Algemeen
  • 14 Sep 2022
  • Pdf

Algemeen

  • Pdf

Article Summary

Welkom in de Kennisbank voor RemindoToets


Met RemindoToets verzorg je het volledige proces van toetsen en examineren vanuit een online beheeromgeving. Stel toetsen samen uit verschillende vraagtypen als meerkeuzevragen, hotspotvragen, sleep- en sorteervragen en open vragen. Verrijk cases met afbeeldingen, video’s en audiofragmenten. Bied toetsen aan in een veilige digitale afnameomgeving en stel de resultaten online beschikbaar aan de kandidaat.

Selecteer aan de linkerkant één van de thema's om de diverse artikelen te kunnen bekijken!

Hieronder wordt een korte toelichting per thema gegeven.

Gebruikersbeheer
In dit thema kan alle informatie met betrekking tot het aanmaken van gebruikers (kandidaten en begeleiders) worden gevonden.

Toetsvragen
De diverse vraagsoorten worden toegelicht, maar ook mediatypen, casusteksten en het navigeren in de vragenbank.

Toetsmatrijzen
Het samenstellen van toetsen, het vaststellen van de cesuur en de vele mogelijkheden daaromheen worden in dit thema besproken.

Papieren Toetsen
In dit artikel over papieren toetsen, zijn alle artikelen die betrekking hebben op het afnemen van papieren toetsen verzameld.

Plannen
Dit thema bevat artikelen die het proces rondom het plannen van een toets beschrijven.

Afnemen
De afname als kandidaat, online en op papier, en het activiteitenoverzicht worden hier toegelicht.

Nakijken en aanpassen
Nadat een toets met open vragen is afgenomen, zullen deze handmatig moeten worden nagekeken. Alles over correctierondes en het aanpassen van een antwoordmodel, wordt in dit thema besproken.

Resultaten en Analyse
Het achteraf analyseren van de toetsresultaten levert interessante informatie op over bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van deze resultaten. Dit thema bevat artikelen over de resultaten, de analyse en statistische waarden die in RemindoToets beschikbaar zijn.

Beheer en Instellingen
De beheer- en afname-omgeving van RemindoToets kennen vele instellingen. Door het effectief instellen van de omgevingen, wordt het toetsproces zo goed mogelijk afgestemd op de gebruikers.

Beveiliging
Er zijn verschillende manieren om een toetsafname nog veiliger te maken. Denk hierbij aan het gebruik van online proctoring, specifieke browsers of plagiaatcontrole.

Release Notes
RemindoToets kent een aantal releases per jaar. In dit thema is terug te lezen welke aanpassingen er in welke release zijn gedaan.

English manuals
Here you can find two articles containing explanations for many settings. Please note that these are based on older versions of RemindoTest.