Gebruikers aanmaken en beheren in de Beheeromgeving
 • 27 Dec 2022
 • Pdf

Gebruikers aanmaken en beheren in de Beheeromgeving

 • Pdf

Binnen de beheeromgeving zijn gebruikers met verschillende rollen aan te maken. Zie artikel ‘Rollen en rechten in de RemindoToets Beheeromgeving’.

Aanmaken gebruiker

Het aanmaken van een gebruiker in de beheeromgeving gaat als volgt:

 • Ga naar het menu instellingen en kies ‘Beheer gebruikers’
 • Wanneer er al gebruikers zijn ingevoerd, verschijnt hier een overzicht met alle gebruikers.
 • Klik op ‘Voeg een nieuwe gebruiker toe’
 • Vul de gegevens van de gebruiker in en kies bij ‘Rol’ één van de rollen.
 • Klik na het invoeren van de gegevens op ‘opslaan’.
 • De gebruiker verschijnt in het overzicht.

Het is ook mogelijk om gebruikers te importeren. Dit kan d.m.v. het uploaden van een CSV- of Excel-bestand, of het kopiëren van de inhoud van een CSV- of Excel-bestand. Op deze pagina is ook een voorbeeldbestand voor het importeren van gebruikers te vinden.

Let op!

Gebruikersnamen dienen uniek te zijn binnen de RemindoToetsomgeving. Het is daarom aan te raden om een bepaalde methode voor het opzetten van gebruikersnamen te hanteren.

Toekennen van vragenbankrechten

Om de gebruiker aan een bepaalde vragenbank en categorieën te koppelen, klik dan op het icoontje ‘Bewerk vragenbankrechten’. Het is ook mogelijk om in voor meerdere gebruikers in één keer de vragenbankrechten toe te kennen. Dit kan gedaan worden door de betreffende gebruikers te selecteren en onderin het scherm bij ‘Voer een actie uit’ te kiezen voor ‘Stel vragenbankrechten in’. Vervolgens worden dezelfde stappen doorlopen als bij het instellen voor één gebruiker.

 • Om een vragenbank toe te wijzen aan de gebruiker, klik op ‘Voeg vragenbank toe’. Nadat er een vragenbank is geselecteerd, worden de categorieën binnen deze bank getoond. Per categorie en subcategorie kunnen rechten worden toegekend. Op elk niveau is er de keuze uit een aantal opties. Indien er rechten worden gegeven aan een bepaalde categorie en deze categorie bevat subcategorieën, zullen de rechten ook gelden voor de onderliggende subcategorieën. Uiteraard kunnen de rechten van deze subcategorieën ook weer aangepast worden.
 • Selecteer een categorie (indien de vragenbank zelf geselecteerd wordt, kunnen de rechten voor deze gebruiker voor alle categorieën in één keer ingesteld worden) en stel de volgende rechten in:

Vraagrechten

 • Geen toegang
  Wanneer deze optie bij een bepaalde categorie is gekozen, heeft de gebruiker geen toegang tot deze vragen binnen deze categorie.
 • Vragen bekijken en commentaar plaatsen
  De gebruiker mag binnen de aangegeven categorie vragen inzien en commentaar geven onder de knop ‘Versies en opmerkingen’. De gebruiker kan geen inhoudelijke wijzigingen in de vragen zelf doorvoeren.
 • Vragen bewerken in concept/reparatie en ter goedkeuring aanbieden
  De gebruiker mag binnen de aangegeven categorie de vragen die de status ‘Concept en/of Reparatie’ hebben, bewerken en kan deze op de status ‘Controle’ plaatsen zodat een andere gebruiker deze vragen de status ‘Goedkeuren’ kan geven.
 • Vragen bewerken en alle statussen aanpassen
  De gebruiker mag binnen de aangegeven categorie alle vragen bewerken ongeacht de status van de vraag.

Toetsmatrijsrechten

Wanneer de optie ‘Vragen beschikbaar voor selectie’ aangevinkt wordt, dan mag de gebruiker de vragen uit de aangegeven categorie gebruiken voor het samenstellen van toetsen. (De gebruiker heeft dan wel de rechten nodig om toetsmatrijzen samen te stellen.)

 • Wanneer alle rechten zijn toegewezen, klikt op de optie ‘Ga terug’.

Toekennen van opleidingspermissies

Om de gebruiker rechten te geven voor het maken van toetsmatrijzen binnen een bepaalde opleiding, klikt u op het icoontje ‘Bewerk opleidingspermissies’.

 • Om een opleiding toe te wijzen aan de gebruiker, klikt op ‘Voeg opleiding toe’.

 • Nadat de opleiding wordt aangeklikt, keert u weer terug in het overzichtsscherm van de opleidingen waartoe de gebruiker toegang heeft.

 • Daarna is het mogelijk de permissies aan te passen, standaard krijgt men alle permissies.
  Alleen bekijken
  De gebruiker kan een toetsmatrijs alleen inzien, niet aanpassen.
  Status toetsmatrijs wijzigen, inhoud niet aan te passen
  De gebruiker kan de status (reparatie/goedkeuren) aanpassen, maar niet de inhoud van de toetsmatrijs wijzigen.
  Toetsmatrijzen bewerken in concept/reparatie en ter goedkeuring aanbieden
  De gebruiker kan toetsmatrijzen bewerken welke in concept of ter reparatie staan en kan ze ter goedkeuring aanbieden.
  Bewerk inhoud en status toetsmatrijzen
  De gebruiker kan toetsmatrijzen bewerken en de status aanpassen.

 • Wanneer de betreffende opleidingen zijn aangegeven, kan het scherm afgesloten worden

 • De gebruiker kan nu binnen de aangegeven opleidingen toetsmatrijzen samenstellen. Let op: De gebruiker moet wel rechten hebben om de vragen te selecteren (zie Toekennen van vragenbankrechten).

De rol Beheerder is standaard aan alle vragenbanken en opleidingen gekoppeld en heeft daarom niet de iconen om deze te kunnen bewerken.