Release Notes 2021
 • 04 Jul 2022
 • Pdf

Release Notes 2021

 • Pdf

21-11-2021 RemindoToets Release 21.5

Versie: 21.5.00

RemindoToetsManager

1. Vragen

 • Bij het bewerken van de vraag doet de tekst “prompt / invulinstructie” nu altijd mee met de taal van de gebruiker – ook als die verschilt met de taal van de vraag.

 • Informatie over de bron (en copyright) van media-bestanden is nu voor iedereen inzichtelijk zonder dat je daarvoor het media-bestand hoeft te bewerken.

 • De optie om een tabel toe te voegen aan de prompt / invulinstructie van de vraag via het context-menu is verwijderd omdat dit niet is toegestaan volgens de QTI-standaard.

2. Toetsen

 • Wanneer er in een omgeving veel vraageigenschappen gebruikt worden, kon dit bij het samenstellen van een toetsmatrix problemen geven. We hebben hiervoor een aantal optimalisaties doorgevoerd, zodat de toetsmatrix gewoon aangemaakt en opgeslagen kan worden.

RemindoToets Afname

1. Afname

 • Wanneer er aan het einde van de toets een evaluatieveld gebruikt wordt, is de knop om deze opmerking op te slaan verplaatst van linksonder het veld naar de rechter onderkant van de pagina, waar de andere knoppen ook getoond worden.

 • Bij het gebruik van de rekenmachine kon zich bij bepaalde getallen een afwijking in de afronding voordoen. Dat is opgelost.

 • Het is nu mogelijk voor de kandidaat om het scherm waarin een PDF-bestand wordt geopend die voor de beantwoording van een toetsvraag relevant is, op het scherm te verslepen. Zo kan de kandidaat de toetsvraag en de PDF tegelijk naast elkaar in beeld hebben.

2. Opleidingen en Toetsmatrijzen

 • Bij het gebruik van het zoekveld voor een specifieke opleiding, werd de paginering niet goed aangepast, het totale aantal pagina’s bleef vermeld. Dit is opgelost.

3. Activiteitenoverzicht

 • Er zijn extra mogelijkheden voor het sorteren van de kandidaten toegevoegd (zie screenshot rechts). Hierdoor is het mogelijk om sneller en gebruikersvriendelijker te sorteren, ook op velden die niet in de kop van de tabel staan ingesteld.

4. Resultaten

 • In de afgelopen release is de nieuwe PDF-export van het resultaat geïntroduceerd. We hebben nog een aantal optimalisaties aan deze export toegevoegd. Zo is bijvoorbeeld de plaats van de kandidaatcode in de bestands- en/of mapnaam nu gelijk. Daarnaast zijn ook de ingescande antwoorden van Print & Scan toetsen aan de PDF toegevoegd en is de inhoudsopgave verbeterd.

 • Deze nieuwe PDF export is nu ook toegankelijk via het menu Resultaten > Analyses en dan het tabblad ‘volledig overzicht’. Daar is deze ook in de lijst met acties onderaan de pagina te vinden.

 • In de analyse van een toets waarbij aanpassingen zijn gedaan op het antwoordmodel van een vraag, wordt nu naast het ID van de vraag, ook de versie genoemd.

 • Wanneer er gebruik gemaakt wordt van Proctorio, opende de link naar de analyse bij Proctorio in hetzelfde tabblad. Dat werkt niet altijd heel praktisch, daarom opent de link vanaf deze release op een nieuw browsertabblad.

 • In de pop-up die geopend wordt wanneer een opmerking van een kandidaat bekeken wordt, werd de naam van de kandidaat niet getoond, deze was alleen in het overzicht te vinden. Vanaf nu wordt de naam van de kandidaat in de pop-up bij de opmerking geplaatst.

 • In de analyse is onder “Details van het resultaat” een export toegevoegd waarmee alle ‘ruwe gegevens’ van de kandidaten kunnen worden gedownload. Deze export bevat zoveel mogelijk gegevens van de vragen zoals het gegeven antwoord, de onderliggende variabelen zoals de scores op de beoordelingscriteria, subscores op losse interacties en of bepaalde feedback is getoond.

 • Daarnaast zijn in de export bij ‘Resultaten > Alle Resultaten‘ en in de analyse de kolommen voor de code van de opleiding en de code van de toetsmatrijs toegevoegd.

 • Een veelgevraagde wens is gerealiseerd waardoor het nu mogelijk is om achteraf het antwoordmodel van een Werkbladvraag aan te passen.

 • Het antwoordmodel van een open vraag kan nu altijd worden aangepast – ook als het nakijkproces nog niet is gestart.

 • Wanneer een begeleider niet meer aan een opleiding gekoppeld is, maar nog wel de geüploade papieren toetsen nog kon zien, kon deze begeleider de scan al niet meer verwerken. Nu kan de begeleider ook de gekoppelde PDF van de antwoordbladen niet meer downloaden, tenzij er weer een koppeling met de opleiding en/of kandidaten gemaakt wordt.

 • In de analyse, tabblad ‘Analyseer vragen’, werd het sorteren van de kolom Vraagcode/kenmerk altijd gedaan op de ‘Vraagversie identificatiecode’, waardoor de sortering visueel niet leek te kloppen. De sortering wordt vanaf nu gedaan op het ‘Vraagidentificatienummer’ van de beheeromgeving, oftewel het ID van de vraag.

 • In het logboek van een resultaat wordt nu ook meer informatie m.b.t. gebruik van de Safe Exam Browser weergegeven.

5. Antwoorden nakijken

 • De overzichtspagina voor het nakijken van antwoorden, te vinden via Resultaten > Antwoorden nakijken, heeft een aantal optimalisaties gekregen. Hierdoor kan er sneller genavigeerd worden naar de benodigde informatie.

  • Wanneer de pagina geopend wordt, zullen er in plaats van 2 tabbladen, nu 4 tabbladen verschijnen. Er wordt nu namelijk een onderscheid gemaakt tussen nog na te kijken toetsmatrijzen/toetsmomenten en reeds nagekeken toetsmatrijzen/toetsmomenten.
  • Elk van deze 4 tabbladen bevat nu een filter om de toetsmatrijs of het toetsmoment te selecteren en daarnaast kan de periode worden geselecteerd.
  • Er is een kolom toegevoegd aan het overzicht, namelijk ‘Toegevoegd op’. Op deze kolom wordt nu standaard gesorteerd zodat het meest actuele correctiewerk bovenaan staat.

 • Wanneer vanuit deze pagina doorgeklikt wordt om het correctiewerk te bekijken, zal bovenaan de volgende pagina een filter zichtbaar zijn om specifieke kandidaten te kunnen zoeken.

6. Beheer

 • De integratie van Schoolyear in RemindoToets is flink uitgebreid! We controleren nu niet enkel of afname via de Schoolyear-browser verloopt, maar het is voor een kandidaat nu ook mogelijk om direct vanuit RemindoToets de Schoolyear app op te starten.

