Open vraag
  • 16 May 2022
  • Pdf

Open vraag

  • Pdf

Introductie

Een open vraag maakt het mogelijk dat een kandidaat zelf een tekst, tabel, formule, etc. kan invoeren welke beoordeeld dient te worden door een corrector.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.

Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.

Vraagstelling / invulinstructie

Is er een aanvullende vraagstelling of invulinstructie voor deze vraag, dan kan deze hier worden geplaatst.

Door te klikken op het tandwiel icoon tandwiel icoon worden de opties rondom de antwoordopties van deze vraag beschikbaar.


Opties

Verwacht aantal regels

Deze instelling geeft niet aan hoeveel tekst een kandidaat mag intypen, maar hoe groot het veld moet worden waar de kandidaat het antwoord kan invullen. In het geval van een papieren toets zal dit veld wat groter worden dan op het beeldscherm, om zo voor een handgeschreven antwoord wat meer ruimte beschikbaar te maken.


Tekstopmaak beschikbaar voor de kandidaat
Hier kan gekozen worden uit vier opties:

Optie Toelichting
Tekst zonder opmaakopties Het veld waar de kandidaat het antwoord invoert beschikt niet over mogelijkheden voor tekstopmaak.
Tekst met opmaakopties Met deze optie krijgt de kandidaat de mogelijkheid om de tekst een opmaak te geven. Zo kan de tekst vet/cursief/onderstreept gemaakt worden of kunnen er bijvoorbeeld tabellen in het antwoord worden gemaakt.
Voor-opgemaakte tekst (code) Kies deze optie als het antwoord bestaat uit code van een specifieke programmeertaal. In de opmaak zal dan rekening worden gehouden met de specifieke eigenschappen van deze programmeertaal.
Programmeertaal Wanneer er bij de optie voor de tekstopmaak is gekozen voor ‘Voor-opgemaakte tekst’, dan kan hier de gewenste programmeertaal worden gekozen. Er is ook een optie om geen programmeertaal in te stellen.

Puntenverdeling

Optie Toelichting
Eindscore De eindscore wordt automatisch berekend door de punten van alle beoordelingscriteria op te tellen.
Punten Per beoordelingscriterium kan er een maximum te behalen punten worden ingesteld.
Omschrijving voor de corrector Geef hier aan aan welk criterium het antwoord moet voldoen om de ingestelde punten te behalen.
Beoordeel met decimalen Hier kan worden ingesteld er kan worden beoordeeld met decimalen of gehele punten.
Tip!

Aan een open vraag kan een antwoordmodel worden toegevoegd. In het antwoordmodel kan aangegeven worden wat de kandidaat zou moeten antwoorden. Dit antwoordmodel wordt ook getoond aan de persoon die de vragen nakijkt.

Voor het wel of niet correct beantwoorden van de vraag kan ook terugkoppelingsinformatie vastgelegd worden. Deze informatie is bestemd voor de kandidaat.


Bij een open vraag is het de bedoeling dat een kandidaat tekst invoert die door een corrector handmatig wordt nagekeken. In de beheeromgeving kan de vraagstelling worden ingevuld en een omschrijving voor de corrector worden opgezet. Deze omschrijving zal voor de kandidaten niet zichtbaar zijn.

Tip!

Houd er rekening mee dat de omschrijving voor de correct kort omschreven moet zijn.


What's Next