Toetsmatrijs op basis van regels
 • 21 Feb 2024
 • Pdf

Toetsmatrijs op basis van regels

 • Pdf

Article Summary

Omschrijving

Bij het samenstellen van een toetsmatrijs op basis van regels wordt er gebruik gemaakt van regels waarin de vragen kunnen worden geplaatst. Bij het selecteren van vragen binnen een regel kunnen vaste vragen worden geselecteerd of kan er bijvoorbeeld een hele categorie worden geselecteerd. Er kan ook worden gefilterd op bepaalde vraageigenschappen of kenmerken van de vraag.

Per regel kan worden ingesteld hoeveel vragen er binnen de regel gesteld moeten gaan worden. Daarnaast kan worden aangegeven of de vragen binnen de regel mogen worden gehusseld. De regels zelf kunnen worden vastgezet op hun plek of ook worden gehusseld. Door de husselopties toe te passen, zullen kandidaten zoveel mogelijk een andere samenstelling van de toets voor zich krijgen.

In het geval van een toets met vaste vragen op vaste posities, is het mogelijk om deze regels en vragen handmatig naar een andere positie te schuiven.

Wanneer een regel niet meer voldoet aan de juiste instellingen, dan zal er een melding worden getoond. Een regel is bijvoorbeeld niet geldig wanneer een vraag ter reparatie is gezet, waardoor het aantal te stellen vragen niet meer kan worden gehaald. Het kan ook zijn dat een vraag één van de andere vragen uitsluit, waardoor er niet genoeg unieke vragen zijn die aan de gestelde criteria voldoen. Op zo’n moment wordt een toetsmatrijs ongeldig, er wordt immers niet meer voldaan aan de gestelde eisen.

Let op!
Als per regel ingesteld is dat ‘Alle vragen’ gesteld moeten worden, dan zal deze melding niet verschijnen. In dat geval zullen alleen de beschikbare vragen worden gesteld en zal de toets dus minder vragen bevatten dan gewenst.

Instellingen voor het toevoegen van regels

Een RemindoToets-omgeving kan een simpele of een uitgebreide variant hebben voor het toevoegen van regels. De simpele variant voegt gelijk een nieuwe regel toe, terwijl de uitgebreide variant nog een aantal opties toont. De uitgebreide variant staat hieronder beschreven:

 1. Klik op ‘Regel(s) toevoegen’ voor een nieuwe regel. Het is mogelijk dat hier een popup verschijnt als er is ingesteld dat er meer dan één regel tegelijk toegevoegd kan worden. Kies in dat geval het aantal regels dat toegevoegd moet worden. Daarna kan gekozen worden of deze nieuwe regels vastgezet moeten worden en op welke positie ze geplaatst moeten worden. Indien er al regels voor de toetsmatrijs aanwezig zijn, kan het nuttig zijn om nieuwe regels bovenaan te plaatsen.
 2. Als er één regel toegevoegd moet worden, is het mogelijk om in dit scherm een titel in te voeren. Bij twee of meer regels is deze optie er niet en moet dit achteraf aangepast worden.
 3. De wegingsfactor kan ingesteld worden voor alle regels die nu toegevoegd worden. Als niet alle regels dezelfde wegingsfactor moeten hebben, kan dit per regel achteraf aangepast worden.
 4. Er kan een limiet ingesteld worden voor het aantal vragen per regel. De standaard instelling hiervoor is maximaal 400, hoger dan dat is niet mogelijk.

In het overzicht zal een nieuwe regel verschillende opties tonen, zoals in de afbeelding hieronder te zien is. Deze zullen opeenvolgend besproken worden.

Toetsmatrijs regelopties


Vragen toevoegen aan een regel

Als er een regel is aangemaakt, zal deze in het overzicht verschijnen. Selecteer de optie 'Selectie toevoegen' om vragen in deze regel te plaatsen. In het scherm wat volgt kan bij elke vraag die toegevoegd moet worden een vinkje gezet worden. Klik op 'Opslaan' om de geselecteerde vragen in de regel te zetten.

