Beheer vraageigenschappen
 • 31 May 2021
 • Pdf

Beheer vraageigenschappen

 • Pdf

Vraageigenschappen worden gebruikt om extra metadata toe te wijzen aan vragen. Deze metadata kan op verschillende manieren worden gebruikt:

 • Het is mogelijk om in (grote) vragenbanken te filteren op de eigenschappen om snel de relevante vragen te vinden.
 • Het is mogelijk om dynamisch vragen te selecteren in toetsmatrijzen op basis van deze vraageigenschappen.
 • Het is mogelijk om terugkoppelingsrapportages te maken welke voor een kandidaat kan tonen hoe de kandidaat het heeft gedaan voor alle vragen met de betreffende vraageigenschap.

Een voorbeeld van bovenstaande mogelijkheden is het gebruik van een taxonomie. Met behulp van de vraageigenschappen kan deze taxonomie worden opgedeeld, zodat bij elke vraag een onderdeel van de taxonomie wordt toegekend. Vervolgens kan er per vraageigenschap worden gefilterd, waarmee een overzicht voor dit onderdeel wordt getoond.

Een ander voorbeeld is het gebruik maken van niveaus. De vragen kunnen aan eenzelfde onderwerp worden verbonden, maar wel met een verschillende eigenschap waar op gefilterd kan worden. Denk hierbij aan niveau 1, niveau 2, enzovoorts.

Een vraageigenschap kan aangemaakt worden voor een gehele omgeving, maar kan ook per vragenbank ingesteld worden. Dit kan handig zijn als verschillende afdelingen, opleidingen of faculteiten in dezelfde omgeving werken, maar niet direct elkaars vragenbanken willen gebruiken.


Vraageigenschapen aanmaken

beheer vraageigenschappen

Volg de onderstaande stappen om een nieuwe eigenschap aan te maken:

 1. Rechtsboven in het scherm staan een knop met 'Instellingen'. Ga hier met de muis op staan en klik vervolgens op 'Beheer vraageigenschappen'.
 2. In het scherm wat volgt, klik op 'Nieuwe eigenschap toevoegen'.
 3. Vul de velden in en kies bij 'Type' welk type eigenschap gebruikt moet worden. Er is de keuze uit ‘Nummer’, ‘Datum’, ‘Tekst’ en ‘Keuzelijst’. Wanneer er voor het type ‘Keuzelijst’ wordt gekozen, kunnen de keuzes toegevoegd worden door op de knop ‘Voeg keuze toe’ te klikken. In het tekstblok onderaan de pagina staat een toelichting.
 4. Geef aan of de matrijseigenschap gelimiteerd is tot bepaalde vragenbanken en rollen. Het is mogelijk om er meerdere in te vullen. Indien er geen limitering is aangegeven, kan de betreffende vraageigenschap bij alle vragenbanken en door alle rollen gekozen worden.
 5. Geef vervolgens aan of deze eigenschap gebruikt kan worden in de filters, of deze eigenschap verplicht moet worden toegekend en of het een systeemeigenschap is.
 6. Klik vervolgens op ‘Opslaan’.
Type eigenschappen

Bij de types ‘Nummer’, ‘Datum’ en ‘Tekst’ is het mogelijk om de toetsmatrijs dan de waarde van de eigenschap zelf aan te geven.

Voorbeeld:

Naam van vraageigenschap is ‘Verplichte toets’ en het type is ‘tekst’. Bij elke toetsmatrijs kan dan de keuze worden gemaakt om de matrijseigenschap ‘Verplichte toets’ toe te kennen en er kan dan zelf een waarde worden ingevoerd.

Een andere type is het type ‘Keuzelijst’. Selecteer dit om een aantal keuzes aan de lijst toe te voegen.

Voorbeeld:

Naam van eigenschap is ‘Verplichte toets’ en type ‘keuzelijst’. Er verschijnt dan een optie om een aantal keuzes in te voeren. Voorbeeld: 'Ja', 'Nee' en 'Alleen in studiejaar 1'. Bij een toetsmatrijs kan dan een keuze worden gemaakt voor de eigenschap ‘Verplichte toets’, maar nu is het niet mogelijk om zelf een waarde in te typen. Er kan dan uit een lijst met de drie keuzes die reeds ingevoerd waren gekozen worden. In dit voorbeeld is er de keus uit 'Ja', 'Nee' en/of 'Alleen in studiejaar 1'.