  Vanaf het dashboard kan de kandidaat de onboarding in Schoolyear opstarten en nadat deze doorlopen is, komt de kandidaat direct op de startpagina van zijn toets. De kandidaat hoeft hier niet opnieuw voor in te loggen!

  Het is ook niet meer nodig om de toetsmomenten in Schoolyear te plannen. Stel je bij een toetsmoment in RemindoToets in dat deze via Schoolyear moet worden afgenomen, dan registreren wij het toetsmoment. Daarnaast is het mogelijk om vanuit de instellingen van het toetsmoment de configuratie-instellingen in Schoolyear te openen. Een kandidaat gaat nu dus rechtstreeks naar de toets in Schoolyear, er wordt geen melding meer getoond dat een kandidaat succesvol is ingelogd, dat is immers al gelukt.

  We hebben in goede samenwerking met het team van Schoolyear hard gewerkt aan deze naadloze integratie tussen Schoolyear en RemindoToets, zodat de beveiligingsopties die Schoolyear biedt om een toets op ‘Bring your own device’-basis (BYOD) mogelijk te maken zo gemakkelijk mogelijk werken met RemindoToets.

 • Bij het importeren van Begeleiders kon het voorkomen dat de opgegeven opleiding niet automatisch werd herkend. Hierdoor moest de opleiding in sommige gevallen handmatig geselecteerd worden. De opgegeven tekst wordt nu beter herkend en gekoppeld aan de juiste opleiding.

 • In de Audit trail is bij de start van de toets het IP-adres van de gebruiker toegevoegd in een aparte kolom.

 • Bij de rol Hoofdtoezichthouder is het nu mogelijk om in te stellen dat deze een inzagemoment kan beheren.

 • Voor de rol ‘Beheerder’ zijn de volgende rechten nu ook instelbaar gemaakt:

  • Kan tekstenbeheer bekijken
  • Kan toetsmomenten toevoegen/bewerken
  • Kan de kandidaten van een toetsmoment beheren
  • Kan de surveillanten/toezichthouders van een toetsmoment beheren
  • Kan een verantwoordingsrapportage van een toetsmoment genereren
  • Kan resultaten opnieuw verwerken
  • Kan een resultaat verwijderen
  • Kan reageren op opmerkingen (vereist ook de permissie om de details van het resultaat te bekijken)
  • Kan inzagemomenten bekijken
  • Kan inzagemomenten van kandidaten beheren

 • Voor de rol ‘Auditor’ en ‘Vaststeller’ zijn de volgende rechten nu ook instelbaar gemaakt:

  • Kan het eigen profiel bekijken
  • Kan het eigen profiel aanpassen

 • Voor de rol ‘Begeleider’ en ‘Toetscoördinator’ is het volgende recht instelbaar gemaakt:

  • Kan inzagemomenten bekijken

 • Voor de rol ‘Support desk’ zijn de volgende rechten nu ook instelbaar gemaakt:

  • Kan antwoordmodel aanpassen
  • Kan locaties beheren
  • Kan gebruikerseigenschappen beheren
  • Kan beheerders beheren
  • Kan begeleiders aanmaken/bewerken
  • Kan kandidaten aanmaken/bewerken
  • Kan de status van een begeleider aanpassen
  • Kan de rechten van een begeleider aanpassen
  • Kan de rechten van een kandidaat aanpassen
  • Kan papieren toetsen beheren
  • Kan papierentoetsresultaten beheren

 • Voor een aantal rollen is een nieuw recht toegevoegd, namelijk ‘Kan elke kandidaat in een toetsmoment beheren (geen koppeling met kandidaatgroep nodig)’ . In sommige gevallen kan het handig zijn dat deze rollen kandidaten aan toetsmomenten kunnen toevoegen, terwijl de gebruiker geen koppeling heeft met de kandidaten. Standaard staat deze instelling dus op ‘Nee’.

 • Bij het toevoegen van een nieuwe API-sleutel, werd in specifieke uitzonderingsgevallen een foutmelding getoond. Dit is opgelost.

 • Wanneer er een nieuwe papieren toets aangemaakt werd, verscheen deze altijd ‘ergens’ in de lijst van alle papieren toetsen. Vanaf nu verschijnt de laatst aangemaakte papieren toets automatisch bovenaan de lijst.

Algemeen

 • Login-URL’s die via de API worden gegenereerd zijn vanwege beveiligingsredenen nu nog maar 1 keer bruikbaar.

 • RemindoToets ondersteunt het gebruik van Safe Exam Browser voor het afnemen van toetsen. Deze software blijft zich ook vernieuwen, de meest recente versie is 3.3.1. Wij zien dat de meeste organisaties ook versie 3 gebruiken, maar een enkele organisatie nog een oudere versie. In het voorjaar van 2022 zullen de oudere versies (ouder dan versie 3) uitgefaseerd worden voor gebruik met RemindoToets.


26-09-2021 RemindoToets Release 21.4

Versie: 21.4.00

Algemeen

 • Uit onderzoek, welke we voor Release 21.3 hebben uitgevoerd, bleek dat er nog klanten zijn waar gebruikers (inclusief kandidaten) gebruik maken van Internet Explorer 11. Rondom Release 20.2 hebben we vorig jaar aangegeven dat we het gebruik hiervan niet lang meer kunnen ondersteunen, alle gebruikers (exclusief kandidaten) krijgen nu al een melding wanneer zij inloggen met deze browser. Inmiddels is Microsoft zelf de support voor deze browser ook aan het stoppen en steeds minder Microsoft-applicaties (Office365, Teams) gaan nog ondersteuning voor Internet Explorer 11 bieden. Ook komen er geen updates meer, waarmee de browser effectief afgeraden wordt om nog veilig te gebruiken.

  Zoals eerder rondom Release 21.3 aangekondigd is vanaf Release 21.4 het gebruik van deze browser niet meer toegestaan in RemindoToets, omdat we een veilige werking met deze browser niet kunnen garanderen. Kandidaten zullen dan ook bij inloggen actief geattendeerd worden op het feit dat er een verouderde browser gebruikt wordt.

 • Bij een aantal rollen (Auteur en Vaststeller in de beheeromgeving en Beheerder papieren toetsen in de Afname-omgeving) stond niet standaard de optie voor de handleiding ingeschakeld. We hebben nu ingesteld dat de handleiding standaard voor elke rol aanstaat wanneer wij een omgeving opleveren. Deze instelling kan natuurlijk altijd worden uitgezet.

RemindoToetsManager

1. Vragen

Menu ‘Vragen’ > ‘Kies een vragenbank’ > ‘Nieuwe vraag toevoegen’

Logo algebrakit

 • In deze release hebben we de integratie van AlgebraKiT toegevoegd. Dit vraagtype is in samenwerking met onze partner AlgebraKiT. Deze toevoeging is vooral interessant voor organisaties die al gebruik maken van de geavanceerde mogelijkheden van AlgebraKiT.

  Wanneer deze functionaliteit is ingeschakeld komt er een nieuw vraagtype beschikbaar, namelijk ‘AlgebraKiT’. Na het aanmaken van de nieuwe vraag, verschijnt een tekstblok en een AlgebraKiT onderdeel. Door op dit onderdeel te klikken, worden de instellingen van AlgebraKiT getoond. Hier kan de berekening samengesteld worden.

