Instellingen afname-omgeving
 • 12 Apr 2022
 • Pdf

Instellingen afname-omgeving

 • Pdf

Het menu ‘Instellingen’ is onderverdeeld in verschillende tabbladen. Klik op een van de onderdelen om direct naar dat onderdeel te gaan.

Algemeen

Dit tabblad is onderverdeeld in drie secties:

 • Instellingen
 • Profielvelden en standaardinstellingen
 • Externe integraties

Klik op een van de onderdelen om de bijbehorende instellingen te tonen.


Taalinstellingen

Stel hier in welke talen in de omgeving beschikbaar zijn. Let er op dat Nederlands altijd beschikbaar zal zijn en niet uitgeschakeld kan worden.


Toetsafname-instellingen

Geef hier aan of de score per vraag getoond wordt en hoe de vragen aan de kandidaat gepresenteerd worden, bijvoorbeeld een pagina per vraag of alle vragen op één pagina.
Dit kan per toetstype worden aangegeven. Kandidaten kunnen hiermogelijk ook zelf een keuze in maken.

Tip!
Het is ook mogelijk om deze instelling per toetsmatrijs aan te passen. Onder de afname-instellingen heet deze: "Toon max. aantal te behalen punten per vraag gedurende de toets?". Er is daarbij ook de keuze om de instellingen van de afnameomgeving aan te houden.

Selecteer hier of de hostnaam in plaats van het IP-adres bij het examen wordt opgenomen. Dit zorgt ervoor dat het IP-adres in dit geval niet meer zichtbaar is.


Resultaatinstellingen

Er kan aangegeven worden of kandidaten mogen zien wie de resultaten heeft nagekeken. Daarnaast is er de optie om binnen anonieme correctierondes het bekijken van resultaten voor correctoren te blokkeren. Daarbij zijn de volgende keuze's te maken:

 • Zo lang de corrector zijn nakijkwerk kan bewerken

  Wanneer er is ingesteld dat de correctieronde anoniem is en nadien nog gewijzigd mag worden blijven de iconen om naar de details van het resultaat van de kandidaat te gaan inactief. Er wordt dan gemeld dat het bekijken van dit resultaat is geblokkeerd zolang men is toegewezen als corrector en het nakijkwerk nog aangepast mag worden. Pas wanneer deze instellingen in de correctieronde aangepast worden, zullen de resultaten beschikbaar worden voor de corrector.

 • Alleen zolang de correcties nog niet zijn ingediend

  Wanneer er is ingesteld dat de correctieronde anoniem is en nadien nog gewijzigd mag worden blijven de iconen om naar de details van het resultaat van de kandidaat te gaan inactief zolang het correctiewerk nog niet is ingediend. Er wordt dan gemeld dat het bekijken van dit resultaat is geblokkeerd zolang men is toegewezen als corrector en het volledige nakijkwerk nog niet is ingediend. Na het indienen van het correctiewerk zullen de resultaten beschikbaar zijn.

 • Blokkeer correctoren nooit als ze de resultaten willen bekijken
  Is er ingesteld dat de correctieronde anoniem is en nadien nog gewijzigd mag worden blijven de iconen om naar de details van het resultaat van de kandidaat te gaan te gebruiken om het resultaat te bekijken.

Als laatste is er de optie om de betrouwbaarheid op de analysepagina te tonen.


Instellingen van papierentoetsresultaten

Hier kan worden ingesteld welk profielveld er gebruikt moet worden voor papieren toetsen. Dit dient een numeriek veld te zijn.

Standaard is het profielveld Code/Kenmerk ingesteld. Maak additionele opties aan bij Beheer > Gebruikerseigenschappen.


Opmerkingen-instellingen

Geef hier in welke gevallen kandidaten opmerkingen mogen geven. Dit is per toetstype aan te geven. Er is een veld om aan te geven waar de opmerking naar toe wordt gestuurd. Dit kan zijn:

 • De gekoppelde begeleider van de kandidaat
 • Een actieve beheerder
 • Een opgegeven e-mailadres
 • Niemand

Bij elk toetstype kan ook voor begeleiders ingesteld worden of zij opmerkingen kunnen opsturen. Een begeleider kan dit vanuit een resultaat of vanuit het voorbeeld van de toetsmatrijs. De volgende opties zijn voor begeleiders in te stellen voor verzending:

 • Een actieve beheerder
 • Een opgegeven e-mailadres
 • De oorspronkelijke beheeromgeving

De laatste optie is nuttig om de auteur van een vraag direct een opmerking te kunnen sturen.

