Samengestelde vraag
  • 23 May 2022
  • Pdf

Samengestelde vraag

  • Pdf

Introductie

Een samengestelde vraag kan een combinatie zijn van meerdere verschillende vraagtypen in één vraag. De vraag wordt uiteindelijk dus ook in zijn geheel beoordeeld.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.

Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.

Boven het tekstblok staat een keuzelijst waarin elk toe te voegen vraagtype is te kiezen. Naast de beschikbare vraagtypen zijn er ook opties om toelichtende onderdelen toe te voegen.

Opties

Optie Toelichting
Antwoordmodel In het antwoordmodel kan aangegeven worden wat de kandidaat zou moeten antwoorden. Dit antwoordmodel wordt ook getoond aan de persoon die de vragen nakijkt. In het geval van een samengestelde vraag heeft het antwoordmodel dus betrekking op de vraagtypen die door een corrector moeten worden nagekeken.
Casustekstblok Indien er vragen toegevoegd worden die betrekking hebben op een bepaalde tekst of afbeelding, maar niet al deze vragen worden gebruikt in een toets, kan er gekozen voor een casus vraag. De casus kan bij diverse vragen worden gebruikt. De vragen zullen in een toets als aparte vragen gezien worden, maar zijn wel gekoppeld aan dezelfde casustekst.
Externe media Aan elk vraagtype is een onderdeel Externe media toe te voegen. Hiermee is het mogelijk om media van externe bronnen zoals YouTube, Vimeo en SlideShare te gebruiken. Als externe media in een vraag gebruikt wordt, is deze vraag alleen nog maar beschikbaar voor oefeningen en oefentoetsen (formatief). Om deze vraag weer beschikbaar te maken voor toetsen (summatief) moet alle externe media verwijderd worden. Vervolgens kan de beschikbaarheid weer ingesteld worden bij de instellingen van deze vraag.
Mediaspeler Door middel van dit vraagtype is het mogelijk om het afspelen van mediabestanden (audio/video) te limiteren tijdens de toetsafname. Tijdens een inzage is de media weer onbeperkt beschikbaar.
Tip!

Tussen de verschillende vraagtypen kunnen losse tekstblokken worden geplaatst. Meerdere tekstblokken direct onder elkaar zullen worden samengevoegd tot één tekstblok.


Het aanmaken van een samengestelde vraag opent na het selecteren een bewerkscherm met alleen een optie voor het opstellen van tekst. In tegenstelling tot de andere vraagtypen komt er niet automatisch een optie om antwoorden te bewerken.

Klik op de knop 'Voeg toe' om een nieuw type vraag in te voeren. Hierbij kan gekozen worden uit de vraagtypen die in deze Kennisbank zijn toegevoegd. Daarnaast kunnen media en tekstblokken worden ingevoegd. Kijk bij de verschillende artikelen voor hulp bij een specifiek vraagtype of ondersteuning bij het gebruik van media.