Grafische verbindvraag
 • 26 Oct 2023
 • Pdf

Grafische verbindvraag

 • Pdf

Samenvatting van het artikel

Introductie

Met de grafisch verbindvraag is het mogelijk om verbindingen te laten aangeven door de kandidaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lijntekeningen waarin de ontbrekende lijnen nog aangegeven moeten worden. Of bijvoorbeeld een vraag waar een afbeelding met een bepaalde betekenis of uitleg verbonden moeten worden.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.

Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.
Vraagstelling / invulinstructie Is er een aanvullende vraagstelling of invulinstructie voor deze vraag, dan kan deze hier worden geplaatst.

Door te klikken op het tandwiel icoon tandwiel icoon worden de instellingen rondom de antwoordopties van deze vraag beschikbaar.


Opties

OptieToelichting
Afbeelding (placeholder)Na het klikken op het tandwiel kan de te gebruiken afbeelding gekozen worden.
CirkelDoor deze optie te kiezen en dan een positie op de afbeelding te kiezen wordt er een cirkel geplaatst. De diameter van de cirkel kan worden vergroot.
GebiedBij het kiezen voor een gebied kan er zelf een gebied op de afbeelding gemarkeerd worden. Let op! Het gebied wordt pas samengesteld als er op één van de punten gedubbelklikt wordt.
Verbind gebiedenCirkels en/of gebieden kunnen met elkaar verbonden worden. Daarna kan bij de verbinding worden aangegeven of deze juist is en hoeveel punten er behaald kunnen worden.
 • Bij de puntenverdeling kan worden ingesteld wat de score is bij het klikken buiten de gebieden. Daarnaast kunnen er nog bonuspunten worden ingesteld wanneer de kandidaat alle verbindingen correct heeft gemaakt.
 • Bij elke keuze en voor het wel of niet correct beantwoorden van de vraag kan ook terugkoppelingsinformatie vastgelegd worden. Deze informatie is bestemd voor de kandidaat.

Voorbeeld

Dit voorbeeld is bedoeld om inzicht te geven in het opzetten van een grafische verbindvraag. Er wordt ingegaan op de manier waarop de vraag is opgebouwd en hoe de antwoordmogelijkheden zijn opgezet.

 1. Na het aanmaken van een nieuwe grafische verbindvraag wordt deze geopend. Vul in het tekstblok de instructies in die bij de vraag horen.
 2. Selecteer het tandwiel icoon om afbeeldingen toe te voegen. Met ‘Kies een afbeelding’ kan via dit scherm een achtergrondafbeelding worden toegevoegd. Upload de afbeelding die gebruikt moet worden voor de verbindvraag.
Let op!
De afbeelding kan niet in RemindoToets worden bewerkt. Dit moet buiten de toetsomgeving gedaan worden, zorg dat dit dus van tevoren geregeld wordt.
 1. a. Het is mogelijk om ‘cirkel’ of ‘gebied’ te selecteren voor een antwoord. Door op ‘cirkel’ te klikken en vervolgens op een bepaald gebied op de achtergrondafbeelding, zal er een ‘Hotspotgebied’ aangemaakt worden. Dit gebied kan vervolgens verwijderd of groter gemaakt worden.
  b. Voor het gebruiken van een gebied moet handmatig een vorm voor het antwoordmodel gemaakt zijn. Als de optie ‘gebied’ is geselecteerd kunnen er punten op de achtergrondafbeelding worden gezet. Dit kan door met de linkermuisknop op de afbeelding te klikken. Deze punten worden automatisch met elkaar verbonden. Op deze manier kan er een driehoek, vierkant, zeshoek enzovoorts ontstaan. Wanneer de gewenste vorm is gemaakt, dubbelklik dan met de linkermuisknop op het gebied om te stoppen met bewerken.
 2. Wanneer het eerste gebied/cirkel is aangemaakt, verschijnen er de volgende opties bovenin het bewerkscherm:
OptieToelichting
Label:Na het aanmaken van een gebied of cirkel, verschijnt er een label met een letter. Dit label kan aangepast worden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor herkenning van gekoppelde gebieden door deze hetzelfde label te geven.
Punt toevoegenDeze optie kan aan een handmatig aangemaakt gebied (geen cirkel) een extra punt toevoegen. Deze punt kan verplaatst worden om zo het gebied voor het antwoord aan te passen.
VerwijderHet geselecteerde punt of het geselecteerde gebied is te verwijderen door op de bijbehorende knop te klikken.
Maximale en minimale verbindingenGeef met deze instellingen aan hoeveel verbindingen er maximaal en minimaal gemaakt kunnen of moeten worden. Bij een minimum van 1 moet er één keer verbonden worden. Het maximum is het aantal verbindingen dat gebruikt mag worden.
 1. Als er meerdere gebieden zijn aangemaakt, kunnen deze met elkaar verbonden worden. Deze verbindingen zijn de correcte antwoorden die de kandidaat moet invullen. Klik op de knop 'Verbind gebieden'. Klik op een gebied en vervolgens op het gebied wat daaraan gekoppeld moet worden. Er verschijnt een zwarte lijn om aan te geven waartussen de verbinding gemaakt zal worden.
Let op!
Een kandidaat kan tussen alle gebieden verbindingen maken, zolang het minimum en maximum niet worden overschreden.
 1. Als een verbinding is opgezet, komt deze in een lijst te staan in het bewerkscherm. Hieronder staat een afbeelding met een voorbeeld van een aangemaakte verbinding. In deze afbeelding is het label voor beide gebieden met '1' aangegeven. Daarnaast is het mogelijk om een bepaald aantal punten toe te kennen aan een verbinding. Om een ongewenste lijn te verwijderen, klik op het rode prullenbak-symbool aan de rechterkant.

Voorbeeld antwoordmodel

 1. Er zijn ten slotte nog twee velden met instellingen te zien. De eerste is 'Puntenverdeling', waarin (min)punten toegekend worden voor het maken van een onjuiste verbinding. Ook kunnen bonuspunten aangezet worden als een kandidaat alle verbindingen juist heeft gemaakt.

Bij 'Verplicht aantal te maken verbindingen' wordt het totaal aantal verbindingen bedoeld. Het minimum geeft aan hoeveel verbindingen een kandidaat minstens gemaakt moet hebben om door te kunnen naar de volgende vraag. Het maximum geeft aan hoeveel verbindingen een kandidaat maximaal kan maken. Dit kan gebruikt worden als voor een vraag een specifiek aantal koppelingen nodig zijn. Door in beide vakken een 0 in te vullen, worden deze functies niet gebruikt.

Figuur 1

De twee afbeeldingen hiernaast zijn een voorbeeld van een opzet zonder antwoordopties en een met de verbindingen ingesteld. Bij deze vraag is het de bedoeling dat de kandidaat de tegengestelde woorden aan elkaar verbindt. Deze zijn in de tweede afbeelding gekoppeld, wat te zien is aan de groenen lijnen. Daarnaast zij de gekoppelde antwoorden voorzien van een label met een cijfer, waardoor snel te zien is welke bij elkaar horen.

Als een kandidaat de vraag in gaat vullen, worden de lijnen automatisch gekoppeld in het middel van de aangemaakte gebieden. Een gebied hoeft daarom niet per se zo groot zijn als is deze afbeelding te zien is. Het kan echter wel handig zijn om de opzet ruim te nemen, zodat de kandidaten niet onnodig veel moeite hoeven te doen om antwoorden te koppelen.
Figuur 1


What's Next