Beheer gebruikerseigenschappen
  • 21 Feb 2024
  • Pdf

Beheer gebruikerseigenschappen

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Gebruikerseigenschappen

Een gebruikerseigenschap kan toegekend worden aan gewenste gebruikers om opzoeken en identificeren makkelijker te maken. Op deze pagina (Beheer > Gebruikerseigenschappen) wordt het overzicht getoond van alle aangemaakte kandidaateigenschappen. Daarnaast is er een tabblad aanwezig voor begeleidereigenschappen. Deze tabbladen hebben elk een eigen lijst met eigenschappen.

Gebruikerseigenschappen bevatten unieke waarden voor de gebruiker en zijn daardoor niet te filteren zoals er bijvoorbeeld op kandidaatgroepen gefilterd kan worden. Worden er bij het zoeken meerdere gebruikers met dezelfde waarde voor de eigenschap gevonden, dan wordt er een keuzelijst getoond om daaruit de juiste gebruiker te kunnen kiezen.

Gebruik de knop 'Nieuwe eigenschap', rechtsboven in het scherm om een nieuwe eigenschap aan te maken. Geef de eigenschap een naam, type, eventuele verplichting tot instellen en de vorm van gebruikersrechten, zoals in de afbeelding hieronder te zien is.

gebruikerseigenschappen

Tip!
Bij papieren toetsen wordt standaard het veld 'code/kenmerk' bij een kandidaat gebruikt om de koppeling te maken met de kandidaat via het antwoordblad. Dit veld wordt soms al voor andere doeleinden (bijvoorbeeld SSO) gebruikt. Een nieuw veld gebruiken werkt als volgt:

1. Maak bij de gebruikerseigenschappen een nieuw numeriek veld aan met een unieke naam.

2. Ga naar Beheer > Instellingen en zoek de instelling voor "Instellingen van papierentoetsresultaten".

3. Selecteer in dit veld het aangemaakte veld voor de papierentoetsresultaten.

What's Next