Tekenvraag
 • 06 Mar 2024
 • Pdf

Tekenvraag

 • Pdf

Samenvatting van het artikel

Introductie

De tekenvraag stelt een kandidaat in staat vragen te beantwoorden met een tekening. Bij de vraag staan verschillende gereedschappen om de tekening te ontwerpen. Kandidaten kunnen er vormen mee plaatsen, of met het potlood een eigen vorm tekenen. Elk vlak kan een eigen kleur en omlijning krijgen, waarbij het ook mogelijk is om deze transparant te maken.

Net als bij een open vraag moeten er beoordelingscriteria worden opgesteld. Correctoren zullen tekenvragen dan ook zelf moeten beoordelen. Het getekende antwoord zal achteraf via een correctieronde beoordeeld kunnen worden.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.

Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.

Door te klikken op het tandwiel icoon tandwiel icoon worden de instellingen rondom de antwoordopties van deze vraag beschikbaar gesteld.


Voorbeeld

In het voorbeeld hierboven is een tekenvraag te zien. De kandidaat kan met behulp van de tools over een geĆ¼ploade afbeelding heen tekenen.


Opties

Gereedschappen

De gereedschappen zijn onder de tekenvraag te vinden. Ze hebben betrekking op het maken, bewerken of weghalen van tekeningen, figuren of tekst.

Voor alle functies (behalve het potlood en de gum) geldt dat de figuur of lijn na het plaatsen vervormd kan worden. De figuur of lijn kan in het geheel gesleept worden. Het is ook mogelijk om een specifiek punt naar een andere plek te verplaatsen.

OptieToelichting
PotloodMet het potlood kan een lijn in elke gewenste vorm worden getrokken. Elke individuele lijn kan een kleur en lijndikte krijgen.
GumMet de gum kan een lijn of vorm (gedeeltelijk) verwijderd worden. Klik en sleep over de tekening om een object weg te halen.

Als er met de potloodfunctie een lijn is getekend, dan wordt deze niet in zijn geheel verwijderd, maar alleen het gedeelt waar overheen wordt gegumd.
LijnDeze functie kan een rechte lijn trekken van punt naar punt. Elke individuele lijn kan een kleur en lijndikte krijgen.
PijlTrek een pijl van punt naar punt. De vorm van de kop en staart van de pijl hebben een aantal keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld een holle pijl, cirkel of vierkante vorm. Elke individuele pijl kan een kleur en lijndikte krijgen.
RechthoekPlaats een rechthoek in het tekenveld. De grootte en de exacte vorm zijn aan te passen door de muis te klikken en te slepen.
OvaalPlaats een ovaal in het tekenveld. De grootte en exacte vorm zijn aan te plassen door de muis te klikken en te slepen.
TekstKlik en sleep met de muis om een tekstvak te maken. De tekst zal alleen in dit vak te zien zijn. Als er meer tekst wordt getypt dan in het vak past, zal het buiten het veld vallen en niet zichtbaar zijn.

De tekstkleur, het lettertype, tekenstijl, tekstgrootte, regelafstand en uitlijning zijn voor elk stuk geselecteerde tekst aan te passen. Dit kan ook binnen een tekstveld verschillen.

Overige functies

Bovenaan de tekenvraag staan een aantal opties, deze zijn als volgt:

 • Twee knoppen om de meest recente handeling ongedaan te maken of te herstellen:
Tip!
De sneltoetsen Ctrl+Z en Ctrl+Y werken ook met de tekenvraag. Deze maken respectievelijk een actie ongedaan of herstellen een actie.
Let op!
Het ongedaan maken van een stap betekent niet dat de huidge staat van de vraag ook zo wordt opgeslagen. Pas als er een andere handeling wordt gedaan, zoals een object toevoegen of verwijderen, wordt de huidige tekening opgeslagen.
 • Een resetfunctie om het hele tekenveld leeg te maken:
Let op!
Het resetten van het tekenveld kan niet ongedaan worden gemaakt. Gebruik voor het ongedaan maken van een handeling daarom de eerder genoemde pijlen.
 • Gebruik het percentage of de knoppen aan weerszijde ervan om op het tekenveld in of uit te zoomen:

 • Na het plaatsen van een figuur of lijn zijn de volgende iconen zichtbaar door er op te klikken: Tekenvraag onderdeelopties

  • De pijl haalt het geselecteerde object naar de voorgrond. Normaal wordt het meest recent geplaatste object op de voorgrond gehouden. Deze functie kan een eerder geplaatst object naar de voorgrond halen.
  • Het icoon met het plusje dupliceert het huidige object.
  • Het prullenbakicoon verwijdert het geselecteerde object.
 • Voor een tekstvak zijn de volgende iconen te zien: Tekenvraag tekstvak opties

  • Het meest linker icoon wordt gebruik om het tekstvak in zijn geheel te spiegelen.
  • De letter 'A' verkleint het tekstvak zodat het netjes om de tekst heen past. Dit maakt het makkelijker om de rest van het tekenveld te blijven gebruiken.
  • 'Tekst bewerken' wordt gebruikt om de ingevoerd tekst weer te wijzigen.
  • De overige drie iconen hebben dezelfde functie zoals deze hierboven al uitgelegd zijn.