Release Notes 2024
 • 08 May 2024
 • Pdf

Release Notes 2024

 • Pdf

Samenvatting van het artikel

31-03-2024 Remindo Release 24.2

Versie: 24.2.00

Highlights

 • Er is een nieuw vraagtype beschikbaar, namelijk het SOWISO vraagtype. Maak je al gebruik van SOWISO, dan kan je dit door ons laten koppelen aan Remindo. Stuur daarvoor een e-mail naar support@paragin.nl.

  De SOWISO vragen staan in een eigen vragenbank, welke je kan herkennen door het SOWISO logo achter de naam.

  Deze vragenbank werkt grotendeels op dezelfde manier als de andere vragenbanken in Remindo. De uitzondering is dat er geen nieuwe vragen kunnen worden aangemaakt in deze vragenbank, omdat vanuit de omgeving van SOWISO de vragen naar Remindo worden gesynchroniseerd.
  Daarnaast kunnen de instellingen van de vragen niet worden aangepast en indien er wijzigingen in de vraag moeten worden doorgevoerd, zal de vraag in SOWISO moeten worden aangepast, zodat deze vervolgens weer kan worden gesynchroniseerd naar Remindo.

  Deze vragen kunnen uiteraard op de gebruikelijke wijze worden toegevoegd aan toetsmatrijzen en op deze manier gebruikt worden in toetsafnames.

  Ben je nieuwsgierig naar wat deze integratie van SOWISO binnen Remindo voor jouw organisatie kan betekenen? Kijk dan hier voor meer informatie. We komen graag met je in contact!


 • De Engelse vertaling van de term 'toetsmatrijs' was in Remindo altijd 'recipe'. Internationaal gezien is de term 'blueprint' een betere vertaling. We voeren deze vertaling in alle omgevingen daarom nu standaard door. Wil je toch 'recipe' blijven gebruiken, dan kan een (hoofd)beheerder dat via de optie Terminologieën in de beheer- of afname aanpassen.

 • Er zijn voorbereidingen gedaan om Remindo in nog meer talen beschikbaar te maken. Op dit moment zijn alleen de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar, maar daar zal binnenkort verandering in komen.

 • Het is nu mogelijk om de standaardtaal van de omgeving in te stellen. Op dit moment kan dat Nederlands en eventueel Engels zijn, maar Nederlands is nu ook volledig uit te schakelen.

Beheer

 • In de toetsmatrijs, bovenaan het tabblad met de regels, wordt een samenvatting getoond over de details van de gebruikte vragen. De percentages worden daar vanaf nu met 2 decimalen getoond, zodat meer detail wordt geboden.

 • In de toetsmatrijsinstellingen kan bij het bereik van het cijfer nu ook gekozen worden voor de opties '0 - 20' en '0 - 12'.

 • Via de API kunnen toetsmatrijzen nu ook gearchiveerd worden.

Afname

 • In de planning wordt bij een toetsmoment een waarschuwing getoond als er inactieve kandidaten of toezichthouders aan zijn gekoppeld.

 • Zodra bij een toetsmoment kandidaten zijn ingeschreven op een locatie waar geen toezichthouders aan gekoppeld zijn, zal er een melding verschijnen.

 • Het is via de instellingen mogelijk om in te stellen dat er een waarschuwing getoond moet worden als er nog geen toezichthouders aan een toetsmoment zijn gekoppeld.

 


04-02-2024 Remindo Release 24.1

Versie: 24.1.00

Algemeen

Sinds Release 23.6 is het mogelijk om met het koppelen van een externe engine, de voortgang van een toets te beïnvloeden en adaptieve toetsen af te nemen. Zo wordt tijdens de toetsafname na elke vraag door de externe adaptieve engine besloten wat de best passende volgende vraag is, op basis van de score van de kandidaat op de vorige vraag. Voorwaarden hiervoor zijn dat de itembank gekalibreerd is en er een adaptieve engine beschikbaar is in combinatie met een configuratiebestand.

Tijdens het Examencongres 2024 van de Nederlandse Vereniging voor Examens zullen Paragin en Cito deze manier van toetsen presenteren. Het Examencongres vindt plaats op donderdag 14 maart in Druten, meer informatie over dit interessante congres is te vinden op de website van de NVE.

Updates Remindo Beheer

Vragen

 • Bij een Matching/Matrixvraag met de instelling “één verbinding per rij” of “één verbinding” werd als basisscore standaard de score ‘-1’ ingesteld. Bij deze 2 opties hebben we ervoor gekozen om de standaard score naar ‘0’ te wijzigen. Wordt er gewijzigd naar de optie ‘meerdere verbindingen per rij’, dan wordt de basisscore wel standaard op ‘-1’ gezet.

Toetsen

 • Open werkbladvragen worden nu ook toegevoegd aan de PDF van een toetsmatrijs.

Updates Remindo Afname

Inzagemomenten

 • Het is vanaf deze Release op veler verzoek nu ook mogelijk om bij inzagemomenten gebruik te maken van de BOYD-beveiligingssoftware Schoolyear. Bij het plannen van een nieuw inzagemoment is deze optie onderaan de pagina beschikbaar. De werking is exact hetzelfde als bij een toetsmoment waarbij Schoolyear wordt gebruikt: de kandidaat kan deze inzage enkel via Schoolyear starten.