  Voor het gebruik van AlgebraKiT is geen aparte licentie benodigd, maar er zijn wel aanvullende kosten aan verbonden. Het tarief voor AlgebraKiT bedraagt € 1,75 per actieve deelnemer per 12 maanden, voor de kandidaten waarvoor AlgebraKiT tenminste eenmaal is ingezet. Binnen deze periode van 12 maanden kan vervolgens onbeperkt gebruik gemaakt worden van toetsvragen met de uitgebreide opties van AlgebraKiT. Het aanvullende tarief wordt achteraf per maand in rekening gebracht, dus alleen voor de kandidaten die er daadwerkelijk gebruik van hebben gemaakt. Wanneer u interesse hier in heeft, neem dan contact met ons op via support@paragin.nl om AlgebraKiT te activeren.

  Meer inhoudelijke informatie over de werking van AlgebraKiT is te vinden in de kennisbank via support.paragin.nl/docs/algebrakit of via de website van AlgebraKiT: help.algebrakit-learning.com.

2. Toetsen

Menu ‘Toetsen’ > ‘Kies een opleiding’ > Overzicht toetsmatrijzen

 • Het is nu mogelijk om de inhoud van een regel (een losse vraag of een categorie) te verslepen naar een andere regel binnen de toetsmatrijs. Dit werkt op dezelfde manier als het verplaatsen binnen de regel, via het knopje Icoon slepen

Menu ‘Toetsen’ > ‘Kies een opleiding’ > Overzicht toetsmatrijzen > Tabblad ‘Instellingen’

 • In het tabblad Instellingen, het onderdeel afname-instellingen van de toetsmatrijs is een optie toegevoegd om per toetsmatrijs te kiezen of de kandidaat gedurende de toets de te behalen punten per vraag mag zien.

  Er zijn drie opties waar uit gekozen kan worden:

  • Nee, nooit: de kandidaat mag tijdens deze toets nooit de punten per vraag zien
  • Ja, altijd: de kandidaat mag tijdens deze toets altijd de punten per vraag zien
  • Gebruik de instellingen van de Afname-omgeving: deze laatste optie volgt de standaard instelling die voor alle toetsen is ingesteld in de Afname-omgeving.

RemindoToets Afname

1. Kandidaten

Menu ‘Kandidaten’ > Knop ‘Toon de kandidaatinformatie’

 • De pagina die de inschrijvingen van een specifieke kandidaat laat zien, geeft aan de linkerkant een samenvatting van alle inschrijvingen van deze kandidaat in een staafdiagram. Deze informatie werd altijd voor elke gebruiker getoond, dus dezelfde totale aantallen. We hebben dit aangepast, zodat alleen de getallen worden getoond voor de toetsen die deze gebruiker mag zien (alleen voor de gekoppelde opleidingen).

2. Planning

Menu ‘Planning’ > ‘Toetsmoment’

 • In het logboek van een toetsmoment wordt nu beter weergegeven welke aanpassingen er voor dat specifieke toetsmoment, op de algemene Proctorio-instellingen zijn gedaan.

 • In de verantwoordingsrapportage zijn de gegevens van kandidaten met IP-adres (dat men heeft op het moment dat de toets gestart werd) toegevoegd.

 • Bij een toets met een tijdsduur, werd deze tijdsduur alleen bij het bewerken van een toetsmoment getoond. Deze tijdsduur is nu ook toegevoegd in de inschrijvingsinstellingen bij het toevoegen van extra tijd en wanneer in de kandidatenlijst de extra tijd aangepast wordt.

Menu ‘Planning’ > ‘Inzagemoment’

 • In de instellingen van een inzagemoment kan altijd al worden ingesteld dat alléén de beantwoorde vragen getoond moeten worden. De onbeantwoorde vragen worden dan dus niet getoond.

  Een vraag kan om twee redenen onbeantwoord zijn: vragen waarbij de kandidaat de vraag wel heeft gezien maar deze bewust niet heeft beantwoord, en vragen welke de kandidaat niet gezien heeft (bijvoorbeeld doordat de tijd op was). Deze eerste variant werd eerder wel bij een inzagemoment getoond. We hebben er nu voor gezorgd dat het inzien van een resultaat via een inzagemoment, alle vragen die niet zijn beantwoord niet meer worden getoond, dus beide hierboven beschreven versies komen niet voor tijdens de inzage.

3. Resultaten

Menu ‘Resultaten > Tabblad ‘Alle resultaten’

• De mogelijkheden om een resultaat als PDF te downloaden zijn uitgebreid: waar voorheen enkel de vragen inclusief gegeven antwoord konden worden gedownload voor een enkele toets, kan dit nu ook voor meerdere resultaten tegelijkertijd.

De PDF kan, net zoals de verantwoordingsrapportage in de planning, zelf worden samengesteld. Niet alleen de vragen en gegeven antwoorden kunnen hieraan worden toegevoegd, maar er kan ook gekozen worden voor de details over de afname (zoals start- en eindtijd), de cijferopbouw, en de cesuur op te nemen. Daarnaast is het mogelijk om een compact “certificaat” te genereren waarop de belangrijkste informatie zoals de naam van de kandidaat en het behaalde resultaat wordt weergegeven.

Via de selectiemogelijkheden en acties op de pagina met het resultatenoverzicht is het mogelijk om meerdere resultaten van bijvoorbeeld een enkele kandidaat in één keer te downloaden, of alle resultaten van één toetsmoment. U heeft daarbij de keuze om alles in één PDF te exporteren of om een PDF per resultaat aan te maken, die vervolgens als ZIP-bestand gedownload kan worden. U heeft daarnaast ook de optie om alle bestanden die door de kandidaat zijn geüpload tijdens de afname wanneer er Uploadvragen in de toets zaten, in dit ZIP-bestand in mee te nemen.

Belangrijk om te weten:

Bij het maken van een ZIP-bestand dient er wel rekening gehouden te worden met het aantal tekens dat de gegenereerde mappenstructuur en bestandsnaam mag bevatten, deze mag niet meer dan 250 tekens bevatten. Is dat wel zo, dan is het ZIP-bestand door Windows Verkenner niet direct te openen. Het bestand kan dan via de opties op een andere manier worden samengesteld of gebruik een ander programma om het ZIP-bestand te openen, bijvoorbeeld 7-Zip, WinZip of WinRAR. Deze zullen het ZIP-bestand wel probleemloos kunnen openen.

Menu ‘Resultaten > Tabblad ‘Alle resultaten’
en
Menu ‘Resultaten > Tabblad ‘Analyse’ > ‘Toetsmoment/Toetsmatrijs’

• Los van de hierboven genoemde optie, is het nu mogelijk om via de ‘Acties’ in het resultatenoverzicht of de analyse een export te maken van alle geüploade bestanden van toetsen met Uploadvragen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het nakijken van deze vragen handig zijn. U heeft hierbij diverse opties om de naamgeving van deze bestanden aan te geven, zodat na downloaden gemakkelijk is terug te vinden bij welk resultaat deze bestanden horen.


