Drag & Drop / Sleepvraag
 • 14 Nov 2023
 • Pdf

Drag & Drop / Sleepvraag

 • Pdf

Article Summary

Introductie

Een Drag & Drop-/Sleepvraag is een vraag waarmee aan de kandidaat gevraagd kan worden om één of meer kleinere afbeeldingen op de juiste plaats op een achtergrondafbeelding te plaatsen. Dit kan door middel van het slepen van afbeeldingen naar van tevoren gedefinieerde gebieden. Een afbeelding kan één of een specifiek aantal keer op de achtergrondafbeelding worden geplaatst. Er kunnen ook meerdere afbeeldingen worden geplaatst.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.

Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.

Door te klikken op het tandwiel icoon tandwiel icoon worden de instellingen rondom de antwoordopties van deze vraag beschikbaar.


Opties

Kies een afbeelding

Selecteer hier de afbeelding die als achtergrond gebruikt dient te worden. Wanneer de afbeelding te groot is, zal RemindoToets deze automatisch verkleinen.

Versleepbare afbeeldingen

Hier kunnen meer versleepbare afbeeldingen worden toegevoegd.

Wanneer er in de linker kolom op de pagina op het potloodicoon van een van een versleepbare afbeelding wordt geklikt, kunnen de specifieke opties ingesteld worden.

OptieToelichting
Kies een afbeeldingSelecteer hier de afbeelding die dient te worden versleept naar een gespecificeerde plaats op de achtergrondafbeelding.
Maximum aantal keer dat de gebruiker deze afbeelding kan gebruikenGeef hier aan hoe vaak deze afbeelding op de achtergrondafbeelding geplaatst mag worden.
CirkelDoor deze optie te kiezen en dan een positie op de afbeelding te kiezen wordt er een cirkel geplaatst. De diameter van de cirkel kan worden vergroot. Het is mogelijk om meerdere cirkels te maken.
GebiedBij het kiezen voor een gebied kan er zelf een gebied op de afbeelding gemarkeerd worden. Let op! Het gebied wordt pas samengesteld als er op één van de punten gedubbelklikt wordt. Het is mogelijk om meerdere gebieden te maken.
Toegewezen scoreWelke score behaalt de kandidaat door de afbeelding in dit gebied te plaatsen.
 • Per versleepbare afbeelding kunnen één of meer cirkels/gebieden worden aangemaakt.
 • Voor elke versleepbare afbeelding en voor het wel of niet correct beantwoorden van de vraag kan ook terugkoppelingsinformatie vastgelegd worden. Deze informatie is bestemd voor de kandidaat.

Voorbeeld

Dit voorbeeld is bedoeld om inzicht te geven in het opzetten van een drag & drop / sleepvraag. Er wordt ingegaan op de manier waarop de vraag is opgebouwd en hoe de antwoordmogelijkheden zijn opgezet.

 1. Na het aanmaken van een nieuwe drag & drop / sleepvraag wordt deze geopend. Vul in het tekstblok de instructies in die bij de vraag horen.
 2. Selecteer het tandwiel icoon om afbeeldingen toe te voegen. Met ‘Kies een afbeelding’ kan via dit scherm een achtergrondafbeelding worden toegevoegd. Hier moeten uiteindelijk de antwoordmogelijkheden naartoe worden gesleept.
Let op!
De afbeelding kan niet in RemindoToets worden bewerkt. Dit moet buiten de toetsomgeving gedaan worden, zorg dat dit dus van tevoren geregeld wordt.
 1. Voeg versleepbare afbeelding toe' plaatst een nieuwe afbeelding die door de kandidaat verplaatst kan worden.
 2. Aan de linkerkant van het bewerkscherm worden alle afbeeldingen getoond. Onder de achtergrondafbeelding komen alle versleepbare afbeeldingen te staan. Selecteer het potlood bij een versleepbare afbeelding om een antwoordgebied op te zetten.
 3. a. Het is mogelijk om ‘cirkel’ of ‘gebied’ te selecteren voor een antwoord. Door op ‘cirkel’ te klikken en vervolgens op een bepaald gebied op de achtergrondafbeelding, zal er een ‘Hotspotgebied’ aangemaakt worden. Dit gebied kan vervolgens verwijderd of groter gemaakt worden. Onder de afbeelding kan de kleur van het hotspotgebied en de bijbehorende score aangepast worden. Als laatste kan er terugkoppeling voor de kandidaat opgesteld worden.
  b. Voor het gebruiken van een gebied moet handmatig een vorm voor het antwoordmodel gemaakt zijn. Als de optie ‘gebied’ is geselecteerd kunnen er punten op de achtergrondafbeelding worden gezet. Dit kan door met de linkermuisknop op de afbeelding te klikken. Deze punten worden automatisch met elkaar verbonden. Op deze manier kan er een driehoek, vierkant, zeshoek enzovoorts ontstaan. Wanneer de gewenste vorm is gemaakt, dubbelklik dan met de linkermuisknop op het gebied. Vervolgens kunnen de kleur en de toegewezen score aangepast worden, daaronder kan de terugkoppeling worden opgesteld.
Let op!
Het middelste punt van de versleepbare afbeelding moet binnen het antwoordgebied staan, dit geldt voor zowel de ‘cirkel’- als de ‘gebied’-optie. RemindoToets zal anders het antwoord fout rekenen. Houdt hier rekening mee bij het opstellen van een antwoord door de gebieden bijvoorbeeld wat groter te maken dan de versleepbare afbeelding zelf.
Tip!
Een versleepbare afbeelding kan ingesteld worden voor meer dan één antwoordmogelijkheid. Met deze functionaliteit is het niet nodig om meerdere versleepbare afbeeldingen toe te voegen. Er kunnen ook meerdere gebieden worden gemaakt voor één afbeelding. RemindoToets zal in dat geval het antwoord goedkeuren als de kandidaat de afbeelding in een van de gebieden geplaatst heeft.

Figuur A2

Hiernaast staat een voorbeeld gegeven. Op de achtergrondafbeelding is een dromedaris te zien. Voor deze vraag moet de kandidaat de versleepbare afbeelding (het blauwe vierkant) bij de kop en de bult van de dromedaris plaatsen. Hier wordt voor elk juist antwoord één punt voor toegekend.

In het voorbeeld is te zien dat de kandidaat de versleepbare afbeelding maximaal 2 keer kan gebruiken. De kandidaat zal na het verslepen van het eerste vierkant het tweede zien verschijnen bij de antwoordopties. Beide vlakken moeten worden aangemerkt om twee punten te halen. Als de kandidaat de twee vierkanten in hetzelfde vlak plaatst, zal RemindoToets maar één punt toekennen.

Hieronder is te zien hoe deze sleepvraag er uit ziet in de RemindoToets beheeromgeving. Het eerste vierkant is al op de kop van de dromedaris is geplaatst. Het tweede vierkant staat nog op de plek waar de versleepbare afbeeldingen staan bij het starten van een sleepvraag. De kandidaten zullen de paarse vlakken niet te zien krijgen, deze zijn bedoeld om de makers/beheerders van de vraag makkelijker te laten testen wat werkt.

Voorbeeld antwoordmodel


What's Next