Matching-matrixvraag
 • 23 May 2022
 • Pdf

Matching-matrixvraag

 • Pdf

Introductie

Met een Matching/Matrixvraag kan de kandidaat in een tabel met horizontale en verticale opties één of meer juiste combinaties van antwoorden te maken. De gegevens in de rijen en kolommen zijn visueel vorm te geven en kunnen bijvoorbeeld uit afbeeldingen, formules of opgemaakte tekst bestaan.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.

Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.

Vraagstelling / invulinstructie

Is er een aanvullende vraagstelling of invulinstructie voor deze vraag, dan kan deze hier worden geplaatst.

Door te klikken op het tandwiel icoon tandwiel icoon worden de instellingen rondom de antwoordopties van deze vraag beschikbaar.


Opties

Vraagtype

Er wordt hier bepaald hoeveel verbindingen een juist antwoord kunnen opleveren:

Optie Toelichting
Eén verbinding Er is maar 1 verbinding in de gehele matrix juist
Eén verbinding per rij Per rij in de matrix is 1 verbinding juist.
Meerdere verbindingen per rij Per rij in de matrix zijn meerdere verbindingen juist.

Husselen

Hier kan worden ingesteld of de antwoordopties gehusseld moeten worden. Er zijn verschillende opties:

Optie Toelichting
Hussel alle opties Alle rijen en kolommen worden gehusseld.
Hussel rijen Alleen de rijen worden gehusseld.
Hussel kolommen Alleen de kolommen worden gehusseld.
Niet husselen De matrix blijft exact zoals deze is ingesteld, rijen en kolommen worden niet gehusseld.

Puntenverdeling

Optie Toelichting
Correct antwoord Bij het kiezen van het juiste antwoord krijgt de kandidaat de ingestelde punten, welke zijn vastgesteld in de eindscore. Elk ander antwoord levert geen punten op.
Scoreverdeling Bij het kiezen van het juiste antwoord levert dat een punt op, maar ook een niet juist antwoord kan een punt opleveren.
Productregel De quotiëntregel gebruikt een formule waarbij rekening wordt gehouden met de proportie juiste en foute antwoorden. Zie ook de uitgebreide uitleg over de Quotiëntregel.
Quotiëntregel In de productregel wordt de proportie fout niet in zijn geheel meegerekend, maar wordt hij vergeleken met het aantal juiste antwoorden. Zie ook de uitgebreide uitleg over de Productregel.
 • In het geval van meerdere antwoorden juist kunnen de punten tegen elkaar weggestreept worden. Het is mogelijk om bonuspunten te geven wanneer de vraag geheel juist is beantwoord.
 • Voor het wel of niet correct beantwoorden van de vraag kan ook terugkoppelingsinformatie vastgelegd worden. Deze informatie is bestemd voor de kandidaat.

Voorbeeld

Dit voorbeeld is bedoeld om inzicht te geven in het opzetten van een matching-matrixvraag. Er wordt ingegaan op de manier waarop de vraag is opgebouwd en hoe de antwoordmogelijkheden zijn opgezet.

 1. Na het aanmaken van een nieuwe matching-matrixvraag wordt deze geopend. Vul in het tekstblok de instructies in die bij de vraag horen.
 2. Onder dit tekstblok is er nog een tweede optie voor tekst. Dit biedt de mogelijkheid om uitleg te geven aan de kandidaat over de manier waarop de vraag beantwoord moet worden.
 3. Selecteer het tandwiel icoon om de matrix aan te passen. In het bewerkscherm staat een overzicht van de matrix met de eerder genoemde opties erboven. Ook kunnen hier nieuwe rijen of kolommen toegevoegd en weggehaald worden. De standaard indeling is 4 bij 4.
 4. Om het bijschrift van een rij of kolom aan te passen, klik aan de linkerkant van het scherm op het potlood wat bij het bijschrift staat. Als een nieuwe vraag is aangemaakt, zijn de bijschriften 'Bronkeuze' en 'Doelkeuze' genoemd met een nummer erachter. Als op het potlood is geklikt, opent een scherm voor tekstverwerking. Hier kan bijvoorbeeld ook dik- en schuingedrukte tekst ingevoegd worden.
 5. De instellingen voor het antwoordmodel verschillen, afhankelijk van welke optie er is gebruikt.
  a. Bij de instelling 'Correct antwoord' krijt de kandidaat punten toegekend als alle antwoorden correct zijn ingevuld.
  b. Bij de instelling 'Scoreverdeling' kunnen er punten toegekend of afgetrokken worden bij elke optie.

Voorbeeld antwoordmodel

Hierboven staat een voorbeeld van een antwoordmodel weergegeven, waar de kandidaat moet aangeven of een dier wel of geen zoogdier is. Er zijn zes rijen met twee kolommen opgesteld, waar in elke rij één correct antwoord is aangezet. De kandidaat kan dus niet meer dan één antwoord per rij selecteren.

Elk correct antwoord is een punt waard, met een bonuspunt als een kandidaat alle opties goed heeft. Doordat alle opties worden gehusseld, zullen de rijen en kolommen voor de elke kandidaat in een andere volgorde komen te staan dan hier te zien is.


What's Next