Zet een instelling op 'Nee' om het plaatsen van opmerkingen in dat geval uit te schakelen.


Opschonen van oude resultaten

Deze instellingen hebben te maken met de opslag en anonimisering van gegevens. Er kan ingesteld worden wanneer bijvoorbeeld oude resultaten automatisch worden aangepast.

Een toelichting op deze instellingen is te vinden in het artikel Opschonen en anonimiseren.


Primaire inlogmethode

Stel hier in welke methode van inloggen bovenaan op de inlogpagina weergegeven moet worden.


Inlogmethode gebruikersnaam en wachtwoord verbergen

Wanneer er via een SSO ingelogd wordt, kan de methode om via de RemindoToets gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen, uitgeschakeld worden.


Wachtwoord vergeten

Hier kunt u aangeven welke rollen gebruik mogen maken van de 'wachtwoord vergeten'-optie.


Bevestig identiteit ter beveiliging

Voeg beveiliging toe door het opnieuw opgeven van het wachtwoord van de ingelogde gebruiker. Dit kan worden gevraagd wanneer bijvoorbeeld het profiel van een andere gebruiker wordt aangepast, of resultaten geëxporteerd worden.


Profielvelden en standaardinstellingen

Profielvelden

Hier staat welke profielvelden er getoond worden en ingevuld kunnen worden bij de diverse rollen.


Toegankelijkheidsinstellingen

Hier kunnen toegankelijkheidsprofielen worden samengesteld. In een toegankelijkheidsprofiel kan worden ingesteld of de gebruikers met een koppeling naar dit profiel bepaalde standaardinstellingen nodig hebben m.b.t. de toegankelijkheid. Denk daarbij aan het contrast, het lettertype, gebruik van ReadSpeaker of het standaard toewijzen van extra tijd voor oefentoetsen en toetsen.

Klik op de knop 'Voeg toegankelijkheidsprofiel toe' om een nieuw profiel aan te maken. Bestaande profielen kunnen hier bewerkt of verwijderd worden.


Tonen tijdens de toets & inzage

Stel in welke profielvelden zichtbaar zijn als een kandidaat een toets maakt en tijdens de inzage. De geselecteerde velden worden ook in het activiteitenoverzicht weergegeven.

Er worden hier ook zelf aangemaakte gebruikerseigenschappen getoond, zodat ook deze in te stellen zijn voor het gebruik tijdens inzage.


Tonen tijdens het nakijken

Stel hier in welke profielvelden zichtbaar zijn als een begeleider een toets nakijkt. Deze velden worden verborgen wanneer de nakijkronde anoniem is.


Standaardinstellingen planningsfilter

Pas hier de standaardfilters van de planning aan om sneller relevante toetsen te vinden.


Standaardinstellingen toetsmomenten

Stel hier de standaardinstellingen voor alle formatieve en summatieve toetsmomenten in. Deze standaardinstellingen worden gebruikt als er een nieuw toetsmoment wordt aangemaakt. Deze kunnen ter plekke altijd nog worden overschreven.

Onder het kopje algemene instellingen kunnen inactieve kandidaten standaard uitgesloten worden van toevoeging aan een toetsmoment. Daarnaast is het mogelijk om begeleiders alleen de toetsmomenten te tonen waar zij als toezichthouder aan gekoppeld zijn. Standaard zien ze de toetsmomenten van alle opleidingen waar ze aan gekoppeld zijn.


Standaardinstellingen inzagemomenten

Hier staan de standaardinstellingen voor alle inzagemomenten. Ze worden gebruikt als er een nieuw inzagemoment wordt aangemaakt. Deze instellingen kunnen ter plekke nog worden overschreven.

Er kunnen Safe Exam Browser-keys worden geselecteerd. Deze worden dan gebruikt wanneer de SEB voor een toets wordt ingezet. Kijk voor meer informatie bij het artikel Safe Exam Browser.