06-06-2021 RemindoToets Release 21.3

Versie: 21.3.00

Algemeen

 • In Release 21.2 hebben we aangegeven dat er voorbereidingen zijn gedaan om een nieuw vraagtype voor het beantwoorden van wiskundige vragen toe te voegen aan RemindoToets. Dit vraagtype wordt ontwikkeld in samenwerking met onze partner Algebrakit. We hebben destijds aangekondigd dat dit vraagtype in Release 21.3 beschikbaar zou komen. We vinden het jammer om te moeten melden dat dit ons helaas niet is gelukt. Na een uitvoerige implementatie- en testperiode hebben we moeten concluderen dat dit vraagtype op dit moment nog niet voldoet aan onze interne kwaliteitseisen. We zullen hier dus nog aan door ontwikkelen, met als doel om dit vraagtype zo compleet mogelijk in Release 21.4 mee te kunnen nemen.

 • Uit onderzoek blijkt dat er nog klanten zijn waar gebruikers (inclusief kandidaten) gebruik maken van Internet Explorer 11. Rondom Release 20.2 hebben we vorig jaar aangegeven dat we het gebruik hiervan niet lang meer kunnen ondersteunen, alle gebruikers (exclusief kandidaten) krijgen nu al een melding wanneer zij inloggen met deze browser. Inmiddels is Microsoft zelf de support voor deze browser ook aan het stoppen en steeds minder Microsoft-applicaties (onder meer veelgebruikte Microsoft-applicaties als Office365 en Teams) gaan nog ondersteuning voor Internet Explorer 11 bieden. Ook komen er geen updates meer, waarmee de browser afgeraden wordt om nog veilig te gebruiken. Bij deze willen we daarom nogmaals benadrukken dat we vanaf Release 21.4 met RemindoToets ook het gebruik van deze browser niet meer toestaan. Kandidaten zullen dan ook geattendeerd worden op het feit dat er een verouderde browser gebruikt wordt.

 • Er is ondersteuning ingebouwd voor multi-factor-authenticatie (MFA) voor partijen die gebruik maken van een externe login-methode (bijvoorbeeld SURFconext, of een andere SAML-gebaseerde Single Sign-On verbinding). Het gebruik van MFA kan per rol worden ingesteld. Indien gewenst kunt u voor het instellen en meer informatie contact opnemen met onze Servicedesk.

 • In de afgelopen periode is er flink tijd geïnvesteerd in het testen en het oplossen van mogelijke (toekomstige) problemen in bestaande functionaliteit in RemindoToets. Zo zijn er sinds de vorige Release ongeveer 60 grote en minder grote achtergrondoptimalisaties aangebracht die het gebruik van RemindoToets nog betrouwbaarder en schaalbaarder maken. Zo werken we ook continu aan de fundamenten van RemindoToets, zodat u zo probleemloos en veilig mogelijk kunt blijven toetsen en examineren.

Updates in de RemindoToets Beheeromgeving

1. Vragen

 • In Release 20.4 hebben we een filter in de vragenlijst toegevoegd voor het kunnen filteren op basis van het minimaal aantal keer dat een vraag is afgenomen. Hierdoor ontstond op heel veel plekken ook de wens voor een filter waarmee gezocht kan worden naar items die maximaal een X aantal keer zijn afgenomen. Dit filter is met deze Release nu ook op veler verzoek beschikbaar. Let op: het filter om vragen te selecteren op basis van het maximale aantal afnames kan niet worden gebruikt bij het samenstellen van toetsmatrijzen.

 • Er is een optie toegevoegd waarbij een kandidaat kan aangeven dat hij/zij het antwoord op de vraag niet weet. Dit is een optionele toevoeging, voor toetscontexten waarbij als een kandidaat het niet weet, het wenselijker is dat hij/zij dat aangeeft dan dat men bij een gesloten vraag alsnog gaat gokken. Liever in beeld dat een toetskandidaat iets niet weet, dan een onbewuste en daarmee onzichtbare gok die mogelijk op het goede antwoord is. Deze optie kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij voortgangstoetsen die meerdere keren worden herhaald, om zo de voortgang van het kennisniveau van de kandidaat te meten. Dit heet de “Ik weet het niet”-optie. Dit is niet een op zichzelf staand vraagtype, maar deze kan toegevoegd worden aan de bestaande, andere vraagtypes. Door het toevoegen van deze optie wordt een nieuwe mogelijkheid toegevoegd bij het beantwoorden van de toetsvraag. De “Ik weet het niet”-optie kan nooit meer punten waard zijn dan de totaal te behalen punten van de vraag. Dit is dus een andere manier van vastleggen van het antwoord dan een bewust door de kandidaat gekozen antwoordoptie, of het niet beantwoorden (overslaan) van de vraag. Een kandidaat geeft, door deze optie te gebruiken, bewust aan het antwoord niet te weten en kan hiervoor eventueel wel beloond worden en punten behalen. Wordt er een raadkanscorrectie toegepast op de toets, dan zal dit niet worden meegenomen bij deze specifieke vragen, zodat het corrigeren voor de raadkans niet beïnvloed wordt door deze optie.

Voor meer informatie, zie ook het Kennisbankartikel voor de 'Ik weet het niet'-optie, of gebruik het ?-icoon rechtsboven in de RemindoToetsomgeving om daar in de Kennisbank te zoeken.
 • Wanneer een vraag de status ‘ter controle’ had, kon de bijbehorende afbeelding via het tabblad Media niet worden gevonden. Dat is opgelost.

 • Bij een samengestelde vraag met daarin invulvragen, kon het zijn dat het weergeven van de statistieken, met name de A-waarde, een foutmelding gaf. Dit kwam doordat over dit vraagtype geen A-waarde kan worden berekend. Dit is opgelost.

2. Toetsen

 • Bij het maken van een PDF van een toetsmatrijs en het downloaden van het losse hoofdstuk met het correctiemodel, kon het zijn dat daar niet alle vragen getoond werden. In het complete bestand klopte het aantal wel. We hebben dit aangepast.

3. Beheer

 • In de beheeromgeving is een nieuwe rol toegevoegd, namelijk de rol “Support Desk”. Het doel van deze rol: wanneer er veel Afname-omgevingen aan een Beheeromgeving zijn gekoppeld en de supportmedewerkers geen beheerdersrol in de Beheeromgeving konden of mochten hebben, moesten zij voorheen in elke individuele Afname-omgeving een account krijgen om hun ondersteunende werk te kunnen doen. Door middel van deze nieuwe rol kunnen de betreffende supportmedewerkers makkelijk via de Beheeromgeving in de diverse Afname-omgevingen inloggen. Daarbij stelt een beheerder in tot welke Afname-omgevingen men toegang mag hebben. Een gebruiker met deze rol dient aan een groep te worden gekoppeld. Bij Distributie kan een beheerder specifieke groepen aan afname-omgevingen koppelen. Groepen worden beheerd via Instellingen > Beheer gebruikers > Beheer gebruikersgroepen. Een Support Desk-rol heeft op dit moment toegang tot alle vragenbanken en opleidingen, niet tot de Instellingen en via Distributie alleen tot de gekoppelde afname-omgevingen. In de afname-omgevingen is deze rol ook beschikbaar, zodat daar de rechten ingesteld kunnen worden wat deze gebruiker daar precies mag.

