot stand komt.


Interne naam module: plagiarism