Sorteervraag
  • 14 Nov 2023
  • Pdf

Sorteervraag

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Introductie


Een sorteervraag is een vraag waar de kandidaat de antwoorden in de juiste volgorde moet plaatsen door deze te rangschikken. Deze vraag wordt automatisch door RemindoToets nagekeken. Bestaat het antwoord uit veel tekst, dan is het beter om gebruik te maken van het vraagtype ‘Open vraag’. Dit vraagtype moet wel door een corrector worden nagekeken.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.

Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.

Vraagstelling / invulinstructie

Is er een aanvullende vraagstelling of invulinstructie voor deze vraag, dan kan deze hier worden geplaatst.
Antwoordopties Per te sorteren onderdeel kan een tekstblok gevuld worden met bijvoorbeeld tekst of een afbeelding.

Door te klikken op het tandwiel icoon tandwiel icoon worden de opties rondom de antwoordopties van deze vraag beschikbaar.


Opties

OptieToelichting
ScoretypeKies hier het passende scoretype voor deze vraag. Er kan gekozen worden voor ‘correct antwoord’ en ‘quotiëntregel’.
Eindscore (correct antwoord)Vul hier in hoeveel punten deze vraag totaal waard is. De kandidaat krijgt dit aantal punten wanneer de vraag volledig juist is beantwoord.
Basisscore (quotiëntregel)Een score tussen de 0 en de 1.0 berekend die afhankelijk is van het aantal correcte sorteringen van individuele paren (A komt voor B, A komt voor C, enz) die de kandidaat heeft gemaakt.
Bonuspunten (quotiëntregel)Wanneer de vraag volledig correct is beantwoord, kunnen bonuspunten worden toegekend.
Sortering van de antwoordoptiesDe antwoordopties kunnen hier nog worden verplaatst of verwijderd en er kunnen nieuwe antwoordopties worden toegevoegd.

Voor het wel of niet correct beantwoorden van de vraag kan ook terugkoppelingsinformatie vastgelegd worden. Deze informatie is bestemd voor de kandidaat.


Voorbeeld

Dit voorbeeld is bedoeld om inzicht te geven in het opzetten van een sorteervraag. Er wordt ingegaan op de manier waarop de vraag is opgebouwd en hoe de antwoordmogelijkheden zijn opgezet.

  1. Na het aanmaken van een nieuwe sorteervraag wordt deze geopend. Vul in het tekstblok de instructies in die bij de vraag horen.
  2. Er staan standaard drie antwoordmogelijkheden opgesteld. Klik op het potlood van elke antwoordmogelijkheid om daar de betreffende tekst in te vullen.
  3. Pas het aantal punten voor de gegeven vraaaan door op het tandiwle te klikken. Kies hier voor een simpele score, of voor een quotiëntregel. De quotiëntregel is handig om te gebruiken wanneer RemindoToets de score moet aanpassen zodat deze schaalt met het aantal correcte antwoorden.
  4. Daaronder staat de optie om meer antwoordmogelijkheden toe te voegen. Het aanpassen van de antwoorden kan niet in dit scherm, selecteer hiervoor het tekstblok aan de linkerkant.
Let op!

De antwoorden die worden opgesteld worden altijd automatisch gehusseld. Dit kan bij dit vraagtype niet worden uitgezet.

Voorbeeld antwoordmodel

Hierboven staat een voorbeeld van een sorteervraag. De kandidaat moet de dieren op volgorde van lengte plaatsen. Als de kandidaat twee dieren verkeerd heeft, zal de quotiëntregel er voor zorgen dat de kandidaat 1.5 punten krijgt. Als alle drie goed gepositioneerd zijn ontvangt de kandidaat vier punten, vanwege het bonuspunt.