Updates in de RemindoToets Afname-omgeving

1. Planning

 • Wanneer bij een toetsmoment gebruik gemaakt wordt van plagiaatcontrole middels Turnitin, dan kan nu bij het inplannen gekozen worden om een inleverdatum in te stellen. Dit is een mogelijkheid die specifiek in samenwerking met Turnitin aangeboden wordt. Hiermee bepaal je de uiterste datum waarop de antwoorden van de toets binnen moeten zijn, alvorens op dat moment de plagiaatcontrole pas zijn werk gaat doen. Schakel je geen inleverdatum in, dan start de plagiaatcontrole direct na het afsluiten van elke toets door de kandidaat. Het voordeel van het instellen van een inleverdatum is dat alle kandidaten van het toetsmoment nu met elkaar vergeleken kunnen worden in plaats van dat dat stapsgewijs over een periode gebeurt.

 • Bevatte een toetsmoment een kandidaat die na het koppelen aan dit toetsmoment inactief werd, dan werkte de telling in de planning in sommige gevallen niet correct. Inactieve kandidaten hebben daar nu geen invloed meer op.

 • Wanneer een toets is ingepland, maar er nog geen toetsmatrijs was gekozen, werd er in de notificatiemail standaard gesproken over een oefentoets in plaats van de keuze voor een toets. Dit is aangepast.

 • Bij het maken van de PDF met de rapportage van het toetsmoment, kon een bepaalde samenstelling van benodigde onderdelen zorgen voor een foutmelding. Dit is opgelost.

2. Correctierondes en antwoordmodel aanpassen

 • Wanneer het antwoordmodel aangepast werd vóórdat er was nagekeken, kon in specifieke gevallen tijdens het nakijken, het nakijkwerk niet ingediend worden. Dit hebben we kunnen oplossen.

3. Resultaten

 • Bij een werkbladvraag, waarbij getallen ingevuld moeten worden met een vastgesteld aantal decimalen, kon het zijn dat de invoer van de kandidaat niet goed getoond werd. Door de afronding van het invoeren van meer dan de ingestelde decimalen leek de kandidaat het antwoord correct te hebben, maar dit was niet zo. We tonen dit nu duidelijker.

4. Analyse

 • In de Analyse is een kolom toegevoegd waarin het gemiddelde puntenaantal getoond wordt.

 • Voor de eerder in deze Release Notes al beschreven ‘Ik weet het antwoord niet’-optie is ook in de interactie-analyse een onderdeel toegevoegd. Zo krijgt u inzicht in hoeveel kandidaten van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.

5. Beheer

 • In het onderdeel voor de standaardinstellingen voor toetsmomenten bij Instellingen, tabblad Algemeen, is toegevoegd dat er standaard Proctorio-exameninstellingen kunnen worden vastgelegd. Proctorio is één van de methodes om op afstand een toetsafname middels video te kunnen controleren, het zogenaamde remote proctoring. Bij het plannen van het toetsmoment zullen de standaardopties, indien deze zijn ingesteld in de Instellingen, dan standaard al aangevinkt zijn. Natuurlijk kan er per toetsmoment afgeweken worden van de standaardinstellingen, maar dit bespaart tijd bij het instellingen van een toetsmoment als de Proctorio-instellingen bij elke toetsafname (bijna) gelijk zijn.

 • Het is nu tevens mogelijk om standaardinstellingen voor correctierondes in te stellen. Deze instellingen worden gebruikt wanneer een nieuwe correctieronde wordt aangemaakt. Het is daarbij mogelijk om per toetsmatrijs-type eigen instellingen op te geven.

 • Het is nu voor elke rol op het tabblad “Rechten en Rollen” in de Instellingen mogelijk om de zichtbaarheid van de Proctorio analyse in- of uit te schakelen


14-04-2021 - RemindoToets Bugfixrelease

Versie: 21.2.01

RemindoToets Beheeromgeving

 • Probleem opgelost waardoor casussen die tegelijk met een toetsvraag zijn aangemaakt, niet in het casusoverzicht verschenen;
 • Probleem opgelost waardoor casussen dubbel in de PDF werden weergegeven;
 • Probleem opgelost waardoor een toetsmatrijs in sommige gevallen niet kon worden opgeslagen als er gebruik werd gemaakt van een evaluatielink.

RemindoToets Afnameomgeving:

 • Probleem opgelost waardoor bij het aanpassen van het antwoordmodel, getallen in sommige gevallen in de Engelse notatie werden getoond;
 • Probleem opgelost waardoor bij het nakijken van toetsvragen, tekst van de vraag soms onterecht op een nieuwe regel werd gezet;
 • Probleem opgelost waardoor de kandidaat bij inzages waarbij toestemming moet worden gevraagd, in sommige gevallen meerdere keren om toestemming diende vragen;
 • Probleem opgelost waardoor de naam van begeleiders niet goed getoond werd bij het aanpassen van de notificatie-instellingen van een toetsmoment;
 • Probleem opgelost waardoor de juist/onjuist-markering ontbrak in de PDF-versie van de toetsresultaten;
 • Probleem opgelost waardoor bij het in bulk (de)activeren van gebruikers soms ten onrechte een foutmelding te zien was;
 • Probleem opgelost waardoor in sommige gevallen de grafieken in de Analyse niet waren voorzien van de juiste kleuren;
 • Probleem opgelost waardoor Oefeningen met open vragen die door de kandidaat zelf nagekeken konden worden, niet gepauzeerd konden worden.

28-03-2021 RemindoToets Release 21.2

Versie: 21.2.00

Op 28 maart 2021 is Release 21.2 op de Productie-omgevingen van RemindoToets uitgerold.

Algemeen

Achter de schermen zijn er diverse verbeteringen aan RemindoToets gedaan:

 • Het framework van RemindoToets is helemaal geactualiseerd waardoor onder meer verzoeken aan de databases efficiënter verwerkt kunnen worden en de stabiliteit van de applicatie wordt verbeterd;
 • Het RemindoToets-framework is verder uitgebreid voor het introduceren van meer soorten geautomatiseerd testen en extra automatische kwaliteitscontroles bij toekomstige releases;
 • Het framework voor het verwerken van resultaten tot cijfers is vernieuwd om klaar te zijn voor toekomstige uitbreidingen aan de cesuur en voor publicatiemethodes van de cijfers. Daarnaast is er een test-framework geïmplementeerd waardoor aanpassingen aan deze functionaliteiten elke release automatisch geanalyseerd en getest worden op fouten en backwards-incompatible aanpassingen;
 • Er zijn veel voorbereidingen gedaan voor een vraagtype voor het beantwoorden van wiskundige vragen. Dit vraagtype werkt in samenwerking met onze partner
  Algebrakit en vereist een Algebrakit licentie. De uitbreidingen van deze integratie komen in RemindoToets Release 21.3 beschikbaar, maar er kan op verzoek wel eerder getest worden met Algebrakit in de RemindoToets Beheeromgeving.
 • De integratie van mediabestanden zoals PDF-documenten en grote afbeeldingen is verbeterd in situaties waarin RemindoToets geïntegreerd is in een externe leeromgeving.

