Casus
  • 21 Feb 2024
  • Pdf

Casus

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Omschrijving

Een casus is een tekst (en/of afbeelding) die ingezet kan worden voor een toets. Een vraag kan verwijzen naar een specifiek gedeelte van de casus, wat de kandidaat vervolgens gebruikt om tot een antwoord te komen. Een casus wordt tijdens de toets bovenaan de pagina gepresenteerd.

Het aanmaken van een nieuwe casus kan door na het inlogscherm naar het 'Vragen'-overzicht te gaan. In de rechterbovenhoek is een tabblad te zien met 'Casusteksten' (zie bovenstaande afbeelding), dit is ook het overzicht van alle beschikbare casussen voor de huidige vragenbank. Klik hier op, vervolgens kan via de knop ''Casustekst toevoegen'' een nieuwe casus worden aangemaakt.

Als een casus nog niet aan een vraag is gekoppeld, dan zal deze te vinden zijn in de categorie ‘Ongebruikte casusteksten’, aan de linkerkant van de pagina, onder tabblad Casusteksten.

Casusteksten kunnen ook bewerkt worden bij het aanmaken of bewerken van een vraag. Dit zorgt er voor dat de casustekst wordt bijgewerkt voor de gehele RemindoToets omgeving, inclusief andere vragen die deze casustekst al gebruikten.

Let op!

Wanneer een casus wordt bewerkt (zowel onder het tabblad Casusteksten als bij het aanmaken of bewerken van een vraag), dan zal deze voor alle vragen die deze casus gebruiken, bijgewerkt worden. Houd hier rekening mee als deze bewerkingen voor eerder opgestelde vragen niet gewenst zijn.

Bij het nakijken van toetsen en bekijken van resultaten zal de versie van de casus die bij die toets is gebruikt, te zien zijn. In dit geval wordt de casus niet bijgewerkt.


Een casus toevoegen aan een vraag

Een casus wordt altijd gekoppeld aan één of meerdere vragen. Dit kunnen losse of samengestelde vragen zijn. In het eerste geval krijgt de kandidaat de casus en de specifieke vraag op het scherm te zien. In het tweede geval worden alle vragen over deze casus op dezelfde pagina getoond.

Een casus kan toegevoegd worden bij het aanmaken of bewerken van een vraag. In de keuzelijst in onderstaande afbeelding is dit weergegeven.

Selecteer 'Casustekstblok' uit de lijst en klik op 'Voeg toe'. Er opent een venster om een casus te selecteren. De selectie is gebonden aan de casussen in de huidige vragenbank, er kan dus geen casus uit een andere vragenbank gekozen worden.

Klik op de gewenste casus, en vervolgens op de knop 'Kies casus'. In het overzicht van de vraag zal nu een nieuw blok te zien zijn, waar het mogelijk is om de casus te bewerken. Het is niet mogelijk om meerdere casussen te plaatsen of de casus van positie te verslepen: de casus wordt bovenaan de vraag vastgezet.

Tip!

Het voordeel van het gebruiken van een casus is dat meerdere vragen betrekking kunnen hebben op één casus. Het hoeft niet zo te zijn dat al deze vragen gebruikt dienen te worden in de toets. De beoordeling van deze vragen is dan ook per vraag en niet zoals bij een samengestelde vraag voor alle onderdelen samen.


Let op!
Beheerders kunnen bij de beheerinstellingen aangeven dat ongebruikte casussen van verschillende gebruikers niet zichtbaar zijn voor elkaar. Gebruiker A kan met deze instelling geen ongebruikte casus van gebruiker B inzien.

What's Next