Inschrijvingsinstellingen
  • 21 Nov 2023
  • Pdf

Inschrijvingsinstellingen

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Pas de inschrijvingsinstellingen aan

De inschrijvingsinstellingen betreffen de instellingen rondom een toetsmoment, zoals het al dan niet toestemming moeten geven voordat de kandidaat de toets kan starten, de cesuur en zichtbaarheidsinstellingen. In de beheeromgeving zijn de meeste instellingen al ingesteld. Bij het aanmaken van het toetsmoment worden overige instellingen ingesteld, maar deze kunnen nog bewerkt worden in de Planning, of in het overzicht van Opleidingen en toetsmatrijzen. De inschrijvingsinstellingen zijn te herkennen aan het tandwielicoon: image.png

Het kan voorkomen dat inschrijvingsinstellingen niet aan te passen zijn. In de beheeromgeving is deze mogelijkheid dan uitgeschakeld en kan alleen daar weer ingeschakeld worden.

Beschikbaarheid van de inschrijving

OptieToelichting
Een begeleider dient toestemming te geven (en kan deze intrekken):Stel hier in wanneer een begeleider kandidaten toestemming moet verlenen om een toets te (her)starten.
Extra tijdStel in of er extra tijd toegekend moet worden, en zo ja, hoeveel. Dit geldt voor alle kandidaten, zowel kandidaten met als zonder toegankelijkheidsprofiel.

Beveiligen van de inschrijving

In dit onderdeel staan verschillende opties voor het instellen van een beveiliging voor tijdens de toetsafname. Deze zijn afhankelijk van de beveiliging die in de afnameomgeving is ingeschakeld.

Hier kan ingesteld worden of er tijdens een toets gebruik kan worden gemaakt van een bepaalde beveiliging, zoals de Safe Exam Browser, Schoolyear of Proctorio. Ook kan een LTI-verbinding worden ingeschakeld, met bijvoorbeeld ProctorExam.

Toetsmatrijsinstellingen

Kijk voor een toelichting van deze instellingen in het volgende artikel: Toetsmatrijsinstellingen.

Met behulp van de toetsmatrijsinstellingen kan, indien gewenst, achteraf de cesuur worden aangepast. Op deze manier kan gebruik worden gemaakt van de Cohen Schotanus-methode voor cesuur. Kijk voor verdere toelichting bij Cesuur achteraf aanpassen.

Notificatie-instellingen

OptieToelichting
Kandidaten kunnen opmerkingen plaatsen tijdens hun toetsGeef aan of de kandidaten tijdens een toetsafname een opmerking mogen plaatsen. Als hier niets wordt ingevuld, dan worden de standaardinstellingen van de omgeving aangehouden.
BegeleidersGeef eventueel op of er specifieke begeleiders zijn die notificaties moeten ontvangen van de opmerkingen.

Zichtbaarheid van resultaten voor de kandidaat

Als de instellingen van een onderdeel niet aangepast hoeven worden, laat deze dan staan op ‘Behoud deze instellingen’. De instellingen vanuit de beheeromgeving worden dan meegenomen.
OptieToelichting
Toon de terugkoppelingsrapportageGeef aan of de terugkoppelingsrapportage getoond moet worden of niet. Deze worden alleen getoond wanneer er terugkoppelingsonderdelen zijn ingesteld en betreffen het resultaat op deze terugkoppelingsonderdelen. Over de toepassing en instellingen van terugkoppelingsonderdelen, zie het artikel Terugkoppeling.
Toon beantwoorde vragenStel hier in of de kandidaat de beantwoorde vragen mag zien, enkel de incorrect beantwoorde vragen of geen vragen. Wanneer deze instelling op 'alle vragen' of 'alleen onjuist beantwoorde vragen' staat, zal de kandidaat toegang krijgen tot (een deel van) de pagina 'details van het resultaat'. De kandidaat zal de betreffende vragen, zijn antwoorden en de eventuele terugkoppeling bij de vragen zien (indien toegevoegd aan de vraag).
Toon van deze vragen het correcte antwoordWanneer (een deel van) de beantwoorde vragen volgens de instelling hierboven getoond mogen worden, kan worden gekozen of het correcte antwoord al dan niet aan de kandidaat getoond mag worden.
Toon het aantal juiste/onjuiste vragenGeef hier aan of het aantal juist/onjuist beantwoorde vragen getoond moet worden.
Toon de score detailsStel hier in of de kandidaat de (behaalde) punten per vraag mag bekijken.
Toon het resultaatStel hier in of de kandidaat het resultaat (cijfer, punten of percentage) mag zien.
Toon naam scoregebiedGeef hier aan of de naam van het scoregebied getoond mag worden. Dit zijn de namen die ingevuld zijn bij 'Naam scoregebied A', 'Naam scoregebied B' etc.
Vertraag de publicatie van het resultaat?Hier kan ingesteld worden of een resultaat direct of vertraagd gepubliceerd mag worden, of moet worden gemarkeerd als ‘voorlopig’ voor de kandidaat. Hetgeen wat (vertraagd) gepubliceerd wordt is hetgeen wat boven deze instelling op 'ja' is gezet.
Let op!
  • De zichtbaarheidsinstellingen in de afname-omgeving kunnen hier alleen aangepast worden als in de instellingen van de toetsmatrijs onder 'Uitleveringsinstellingen' is ingesteld dat de zichtbaarheid van resultaten mag worden aangepast in de afname-omgevingen.
  • De zichtbaarheidsinstellingen die hier gekozen worden, staan los van de zichtbaarheidsinstellingen van een inzagemoment. Deze zijn apart in te stellen.

Kandidaatvergelijking

Kandidaten kunnen hun resultaten met anderen vergelijken als deze optie is ingeschakeld. Er kan geselecteerd worden welke kandidaatgroepcategorie gebruikt moet worden voor het selecteren van de te vergelijken groepen. Zij kunnen ook de groep waar zij in zitten vergelijken met andere groepen. Het is niet mogelijk om individuele kandidaten te vergelijken.

Wanneer bij 'Voeg terugkoppelingsrapportages toe (indien van toepassing)' gekozen wordt voor 'ja', dan zullen kandidaten bij alle terugkoppelingsonderdelen zichzelf kunnen vergelijken met het groepsgemiddelde op elk terugkoppelingsonderdeel. Staat dit op 'nee' dan zullen ze zichzelf enkel kunnen vergelijken op het algemene resultaat.