Integratie Schoolyear

 • De mogelijkheid ingebouwd voor het veilig afnemen van toetsen op Bring Your Own Device (BYOD) middels Schoolyear.

RemindoToetsManager

1. Vragen

Menu ‘Vragen’

 • Er is een aanpassing gedaan in het bewaken van wijzigingen binnen een in gebruik zijnde casustekst. Een casustekst is vanaf nu altijd verbonden aan een versie van een vraag, in plaats van aan de toetsvraag als geheel. Bij het terugzetten van de vraag naar een oudere versie, zal wel altijd de meest recente versie van de casus gekoppeld blijven.
  Uiteindelijk maakt deze aanpassing het mogelijk om op de resultaatpagina in de afnameomgeving altijd de gebruikte versie van de casustekst te zien zoals die was tijdens de toetsafname en niet de meest recente versie.
 • In sommige gevallen kon een auteur die rechten had op de gehele vragenbank, de categorie ‘Vragen zonder categorie’ niet zien. Dit is opgelost.
 • Wanneer een vraag meerdere interacties bevat en de vraag wordt bewerkt, is aan de linkerkant te zien wat de maximaal te behalen punten zijn. Hier werd dit aantal soms met teveel decimalen achter de komma weergegeven. Dit is aangepast.

2. Processen

Menu ‘Processen’

 • Een beheerder kon in sommige gevallen geen gebruikers toevoegen aan een processtap, dit is opgelost.

RemindoToets Afname

1. Afname

 • Bij het gebruik van de remote-proctoringsoftware Proctorio tijdens een toetsafname, waarbij toestemming voor het starten en hervatten van de toets benodigd is, zal de kandidaat opnieuw toestemming moeten vragen wanneer Proctorio tijdens de toets gestopt en opnieuw opgestart wordt.
 • Casussen worden nu direct als onderdeel van de vraag ingeladen. Dit betekent dat er geen problemen meer kunnen voorkomen waarbij de casus niet wordt ingeladen en niet zichtbaar is voor de kandidaat.

2. Planning

 • Wanneer in een afname-omgeving het gebruik van Schoolyear beschikbaar is, zal bij het plannen van de toets, bij de inschrijvingsinstellingen in het onderdeel ‘Beveiligen van de inschrijving’ de optie beschikbaar zijn om de toetsafname te beveiligen door middel van het gebruik van Schoolyear. Een toets kan dan alleen op deze manier worden gestart. Gebruikt de kandidaat een andere browser, dan zal de startknop niet beschikbaar zijn en de melding wordt getoond dat de afname alleen middels Schoolyear kan verlopen.

3. Resultaten

Menu ‘Resultaten’ > ‘Alle resultaten’

 • Bij het getoonde resultaat wordt nu altijd de gebruikte casustekst getoond. Dus de casustekst die de kandidaat tijdens de toetsafname heeft gezien. Zoals eerder in deze Release Notes is vermeld, was het zo dat wanneer de casustekst aangepast werd nádat de toetsafname had plaatsgevonden, de resultaatpagina de laatste versie van de casustekst liet zien. Deze wijziging geldt dus ook voor de resultaatpagina tijdens inzagemomenten, zodat iedereen in de resultaten altijd de casus ziet zoals die was ten tijde van de toetsafname.
 • Wanneer er in het tekstblok van een invulvraag een formule was gebruikt, werd deze niet altijd getoond op de resultaatpagina. Dit is opgelost.

Menu ‘Resultaten’ > ‘Analyse’

 • In de analyse van een toetsmoment waar plagiaatcontrole van Turnitin of Urkund is ingeschakeld, is het nu mogelijk om de kolom met het percentage van overeenkomst te sorteren. Zo kan makkelijker ingezoomd worden op de resultaten die de hoogste overeenkomstenpercentages laten zien.
 • In sommige gevallen werden niet altijd de kandidaatgroepcategorieën getoond in het filter op de opmerkingenpagina. Dit is opgelost.

4. Antwoorden nakijken/aanpassen en correctierondes

 • Wanneer een kandidaat bij het antwoord op een open vraag een tabel heeft gebruikt en daarbij zelf de breedte heeft aangepast, zal deze tijdens het nakijken een horizontale scrollbalk krijgen, zodat het antwoord niet achter de beoordelingscriteria komt te staan.
 • In sommige gevallen werden correctierondes niet evenredig verdeeld over de opgegeven correctoren, dit is opgelost.
 • Wanneer voor het nakijken een antwoordmodel van een open vraag werd aangepast door een beoordelingscriterium meer punten te geven en de correctieronde niet werd heropend, kon het zijn dat het aantal punten niet goed werd weergegeven. Dit is opgelost.
 • Bij grafische interacties met zeer veel gebieden kon het aanpassen van het antwoordmodel problemen ondervinden met het uitrekenen van de raadscore. Hiervoor hebben we een aanpassing gemaakt.
 • Bij sommige losse inschrijvingen konden correctierondes niet worden gedeactiveerd. Dit is opgelost.

5. Beheer

Menu ‘Beheer’ > ‘Beheerders’ en Menu ‘Beheer’ > ‘Begeleiders’

 • In Release 20.5 is de rol ‘Vaststeller’ toegevoegd, deze rol was een beheerdersrol. We kregen veel positieve reacties op deze rol, maar ook de vraag of deze niet op begeleidersniveau kon worden geplaatst, zodat ingesteld kon worden voor welke opleiding iemand vaststeller is.

  We hebben nu op begeleidersniveau deze rol toegevoegd. Dit betekent dat een vaststeller dus gekoppeld moet zijn aan een opleiding en kandidaten (of kandidaatgroepen) om informatie te kunnen zien.

  De reeds bestaande ‘Vaststeller’ rol op beheerder niveau hebben we hernoemd naar ‘Auditor’. Let op: de huidige gebruikers met vaststeller-rol, hebben hierdoor dus de rol ‘Auditor’ gekregen. Deze ‘Auditor’-rol heeft ook de mogelijkheid gekregen om audit-trails te downloaden vanuit het gebruikersbeheer.

Menu ‘Beheer’ > ‘Kandidaten’

 • Bij het in bulk toewijzen van bijvoorbeeld een toegankelijkheidsprofiel aan kandidaten, werd in sommige gevallen het toegankelijkheidsprofiel aan alle kandidaten gekoppeld i.p.v. alleen de gefilterde kandidaten. Dit is opgelost.

