Hotspotvraag
 • 21 Apr 2023
 • Pdf

Hotspotvraag

 • Pdf

Samenvatting van het artikel

Introductie

Een hotspot vraag bestaat uit een stam van de vraag en een afbeelding waarvan een bepaald gebied gemarkeerd kan worden. Een hotspotvraag wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer u door de kandidaat een bepaald onderdeel van een afbeelding wil aan laten wijzen.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.

Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.

Vraagstelling / invulinstructie

Is er een aanvullende vraagstelling of invulinstructie voor deze vraag, dan kan deze hier worden geplaatst.

Door te klikken op het tandwiel icoon tandwiel icoon worden de instellingen rondom de antwoordopties van deze vraag beschikbaar.

Tip!
Onderaan dit artikel is een uitleg te vinden om een gebied op te stellen in de vorm van een donut. Hiervoor worden twee cirkelgebieden gebruikt.

Opties

OptieToelichting
Afbeelding (placeholder)Na het klikken op het tandwiel kan de te gebruiken afbeelding gekozen worden. De maximale grootte van deze afbeelding is 700 x 1000 pixels.
CirkelDoor deze optie te kiezen en dan een positie op de afbeelding te kiezen wordt er een cirkel geplaatst. De diameter van de cirkel kan worden vergroot. Het is mogelijk om meerdere cirkels te maken.
GebiedBij het kiezen voor een gebied kan er zelf een gebied op de afbeelding gemarkeerd worden. Let op! Het gebied wordt pas samengesteld als er op één van de punten gedubbelklikt wordt. Het is mogelijk om meerdere gebieden te maken.
Maximum aantal keuzesHoeveel keer mag de kandidaat een punt op de afbeelding aanwijzen?
 • Per aangemaakt gebied en/of cirkel kan de score ingesteld worden.
 • Bij elke keuze en voor het wel of niet correct beantwoorden van de vraag kan ook terugkoppelingsinformatie vastgelegd worden. Deze informatie is bestemd voor de kandidaat.

Voorbeeld

Dit voorbeeld is bedoeld om inzicht te geven in het opzetten van een hotspotvraag. Er wordt ingegaan op de manier waarop de vraag is opgebouwd en hoe de antwoordmogelijkheden zijn opgezet.

 1. Na het aanmaken van een nieuwe hotspotvraag wordt deze geopend. Vul in het tekstblok de instructies in die bij de vraag horen.
 2. Selecteer het tandwiel icoon om afbeeldingen toe te voegen. Met ‘Kies een afbeelding’ kan via dit scherm een achtergrondafbeelding worden toegevoegd. Upload de afbeelding die gebruikt moet worden voor de vraag.
Let op!
De afbeelding kan niet in RemindoToets worden bewerkt. Dit moet buiten de toetsomgeving gedaan worden, zorg dat dit dus van tevoren geregeld wordt.

Figuur 1

 1. a. Het is mogelijk om ‘cirkel’ of ‘gebied’ te selecteren voor een antwoord. Door op ‘cirkel’ te klikken en vervolgens op een bepaald gebied op de achtergrondafbeelding, zal er een ‘Hotspotgebied’ aangemaakt worden. Dit gebied kan vervolgens verwijderd of groter gemaakt worden.
  b. Voor het gebruiken van een gebied moet handmatig een vorm voor het antwoordmodel gemaakt zijn. Als de optie ‘gebied’ is geselecteerd kunnen er punten op de achtergrondafbeelding worden gezet. Dit kan door met de linkermuisknop op de afbeelding te klikken. Deze punten worden automatisch met elkaar verbonden. Op deze manier kan er een driehoek, vierkant, zeshoek enzovoorts ontstaan. Wanneer de gewenste vorm is gemaakt, dubbelklik dan met de linkermuisknop op het gebied om te stoppen met bewerken.
 2. Voor elk gebied wat wordt aangemaakt verschijnt in het bewerkscherm een blok met verschillende opties. Per gebied kan score ingesteld worden als het antwoord door de kandidaat juist wordt ingevuld. Als er meerdere opties aangemerkt moeten worden, let er dan op dat de optie "Maximaal aantal keuzes die de kandidaat kan maken" hier mee correspondeert.

Hier rechts staat een voorbeeld van een hotspotvraag. De kandidaat moet Alkmaar, Utrecht, Venlo en Zwolle aangeven op de kaant. Er zijn vier gebieden aangemaakt die gevonden moeten worden. Drie van de gebieden zijn met de cirkel-functie gemaakt, een met de gebied-functie. De kandidaat krijgt de gekleurde vlakken niet te zien.

Elk gebied is één punt waard. Omdat de vraag vereist dat alle gebieden ingevuld moeten worden, is het maximum aantal keuzes ingesteld op vier. De kandidaat krijgt dan ook vier targets om te verslepen. Het midden van deze targets moet binnen de gekleurde vakken staan, anders wordt het antwoord niet goedgekeurd.


Speciaal cirkelgebied

Met behulp van twee cirkelgebieden is het mogelijk om in het centrum van een cirkel een ander puntenaantal toe te kennen. Er ontstaat dan een donutvorm. Hieronder zijn twee afbeeldingen te zien. In de eerste afbeelding is te zien dat het centrum van de cirkel geen punten toekent. Dit komt omdat dit hotspotgebied in de instellingen boven het andere gebied staat.

Figuur 3

De tweede afbeelding hieronder geeft weer dat het hotspotgebied wat 0 punten toekent boven het gebied staat wat 2 punten toekent. Let op: als dit niet is gedaan, dan zal het antwoord altijd het gebied met 2 punten als uitgangspunt nemen. Er kunnen ook meer dan twee hotspotgebieden gebruikt worden, maar let in alle gevallen dus op de volgorde in de lijst.

Het verschuiven van een gebied kan door het icoon met vier pijlen met de linker muisknop te verslepen.

Figuur 3


What's Next