Afname

 • Bij een toets met terugkoppelingsonderdelen waarbij staat ingesteld dat deze terugkoppelingsonderdelen niet getoond mogen worden aan de kandidaat (terugkoppelingsrapportage), maar wél de beantwoorde vragen getoond mogen worden, werd de knop naar de resultaatpagina niet getoond na het beëindigen van de toets. Deze knop is nu wel beschikbaar.
 • Wanneer een kandidaat een notificatie (via e-mail en/of in de widget) ontvangt over de beschikbaarheid van een nieuw toetsmoment, deed de tekst vermoeden dat de toets vandaag al afgenomen kan worden. Deze tekst hebben we duidelijker gemaakt, door de specifieke datum en tijdstip van het toetsmoment te vermelden in deze notificatie.

Resultaten

 • Een open werkbladvraag wordt nu ook meegenomen in een papieren toets, waardoor deze vraag via een correctieronde kan worden nagekeken. De werkwijze qua nakijken en punten toekennen is hetzelfde als bij een reguliere open vraag.

Correctierondes en antwoordmodelaanpassingen

 • In de laatste Release van vorig jaar (23.6) hebben we in de beheeromgeving het woord ‘Antwoordmodel’ aangepast naar ‘Uitwerking van het antwoord’. We hebben dat nu ook in de afname-omgeving consistent doorgevoerd, bijvoorbeeld bij het aanpassen van het antwoordmodel en bij het nakijken van de open vraag.

Beheer

 • Wanneer een import van kandidaten wordt gedaan, waarbij het wachtwoord van de kandidaat wordt aangepast, zal een kandidaat die toevallig op dat moment actief is, bij de eerstvolgende actie altijd worden uitgelogd. Om deze reden hebben we bij het kiezen van de juiste kolommen een extra waarschuwingstekst toegevoegd.
 • In de API-call om een gebruiker te activeren of deactiveren is het nu niet meer noodzakelijk om het specifieke gebruikerstype mee te geven. Voor meer informatie kan de API documentatie gedownload worden, via Beheer > Instellingen > Tabblad “API”.

Updates Techniek en Infrastructuur

Infrastructuur

 • In deze Release hebben we een aantal optimalisaties in de werking van de auto-scaling gerealiseerd: door auto-scaling schaalt Remindo qua capaciteit nog beter mee met zeer drukke piekmomenten, zodat er altijd voldoende capaciteit is ongeacht het aantal kandidaten.
 • Ook hebben we een aantal verbeteringen aangebracht in de OTAP-straat voor Remindo: tot dit moment waren de load-balancers in onze infrastructuur het enige onderdeel dat door de gehele infrastructuur werd gedeeld. Met ingang van deze release op Productie zijn deze onderdelen verder opgesplitst, zodat er in onze infrastructuur geen enkel overlap of onderlinge infrastructuurverbinding meer is tussen de Intern-, Preview-, Staging- en Productie-omgevingen.
 • Verwerken van achtergrondprocessen: er wordt met deze Release een nieuw mechanisme voor het verwerken van langdurige achtergrondprocessen geïntroduceerd. De vorige werkwijze groeide niet mee met onze wensen en eisen, en dus is ervoor gekozen om deze in zijn geheel te vervangen op basis van zogenaamde Redis Streams. Dit biedt ons meer stabiliteit en flexibiliteit bij het ontwikkelen van nieuwe features en biedt naar de toekomst toe een zeer robuuste verbetering in deze processen.

Onderhoud

 • Het softwareonderdeel SimpleSAML, verantwoordelijk voor de SAML SSO-koppelingen, binnen Remindo, heeft in 2023 een ‘major’ update gehad naar versie 2. Hieruit zijn inmiddels de kinderziektes verdwenen waardoor dit een stabiele release is geworden, reden voor ons om te upgraden naar deze nieuwe versie. Hiermee lopen we weer volledig in de pas met het update-schema van dit pakket.
 • Remindo is in de infrastructuur verder geoptimaliseerd om de performance te verbeteren voor klanten met zeer grote (> 1 miljoen afnames p.j.) aantallen kandidaten/resultaten.

Jaarplanning 2024

We plannen voor komend jaar 6 kleinere releases, met relatief kleinere hoeveelheden aanpassingen per release. Elke release zal telkens 2 weken vóór de Release al op Preview beschikbaar komen om bekeken en uitgeprobeerd te worden. Op het moment dat een release op Preview beschikbaar komt, informeren we je daar natuurlijk over met het toezenden van Release Notes om te kunnen zien wat er zoal nieuw is in die release.

De volgende momenten staan in onze agenda genoteerd:

Remindo Release 24.1

Release op Preview: zaterdag 20 januari 2024
Release op Productie: zondag 4 februari 2024

Remindo Release 24.2

Release op Preview: zaterdag 16 maart 2024
Release op Productie: zondag 31 maart 2024

Remindo Release 24.3 (Geannuleerd)

Release op Preview: zaterdag 11 mei 2024
Release op Productie: zondag 26 mei 2024

Remindo Release 24.4

Release op Preview: zaterdag 20 juli 2024
Release op Productie: zondag 4 augustus 2024

Remindo Release 24.5

Release op Preview: zaterdag 14 september 2024
Release op Productie: zondag 29 september 2024

Remindo Release 24.6

Release op Preview: zaterdag 9 november 2024
Release op Productie: zondag 24 november 2024