Menu ‘Beheer’ > ‘Instellingen’ > Tabblad ‘Rechten en rollen’

 • Indien de integratie met Turnitin of Urkund geconfigureerd is in de Afname-omgeving, zal dagelijks worden gecontroleerd of de opgegeven gegevens nog correct zijn en gebruikt kunnen worden. Indien dit drie dagen achter elkaar niet werkt, wordt hiervan een notificatie verstuurd binnen RemindoToets. Per beheerdersrol is in te stellen of er een notificatie verstuurd moet worden, al dan niet via e-mail.
 • Voor alle begeleidersrollen inclusief Opleidingscoördinator en de “Beheerder papieren toetsen“ is een recht toegevoegd om toegang tot de analyse van Proctorio te krijgen. Om dit recht te kunnen gebruiken dient in alle gevallen (behalve bij de Opleidingscoördinator) de toegang tot de analyse van de resultaten aan te staan.

Menu ‘Beheer’ > ‘Instellingen’ > Tabblad ‘Algemeen’

 • In het onderdeel ‘Tonen tijdens de toets & inzage’ is de term ‘Toetsnaam’ aangepast naar ‘Toets- of toetsmomentnaam’. De kandidaat ziet, afhankelijk van of het een losse inschrijving betreft of een toetsmoment, respectievelijk de term ‘toetsnaam’ of
  ‘toetsmoment.’

 • Bij het onderdeel ‘Plagiaatcontrole’ is een optie toegevoegd om rapportages van plagiaatcontroles te openen in een nieuw scherm in plaats van dat ze geïntegreerd worden in RemindoToets. Dit is nodig in omgevingen waar docenten in het externe systeem nogmaals moeten kunnen inloggen.

 • Om de integratie met Schoolyear te kunnen gebruiken, dient bij het onderdeel
  ‘Standaardinstellingen toetsmomenten’ de optie ‘Schakel integratie met Schoolyear in’ op
  ‘Ja’ te worden gezet. Daarna dienen de velden ‘Api Key’, ‘Api Secret’ en ‘Organisation ID’ ingevuld te worden. De benodigde informatie om deze velden in te vullen zal via Schoolyear verstrekt worden.

 • Wanneer bij de standaardinstellingen voor toetsmomenten de integratie met Proctorio wordt uitgeschakeld, bleef de optie tijdens het plannen van een toetsmoment beschikbaar. Dit is opgelost.


09-03-2021 - RemindoToets Bugfixrelease

Versie: 21.1.02

Afname-omgeving

 • Probleem opgelost waardoor in sommige situaties afbeeldingen uit een toetsvraag konden verdwijnen uit de resultaatpagina als nadien het antwoordmodel van de betreffende vraag was aangepast;
 • Probleem opgelost waardoor de indienknop op de nakijkwerk soms deels buiten het beeld kon komen te staan;
 • Probleem opgelost waardoor grafische interacties met zeer veel gebieden niet opgeslagen en aangepast konden worden vanwege problemen met het uitrekenen van de raadscore;
 • Probleem opgelost waardoor mails met opmerkingen van een kandidaat over een vraag niet werden verstuurd als de kandidaat meerdere opmerkingen tijdens een toets had geplaatst;
 • Probleem opgelost waardoor na het aanpassen van een correctieverdeling sommige kandidaten niet meer aan een corrector waren gekoppeld;
 • Probleem opgelost waardoor Opleidingscoördinatoren met het recht om nakijkwerk van anderen te bewerken in sommige situaties ook antwoorden konden aanpassen buiten hun eigen opleiding om;
 • Probleem opgelost waardoor via de API-call waarmee antwoorden konden worden opgehaald, de antwoordmodelaanpassingen niet volledig werden toegepast;
 • Probleem opgelost waardoor niet altijd de kandidaatgroepcategorieën zichtbaar waren in het filter op de opmerkingenpagina.

08-02-2021 - RemindoToets Bugfixrelease

Versie: 21.1.01

Afname-omgeving

Met deze bug is een probleem opgelost waardoor in de analyse, bij een aantal vraagtypes, bepaalde resultaten dubbel werden geteld. Dit probleem was ontstaan tijdens de RemindoToets Release 21.1, waarbij een verbeterde afhandeling van onbeantwoorde (lege) antwoorden is ingebouwd. Hierbij is gebleken dat er een fout was geïntroduceerd in het algoritme wat de analyse over de verschillende gegeven antwoorden berekent. Deze is met deze bugfixrelease opgelost.


31-01-2021 RemindoToets Release 21.1

Versie: 21.1.00

Algemeen

In de beheer- en afname-omgeving hebben we diverse iconen/afbeeldingen vervangen om een betere ondersteuning voor bijvoorbeeld beeldschermen met een hoge resolutie te kunnen bieden.

Beheeromgeving

Vragen

 • De antwoordopties van een invulvraag waren altijd al gelimiteerd tot 150 karakters, het antwoord dat de kandidaat intypte kon wel meer karakters bevatten. Dat hebben we aan elkaar gelijk gemaakt, er kunnen maar 150 karakters in het veld worden ingevoerd.
 • Wanneer er in de vragenlijst gebruik werd gemaakt van de paginering en men bevond zich op een andere pagina dan de eerste, bleef de pop-up van de knop ‘Toon alles’ leeg. Dit is opgelost.
 • Via dezelfde ‘Toon alles’ knop kon het soms voorkomen dat de onderste vraag niet in zijn geheel getoond werd. Dit is ook opgelost.
 • Bij gebruik van een tabel waarin invulvragen werden geplaatst, kon door het verkeerd instellen van de kolombreedte een probleem ontstaan met de weergave van de invulvelden. Deze konden elkaar overlappen. We hebben dit aangepast zodat de tabel/invulvelden zich vanzelf aanpassen en niet overlappen.
 • Wanneer een hotspotvraag werd aangemaakt en er werd een afbeelding in de vraagstelling geplaatst, dan kon het in sommige gevallen gebeuren dat deze als achtergrondafbeelding van de hotspotvraag werd gebruikt. Dit is opgelost.
 • Er kon een probleem met de score van een matching/matrix-vraag optreden wanneer er gebruik werd gemaakt van de product- of quotiëntregel en er een ongelijk aantal rijen/kolommen was. Dit is opgelost.
 • Probleem opgelost waardoor bepaalde LaTeX formules verdwenen tijdens het opslaan van de vraag.

Toetsen

 • Er is een optie toegevoegd om toets- of examenvoorwaarden te kunnen gebruiken voorafgaand aan een toets. Wanneer deze optie op ‘Ja’ wordt gezet, dan kan de tekst met voorwaarden worden toegevoegd. Via het beheer van de instellingen kan hier ook een standaardtekst voor worden ingesteld.
  Een kandidaat kan vervolgens de toets alleen starten als er akkoord wordt gegaan met deze voorwaarden. De kandidaat kan kiezen of de voorwaarden naar zijn/haar e-mailadres moeten worden verzonden.
 • Het is vanaf deze Release mogelijk om aan het einde van een toets een evaluatie toe te voegen. Dit kan op twee manieren:
 1. Er kan een evaluatie-veld worden toegevoegd. Hier kan de kandidaat zijn/haar opmerkingen over de toets vermelden. Deze ingevulde gegevens zullen via het resultaatoverzicht, de Excel export in het resultaatoverzicht en de PDF in de planning beschikbaar zijn;
 2. Er kan een link naar een externe evaluatie worden toegevoegd. Hierdoor kan er aan het einde van de toets een externe navigatie-optie beschikbaar worden gemaakt, op twee manieren. De eerste optie is middels een knop waarmee de kandidaat door kan klikken naar de externe evaluatie. De tekst op deze knop kan zelf worden ingevoerd.
  De tweede optie is om de externe website te laten embedden in de afsluitende pagina, zodat de kandidaat in RemindoToets blijft en de externe evaluatie in het scherm binnen RemindoToets kan invullen.
 • Een samengestelde cesuur met relatieve wegingsmethode werd niet geüpdate na het toevoegen van een nieuwe terugkoppelingsrapportage op het terugkoppelingentabblad, dit is opgelost.

