AlgebraKiT
  • 22 Mar 2024
  • Pdf

AlgebraKiT

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Omschrijving

AlgebraKiT is een functie in RemindoToets waarmee speciale reken- of wiskundige vragen worden opgesteld. Het is een koppeling met externe software die in RemindoToets wordt ingezet.

Voor het gebruik van AlgebraKiT is geen aparte licentie benodigd, maar er zijn wel aanvullende kosten aan verbonden. Het tarief voor AlgebraKiT is afhankelijk van de overeenkomst met Paragin. Vervolgens kan onbeperkt gebruik gemaakt worden van toetsvragen met de uitgebreide opties van AlgebraKiT. Neem bij interesse contact met ons op via support@paragin.nl om AlgebraKiT te activeren.

Er zijn verschillende soorten vragen die aangemaakt kunnen worden. AlgebraKiT heeft een keuzelijst om een vraagsoort te kunnen selecteren. Elke soort heeft andere eigenschappen en opties om in te stellen. Voor deze opties en een toelichting per vraagsoort verwijzen wij door naar de ondersteuning vanuit AlgebraKiT: https://help.algebrakit.com/.

Let op!
Niet alle functies van AlgebraKiT zijn overgenomen in RemindoToets. Als een functie wel op de website wordt getoond maar niet in RemindoToets, dan zal deze optie niet beschikbaar zijn.

Daarnaast worden resultaten van AlgebraKiT vragen 5 jaar bewaard. Dat betekent dat de resultaatpagina van RemindoToets wel langer bewaard blijft, maar de inhoud van de AlgebraKiT vraag wordt na 5 jaar niet meer getoond.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.


Een AlgebraKiT-vraag maken

De opzet van een AlgebraKiT-vraag is anders van de andere vraagsoorten. AlgebraKiT zal op de plek komen te staan waar normaal de invulopties van vragen te zien zijn. In de afbeelding hier rechts is te zien dat het logo van AlgebraKiT wordt getoond onder het blok van de vraagstelling. Klik op dit vak om de vraag aan te maken of te bewerken.

  1. Wanneer de vraag voor het eerst wordt geopend, moet er uit de keuzelijst een type worden gekozen. In de onderstaande afbeelding staat dit weergegeven. Daarbij zijn meerdere functies beschikbaar.

Figuur 3

  1. Standaard is de optie ‘Algebra’ geselecteerd. Deze is geschikt voor het opzetten van de meeste vraagsoorten. Klik op ‘Select’ om de vraag aan te maken. Na het selecteren zal er naast ‘Solution’ een groen plusje verschijnen, hiermee kan eventueel een extra stap worden toegevoegd.

  2. Klik op de tekst ‘Click to define…’. Vervolgens kan de inhoud van de vraag opgesteld worden. Bij het kopje ‘Task’ kan een specifieke vraagsoort worden gekozen. In het voorbeeld hieronder is ‘Rewriting expressions’ en vervolgens 'Expand brackets' geselecteerd, wat kan dienen voor het herschrijven van formules. In het vak ‘Expression’ wordt de formule ingevuld.

Figuur 3

Het is mogelijk om formules te kopiëren en in dit veld te plakken. Dit kan handig zijn als de formule complex is. Blijf wel controleren of AlgebraKiT de gewenste oplossing geeft.
  1. Onder de formule zijn verschillende knoppen te zien. Deze kunnen gebruikt worden om de gewenste vraag op te bouwen. Klik op de blauwe symbolen om andere opties te tonen. Deze zijn ingedeeld op functie, zoals wordt aangegeven met de verschillende symbolen.

  2. Onder de opzet van de vraag kan een hint aan dit onderdeel worden toegevoegd. Met ‘Add precondition’ kan een extra vereiste aan een vraag worden toegevoegd. ‘Show initial expression’ kan aan- of uitgezet worden, waarmee de gegevens die ingevoerd zijn in ‘Expression’ aan de kandidaat worden getoond. Met ‘Actions’ kunnen meer onderdelen toegevoegd worden, zoals een beschrijving, een alternatief of een incorrect antwoord.

Figuur 3

  1. Klik op ‘Run’ om de opgestelde vraag in te laden. Het is mogelijk dat AlgebraKiT vraagt om een interpretatie van bepaalde symbolen. In het voorbeeld hieronder geldt ‘X’ als symbool. Er moet bevestigd worden dat ‘X’ een variabele, eenheid, constante, functie of meerdere van deze gegevens is. Daarna volgt de ‘Excercise preview’. Klik er op om een antwoord in de preview te kunnen plaatsen. Hiermee kan gecontroleerd worden of het in te vullen antwoord correct zal zijn. Ook hier kunnen symbolen ingevoerd worden. Door op ‘Hint’ te klikken zal een hint worden getoond aan de kandidaat, indien deze is toegevoegd. Klik om ‘Controleren’ om te zien of het antwoord juist is.

Figuur 3

Let op!

Er moet bevestigd worden wat het 'symbool' is via 'Run' / 'Afspelen', anders weet AlgebraKiT niet hoe hij om moet gaan met de vraag.

  1. Bij de preview zal ook een veld onder ‘Solution’ staan. Hier staat de oplossing van de ingevoerde som of formule zoals deze wordt berekend door AlgebraKiT. In de onderstaande afbeelding is de toelichting te zien. Deze wordt automatisch gegenereerd vanuit AlgebraKiT. Om de toelichting te tonen, klik op het veld onder ‘Solution’.

Figuur 3

Als de vraag correct is ingevuld en het juiste antwoord wordt gegenereerd, klik dan op ‘Sla de vraag op’ om terug te gaan naar het vragenoverzicht.


Gebruikersniveau

Figuur 3

AlgebraKiT-vragen zijn in te stellen op een gebruikersniveau. Deze instelling zal er voor zorgen dat de notatie voor het oplossen van vragen op een bepaalde niveau wordt gezet. Welke gebruikersniveaus beschikbaar zijn, is in te stellen door beheerders bij Instellingen > Beheer algemene instellingen > Vraaginstellingen.

Meer informatie over gebruikersniveaus is te vinden op de website van AlgebraKiT (in het Engels)

What's Next