Samengestelde vraag
  • 02 Jan 2024
  • Pdf

Samengestelde vraag

  • Pdf

Article Summary

Introductie

Een samengestelde vraag is een combinatie van (sub)vragen die samen één grote vraag vormen. De samengestelde vraag kan bestaan uit vragen met verschillende vraagtypen. De volgorde waarin deze (sub)vragen in de toets worden aangeboden is zoals deze in het bewerkscherm worden neergezet. Dit vraagtype is geschikt voor die situaties waarin de (sub)vragen altijd in deze combinatie en volgorde gesteld moeten worden. De samengestelde vraag wordt vaak gebruikt in combinatie met een casus.

Een samengestelde vraag maken

Een samengestelde vraag kan op twee manieren worden gemaakt:

  1. Via 'Nieuwe vraag toevoegen' kan gekozen worden voor het vraagtype 'Samengestelde vraag'. Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt het bewerkscherm van de nieuwe vraag geopend. Boven het tekstblok staat een keuzelijst waarin elk vraagtype gekozen kan worden. Naast de beschikbare vraagtypen zijn er ook opties om andere onderdelen toe te voegen, zoals bijvoorbeeld een 'Tekstblok'. Klik vervolgens op 'Voeg toe'.
  2. Via een bestaande vraag. Bewerk de vraag en kies via de keuzelijst linksboven in het scherm een vraagtype. Klik vervolgens op 'Voeg toe'.

Opties

OptieToelichting
TekstblokIn een tekstblok kan extra informatie aan de vraag toegevoegd worden.
Uitwerking van het antwoordIn de uitwerking van het antwoord kan aangegeven worden wat de kandidaat zou moeten antwoorden. Deze uitwerking van het antwoord wordt ook getoond aan de persoon die de open vragen nakijkt. In het geval van een samengestelde vraag heeft de uitwerking van het antwoord dus betrekking op de vraagtypen die door een corrector moeten worden nagekeken.
CasustekstblokIndien er vragen toegevoegd worden die betrekking hebben op een bepaalde tekst of afbeelding, maar niet al deze vragen worden gebruikt in een toets, kan er gekozen voor een casus vraag. De casus kan bij diverse vragen worden gebruikt. De vragen zullen in een toets als aparte vragen gezien worden, maar zijn wel gekoppeld aan dezelfde casustekst.
Externe mediaAan elk vraagtype is een onderdeel Externe media toe te voegen. Hiermee is het mogelijk om media van externe bronnen zoals YouTube, Vimeo en SlideShare te gebruiken. Als externe media in een vraag gebruikt wordt, is deze vraag alleen nog maar beschikbaar voor oefeningen en oefentoetsen (formatief). Om deze vraag weer beschikbaar te maken voor toetsen (summatief) moet alle externe media verwijderd worden. Vervolgens kan de beschikbaarheid weer ingesteld worden bij de instellingen van deze vraag.
MediaspelerDoor middel van dit vraagtype is het mogelijk om het afspelen van mediabestanden (audio/video) te limiteren tijdens de toetsafname. Tijdens een inzage is de media weer onbeperkt beschikbaar.
Tip!

Tussen de verschillende vraagtypen kunnen losse tekstblokken worden geplaatst. Meerdere tekstblokken direct onder elkaar zullen worden samengevoegd tot één tekstblok.


Let op!

Een samengestelde vraag bestaat uit verschillende interacties, welke afzonderlijk beoordeeld worden. In de analyse zullen ze echter wel gecombineerd worden en leveren de interacties samen één waarde op voor bijvoorbeeld de P' en Rir.


What's Next