Locaties
  • 21 Feb 2024
  • Pdf

Locaties

  • Pdf

Article Summary

In dit overzicht staan de locaties die gebruikt worden om toetsen aan toe te wijzen. Locaties zijn plekken waar toetsmomenten plaats kunnen vinden. Het is later mogelijk om zowel kandidaten als toezichthouders aan een locatie te koppelen. Zo zijn toetsmomenten die op verschillende locaties plaatsvinden makkelijker te beheren.


Een locatie toevoegen

Locatie toevoegen

Om een nieuwe locatie toe te voegen, navigeer naar Beheer > Locaties. Klik rechtsboven in het scherm op 'Nieuwe locatie'. Om een bestaande locatie te bewerken, klik dan op het potloodicoon onder een locatie. Vervolgens zal een nieuw scherm openen (zie afbeelding hierboven).

Het aanmaken van een locatie vereist het toekennen van een naam. Geef eventueel een omschrijving. Het toekennen van een IP-adres of -bereik is wenselijk als toetskandidaten alleen vanaf een specifieke locatie de toets mogen maken. Door in dit veld het IP-bereik van een locatie in te vullen, kunnen kandidaten die buiten dit bereik vallen de toets niet maken. Als laatste kunnen de adresgegevens van de locatie ingevuld worden. Dit is niet vereist, maar kan wel nuttig zijn om de informatie direct aan gebruikers te kunnen tonen.

Zie ook dit artikel met informatie over het gebruiken en instellen van locaties.


What's Next