Nieuwe vraag aanmaken
  • 07 Sep 2022
  • Pdf

Nieuwe vraag aanmaken

  • Pdf

Het aanmaken van een vraag kan door op de knop 'Vragen' te klikken, direct na het inlogscherm. Vervolgens zal er een vragenbank gekozen moeten worden waar de te maken vraag in komt te staan. Is er nog geen vragenbank beschikbaar of staat deze niet in de lijst, neem dan contact op met de beheerder.

Nadat de vragenbank is gekozen, klik dan in de rechter bovenhoek op 'Nieuwe vraag toevoegen'. Hierna verschijnt er een nieuw scherm waarin een aantal opties te vinden zijn.

Optie Toelichting
Vraagtype Kies een vraagtype uit de lijst. In de Kennisbank staan de vraagtypen apart uitgelegd.
Codering Zet een code bij de vraag. Dit kan nuttig zijn voor het beheren van grote hoeveelheden vragen.
Geschikt voor papieren toetsafname Is deze vraag geschikt voor papieren toetsafname? Kijk hier voor meer informatie: Papieren Toetsen.
Beschikbaar voor oefeningen en oefentoetsen (formatief) Is deze vraag beschikbaar voor oefeningen of oefentoetsen?
Beschikbaar voor toetsen (summatief) Is deze vraag beschikbaar voor summatieve (eind)toetsen?
Taal De taal van de vraag kan ingesteld worden op Nederlands of Engels.
Rekenmachine beschikbaar Er is de optie om een rekenmachine op het scherm bij de vraag te plaatsen. Dit heeft alleen betrekking op de huidige vraag.
Tip!
In de toetsmatrijsinstellingen kan uiteindelijk ingesteld worden of er tijdens de gehele toets een rekenmachine getoond moet worden. Dit zal de instellingen van de individuele vragen overschrijven.

Als alle opties zijn ingesteld, klik dan op 'Toevoegen' om de vraag aan te maken. Daarna zal een scherm geopend worden waarin de vraag zelf kan worden bewerkt. De indeling van dit scherm kan afhangen van welk vraagtype is geselecteerd.