Instellingen

 • Bij rollen waarvoor het recht aan stond om het eigen profiel te kunnen bewerken, ontbrak de link naar deze pagina. Dit is opgelost.
 • Er zijn kleine verbeteringen gedaan aan het proces voor het importeren van gebruikers. Bijvoorbeeld het kunnen kiezen of, wanneer een gebruiker al bestaat, de bestaande opleidingen en groepen bewaard moeten blijven of moeten worden verwijderd.
 • In de download van alle vragen inclusief de analyse-waarden en metadata, is een optimalisatie gemaakt voor items die gekoppeld zijn aan meerdere waarden van één vraageigenschap.
 • De nieuw toegevoegde optie Evaluatie-instellingen zoals genoemd onder “2. Toetsen” heeft eigen standaardinstellingen, zodat deze niet voor elke toets afzonderlijk ingevoerd hoeven worden.
 • Voor de nieuw toegevoegde mogelijkheid om voorafgaand aan de toets toetsvoorwaarden te tonen zijn eveneens standaardinstellingen toegevoegd. Er kan worden gekozen voor welke toetstypen deze beschikbaar moeten zijn en optioneel kan er een standaardtekst worden ingevoerd.

Afname-omgeving

Afname

 • Wanneer een kandidaat zijn/haar eigen Oefentoets mag nakijken wordt nu ook de volledige casustekst getoond, zoals dat ook bij Oefeningen gedaan wordt.
 • In sommige gevallen werd een casustekst niet getoond aan de kandidaat tijdens de toetsafname. We hebben een betere controle toegevoegd om te zorgen dat de kandidaat de casustekst altijd te zien krijgt.
 • Bij het gebruik van lijsten in de werkbladvraag kon het scrollen in de lijst soms een probleem geven, dit is opgelost.

Planning

 • Wanneer er in de planning gezocht werd op een term die niet voorkwam, kon er in sommige gevallen een foutmelding verschijnen. Dit is opgelost.
 • Bij het zoeken naar een kandidaat in de kandidatenlijst van een toetsmoment, kon wanneer er gezocht werd op een bepaalde vraageigenschap, de geselecteerde kandidaat niet worden verwijderd. Dit is opgelost.
 • Bij het aanmaken/bewerken van inzagemomenten gebaseerd op een papieren toets, kon het voorkomen dat het inzagemoment de koppeling met de papieren toets kwijt raakte. Dit is opgelost.
 • Bij het selecteren van kandidaten via de ‘selecteer alles’ optie en het daarna uitvinken van één of meer kandidaten in de selectie, kon het voorkomen dat de actie op de verkeerde kandidaten werd uitgevoerd. Dit is opgelost.

Activiteitenoverzicht

 • In het logboek van een toetsafname van een kandidaat worden nu ook de meldingen van remote proctoring software Proctorio weergegeven.

Resultaten

 • In sommige gevallen werd op de resultaatpagina bij ‘Getoond aan kandidaten’, bij de optie ‘Toon de terugkoppelingsrapportage’, de verkeerde waarde getoond. Dit is opgelost.
 • Bij een resultaat waarbij een vraag niet beantwoord is, werd soms de waarde ‘ongeldige datum’ getoond bij ‘Laatste aanpassing op:’. Dit is opgelost.
 • In de zoekfilters waar meerdere zoektermen kunnen worden gebruikt, is het nu mogelijk om d.m.v. het vasthouden van de CTRL-knop meerdere opties uit de lijst in één keer te selecteren.
 • In het logboek van een resultaat worden nu ook de meldingen van Proctorio weergegeven.
 • Bij het archiveren van toetsmatrijzen kon het in een enkel geval voorkomen dat de details van de resultaten niet meer inzichtelijk waren, de vragen werden in dat geval niet meer getoond. Dit is opgelost.
 • Het maximum aantal resultaten in de Excel export van de analyse van een toets was 1.000 resultaten. We hebben deze limiet opgehoogd naar 2.500 resultaten.
 • Het is nu mogelijk om te filteren op gebruikersgroepen bij het bekijken van de opmerkingen.

Antwoorden nakijken, antwoordmodel aanpassen en correctierondes

 • Op de nakijkpagina bij elke vraag stond de knop ‘Toon volledig resultaat’. Om de functie van deze knop te verduidelijken hebben we deze knop hernoemd naar ‘Toon volledige vraag’.
 • Bij het aanmaken van correctierondes waarbij de kandidaat zelf de open vragen nakijkt, kan nu maar één correctieronde deze nakijkverdeling hebben. In de andere toegevoegde correctierondes zal door andere gebruikers moeten worden nagekeken.
 • Bij het toevoegen van gebruikers aan een correctieronde kon het zijn dat er gebruikers met dezelfde naam in de lijst stonden, als dezelfde persoon meerdere rollen/accounts heeft. Achter de naam wordt nu de rol getoond, zodat herkenbaar is welke gekozen dient te worden. Er wordt ook meer informatie over de gebruiker getoond, wanneer er met de cursor over de naam wordt gegaan.
 • Wanneer bij het aanpassen van het antwoordmodel van een invulvraag, de lijst met gegeven antwoorden werd gebruikt om een nieuwe antwoordoptie toe te voegen, werd in sommige gevallen de lijst niet goed weergegeven. Hierdoor was de tekst niet goed leesbaar. Dit is opgelost.

Beheer

 • Via de optie ‘Maak een nieuwe selectie’ kan een selectie van kandidaten worden gemaakt. Wanneer deze selectie van kandidaten getoond werd, was dit altijd op het tabblad ‘Alle gebruikers’. Op dit tabblad kan niet van alle acties gebruik gemaakt worden (i.v.m. verschillende statussen van de gebruikers). Nu wordt het tabblad “Actieve gebruikers” gebruikt, wanneer alle gebruikers binnen de selectie actief zijn.
 • Bij het importeren van kandidaten waar het toegankelijkheidsprofiel werd meegenomen, kon het importeren in sommige gevallen mislukken. Dit is opgelost.
 • Bij het importeren van kandidaten en het wijzigen van de status actief/inactief, kon het in sommige gevallen voorkomen dat de status enige tijd na de import weer veranderde. Dit is opgelost.
 • Voor het exporteren van meerdere kandidaten naar een Excelbestand is de limiet van 50.000 verhoogd naar 100.000 kandidaten.