Toetsmatrijs op basis van een matrix
  • 04 Aug 2022
  • Pdf

Toetsmatrijs op basis van een matrix

  • Pdf

De toetsmatrijs op basis van een matrix is één van de twee manieren in RemindoToets om een toetsmatrijs aan te maken. Voor een toelichting op toetsmatrijzen en de twee varianten, lees het artikel “Nieuwe toetsmatrijs toevoegen”.

Bij een toetsmatrijs op basis van een matrix wordt een matrix samengesteld op basis van inhoudelijke onderwerpen (leerdoelen, toetstermen) op de horizontale as en criteria op de verticale as. Zo is het mogelijk om per onderwerp en criterium aan te geven hoeveel vragen in de toets gesteld moeten worden.

Een toetsmatrijs op basis van een matrix kan worden gebruikt als blauwdruk (bronmatrijs) voor bijvoorbeeld het afnemen van vaste toetsen, maar het is ook mogelijk om de matrix te gebruiken om een random toets af te nemen.

Een ander voordeel is dat op basis van een matrix, nieuwe lege vragen kunnen worden aangemaakt. Deze ‘lege’ vragen worden dan meteen in de desbetreffende categorie geplaatst en gekoppeld aan de vraageigenschappen die in de matrix zijn aangegeven. Auteurs kunnen vervolgens deze ‘lege’ vragen vullen en wanneer de vragen worden goedgekeurd, zullen deze mee worden genomen in de selectie van de toetsmatrijs.


Een matrix maken

Hier volgt een uitwerking van een toetsmatrijs op basis van een matrix.

  1. Bij het toevoegen van een nieuwe toetsmatrijs moet de keuze gemaakt worden bij “Type” tussen een Toetsmatrijs op basis van regels en een Toetsmatrijs op basis van een matrix. Kies “Toetsmatrijs op basis van een matrix”.
Let op!

Er kan nadien niet meer geswitcht worden naar het andere type toetsmatrijs.

image.png

  1. Voor de overige informatie die ingevuld moet worden in deze pop-up, zie “Nieuwe toetsmatrijs toevoegen”.

  2. Wanneer deze gegevens opgeslagen zijn verschijnt een nieuw scherm. Bij “Toetsmatrixinstellingen aanpassen” opent zich een pop-up menu waar drie onderdelen in te stellen zijn: criteria, leerdoelen en validatiecriteria.

image.png

Criteria

Kies een criterium voor de verticale as. Dit kan een vraagtype, de moeilijkheidsgraad of een vraageigenschap zijn. De vraageigenschappen die hier gekozen kunnen worden, moeten gebaseerd zijn op keuzelijsten (deze kan de beheerder instellen in de beheeromgeving bij ‘Beheer vraageigenschappen’).

Leerdoelen

Op de verticale as komen de leerdoelen te staan. Dit kunnen onderwerpen en/of thema’s zijn. Geef hier de gewenste naam en het gewicht voor het berekenen van de score aan. Vervolgens kan de categorie worden gekozen waaruit de vragen worden geselecteerd. Ook hier kan nog een extra filter op vraageigenschappen worden toegevoegd.

Validatiecriteria

Deze criteria zijn optioneel en worden gebruikt om achteraf te toetsen of de matrijs aan deze criteria voldoet. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer binnen de organisatie de matrix als een blauwdruk of bronmatrijs wordt gebruikt. Voordat de toets wordt uitgeleverd aan de afname-omgeving is te zien of de toets aan de validatie-criteria voldoet. Per waarde van het criterium kan een percentage opgegeven worden. Bijvoorbeeld 75% meerkeuzevragen en 25% open vragen of zoals hieronder in de afbeelding, op basis van de taxonomie RTTI: 25% voor elk niveau.

Let op!

Het validatiecriterium geeft pas achteraf aan of voldaan wordt aan de voorgeschreven percentages. Bovendien zal RemindoToets de toetsmatrix niet afkeuren wanneer niet voldaan wordt aan de percentages. Het validatiecriterium is puur informatief.

  1. Nadat de toetsmatrixinstellingen zijn opgeslagen komt de matrix in beeld.
    Per cel wordt aangegeven of er vragen beschikbaar zijn die aan de criteria voldoen. Als er meer vragen moeten komen dan dat er beschikbaar zijn, kan het aantal nieuw aan te maken vragen in de lege cel ingevuld worden. Wanneer dit is ingevuld kan op de knop “Genereer lege vragen” gedrukt worden waarna via “Open vragen (in nieuw venster)” de vragen direct getoond worden in de vragenbank (er staat daarmee een filter op de vragenbank). Daar kunnen ze bewerkt worden.