Let op!

Het is niet altijd mogelijk om vanuit elke vragenbank in de omgeving vragen te halen. Dit hangt af van de rechten die aan het gebruikerstype of -account verbonden zijn. Houd er rekening mee dat de gewenste vragen in de correcte vragenbank geplaatst zijn.

Als er wel rechten toegekend zijn, is het mogelijk om in het selectiescherm van vragenbank te wisselen. Klik hiervoor op het symbool met twee pijltjes. Er verschijnt dan een lijst met vragenbanken waarvoor toegang is verleend.


Aantal vragen selecteren voor een toets

Als het niet nodig (of gewenst) is om alle vragen binnen een regel te gebruiken voor een toets, kan dit aangepast worden. Een nieuwe regel zal aangeven dat deze alle vragen selecteert of juist een specifiek aantal, afhankelijk van de instellingen. Dit zal getoond worden als 'Selecteert alle vragen' of als 'Selecteert X vragen', waarbij X het gespecificeerde aantal vragen is.

Klik op deze optie om aan te passen hoeveel vragen uit deze regel in een toets gebruikt zullen worden.

Tip!
Vragen kunnen binnen een regel verplaatst worden door de sleepknop ingedrukt te houden. Een vraag kan op deze manier ook naar een andere regel worden gesleept.
Let op!

Houd er bij het selecteren van alle vragen rekening mee dat deze op reparatie gezet kunnen worden. Er wordt in dat geval geen melding gegeven dat er minder vragen beschikbaar zijn, waardoor een toets minder vragen kan bevatten dan de bedoeling is.

Paragin raadt daarom aan om een specifiek aantal vragen in te vullen, omdat er dan een melding wordt gegeven wanneer er niet genoeg vragen beschikbaar zijn.


Overige opties

Er zijn nog een aantal opties beschikbaar die per regel toegepast kunnen worden.

OptieToelichting
Stel regeltitel inKlik op het potlood-symbool om de titel van deze regel aan te passen.
Positie van regel vastzettenKlik op het punaise-symbool om deze regel vast te zetten. Dit houdt in dat deze regel niet gehusseld zal worden. Als een regel bijvoorbeeld op positie 1 is vastgezet, zullen de vragen uit deze regel altijd als eerste worden getoond bij een toets.
Versleep deze regelHoudt deze knop ingedrukt om de regel te verslepen naar een andere positie.
Verwijder deze regelKlik op het prullenbak-symbool om de regel te verwijderen. Hiervoor moet een bevestiging worden ingevuld om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Let op!

Er zit een subtiel verschil in het vastzetten van de regels of niet: indien de vragen willekeurig over de toets verdeeld moet worden, wordt er nog wel gekeken naar het aantal vragen dat de regel selecteert.

Bijvoorbeeld:

 • Regel 1 selecteert 2 vragen, regel staat vast, vragen willekeurig over toets verdelen;
 • Regel 2 selecteert 1 vraag, regel staat vast, vragen in regel vastzetten;
 • Regel 3 selecteert 10 vragen, regel staat vast, vragen willekeurig over toets verdelen;

Resultaat: vragen 1&2 zijn random vragen uit regel 1 en 3, dan de vraag uit regel 2 en de overige 10 vragen uit regel 1 & 3.

Stel de regels worden aangepast naar het volgende:

 • Regel 1 selecteert 2 vragen, regel staat niet vast, vragen willekeurig over toets verdelen;
 • Regel 2 selecteert 1 vraag, regel staat vast, vragen in regel vastzetten;
 • Regel 3 selecteert 10 vragen, regel staat niet vast, vragen willekeurig over toets verdelen;

Resultaat: regel 1 & 3 worden mogelijk omgedraaid. Een toets heeft dan bijvoorbeeld 10 willekeurige vragen uit regel 1 & 3, dan de vraag uit regel 2 en dan de overige 2 vragen óf zoals hierboven beschreven.