Formule editor
  • 15 Mar 2023
  • Pdf

Formule editor

  • Pdf

Article Summary

Omschrijving

Bij het aanmaken van een vraag en bij het beantwoorden van open vragen is het mogelijk om formules toe te voegen. Deze kunnen met een speciale editor opgesteld worden. De editor is gebaseerd op LaTeX, een manier om tekst eenouvdig om te zetten naar een gewenst format. Dit wordt hier toegepast om een formule op te stellen. Kijk voor meer informatie ook op https://www.latex-project.org/.

In de afbeelding hieronder is te zien welke symbolen en voorbeelden in deze editor beschikbaar zijn.

Formule editor

De editor is terug vinden bij tekstvelden die betrekking hebben op het maken of beantwoorden van een vraag. Klik hiervoor op het sigma-icoon op de werkbalk. Het is op de onderstaande afbeelding aangegeven met het rode vierkant.

Figuur 3

Let op!
Om de editor beschikbaar te maken voor kandidaten moet bij een vraag ingesteld worden dat de opmaakopties zichtbaar zijn. Zet hiervoor bij de vraagopties ‘Tekstopmaak beschikbaar voor de kandidaat’ op ‘Tekst met opmaakopties’.

Als kandidaten zelf een formule moeten opstellen, kan dit alleen met behulp van een open vraag.

Een formule maken

Een formule kan handmatig opgesteld worden door het formuleveld in te vullen. Hiervoor kunnen verschillende soorten symbolen en tekst worden gebruikt.

De formule Formule editor formule heeft bijvoorbeeld de volgende tekst nodig om tot stand te komen:

\sum_{i=1}^{N-1} N-i = (N-1) \cdot N/2
Tip!
Klik op een van de vijf voorbeeldformules om de achterliggende tekst automatisch in het formuleveld te plaatsen. Deze kan daarna aangepast worden om de gewenste formule op te stellen.
Tip!
Bestaat een formule uit meerdere regels, gebruik dan onderstaande methode:

\begin{aligned}
\pi = x \\
2+y = x
\end{aligned}

What's Next