Standaard correctieronde-instellingen

Stel hier de standaardinstellingen voor alle correctierondes in. Deze standaardinstellingen worden gebruikt als er een nieuwe correctieronde wordt aangemaakt. Deze kunnen ter plekke altijd nog worden overschreven.

Er zijn aparte instellingen voor toetsen, oefentoetsen en oefeningen.


Standaard kolommen activiteitenoverzicht

Er kan hier worden ingesteld welke kolomen standaard getoond worden in het activiteitenoverzicht.


Externe integraties

Stel in welke externe integraties beschikbaar zijn. Om een integratie in te schakelen moeten geldige API-gegevens opgegeven worden. Dit is nodig voor externe software zoals Schoolyear of Proctorio.

Het is mogelijk om de opties voor Proctorio hier standaard instellingen te geven. Deze worden dan overgenomen bij het aanmaken van een nieuw toetsmoment.


Whitelisting / URL's die zijn toegestaan

Wanneer tijdens toetsen de toegang tot het internet geblokkeerd wordt, zorg dan in ieder geval dat de lijst van URL's die op deze pagina worden getoond, bereikbaar blijven door ze op een whitelist te plaatsen.

Kijk voor een toelichting bij het artikel Whitelisting.


Safe Exam Browser

Safe Exam Browser is een beveiligde browser, geschikt om veilig online examens af te nemen. De software verandert elke computer in een veilige examencomputer. De tool beperkt de toegang tot het systeem, andere applicaties en websites, en voorkomt dat niet toegestane middelen opgestart en gebruikt kunnen worden tijdens het examen.

Kijk voor een toelichting bij het artikel Safe Exam Browser.


LTI (ProctorExam, LMS)

Met behulp van Learning Tools Interoperability (LTI) kan eenvoudig een koppeling gelegd worden met een externe applicatie, zoals bijvoorbeeld een Learning Management Systeem (LMS) of Elektronische Leeromgeving (ELO). Op deze plek word de LTI-integratie ingeschakeld.

Kijk voor een verdere toelichting voor de verdere instellingen bij het artikel LTI.


Instellingen ReadSpeaker

Wordt er gebruik gemaakt van ReadSpeaker voor het voorlezen van teksten, voer dan hier het Klant-ID van ReadSpeaker in. Daarnaast kan er aangegeven worden of elke gebruiker gebruik kan maken van deze toepassing, of alleen voor gebruikers met een toegangkelijkheidsprofiel. Kijk hieronder ook bij de toegankelijkheidsinstellingen.


Plagiaatcontrole

Indien een detectiesysteem wordt opgegeven wordt er aan elk toetsmoment de optie toegevoegd om alle open antwoorden en geuploade bestanden op gelijkheid te controleren middels Turnitin of Urkund.


Terminologieën

RemindoToets kent een aantal standaard termen voor verschillende onderwerpen, zoals kandidaten of toetsen. Het is mogelijk om deze standaard termen te vervangen door voorgedefinieerde termen die beter bij de gebruikers passen. Zo kan elke omgeving goed aansluiten op de termen waar de gebruikers bekend mee zijn.


Rechten en rollen

In het overzicht voor rechten en rollen is terug te vinden welke acties door welke rol gedaan mogen worden. In de legenda aan de linkerkant is zichtbaar wat de verschillende iconen en kleuren aanduiden.


API

Hier is het mogelijk om API-sleutels te beheren. Een API maakt het mogelijk verscheidene functionaliteiten aan te roepen vanuit een andere applicatie.

Hier kunnen ook nieuwe API-sleutels worden aangemaakt. Er is API-documentatie beschikbaar en zijn er voorbeelden te vinden voor het inzetten van de API-koppelingen.

Zie ook het artikel API.


LTI

Hier worden LTI-koppelingen beheerd. Kijk voor een toelichting bij het artikel LTI.


E-mail

Hier staat een overzicht van de e-mails die niet konden worden afgeleverd, doordat de server meermaals onbereikbaar was of dat de server het bericht niet heeft geaccepteerd en een bouncebericht terug stuurt.


What's Next