Toetsmatrijs statussen
  • 21 Feb 2024
  • Pdf

Toetsmatrijs statussen

  • Pdf

Article Summary

Omschrijving

Voor toetsmatrijzen geldt dat zij, net zoals bij vragen, verschillende statussen kennen. De status van een toetsmatrijs geeft aan in welke conditie deze zich bevindt. Toetsmatrijzen die nieuw zijn aangemaakt, kunnen niet zonder controle geactiveerd worden. Het doel van de statussen is om daarbij te helpen. Hieronder wordt elke status kort toegelicht.


Toelichting statussen

  • Wanneer een nieuwe toetsmatrijs wordt aangemaakt, krijgt deze de status 'Concept'. Dit betekent dat de toetsmatrijs nog bewerkt kan worden en dat deze niet beschikbaar is voor gebruik bij een toets. Wanneer een toetsmatrijs is afgerond, ga dan naar de volgende status.

  • Afhankelijk van de rol van de gebruiker kan deze de toetsmatrijs 'ter controle' aanbieden of direct zelf 'goedkeuren'. Een toetsmatrijs die ter controle is aangeboden moet door een andere, bevoegde gebruiker goedgekeurd worden. Deze instellingen worden afgestemd met de beheerders van de omgeving.

  • Een goedgekeurde toetsmatrijs kan worden gebruikt in de afname-omgeving. Wanneer er wordt geconstateerd dat een toetsmatrijs aangepast dient te worden, kan dat door de status 'ter reparatie' te gebruiken. Dit geeft aan dat deze toetsmatrijs niet meer gebruikt mag worden in een toets. Om een gerepareerde vraag opnieuw goed te keuren, zijn dezelfde bevoegdheden nodig als bij het goedkeuren van een matrijs. Zonder rechten kan de gebruiker die de reparaties heeft aangebracht de toetsmatrijs niet goedkeuren.

  • Toetsmatrijzen kunnen ook worden gearchiveerd, deze zijn dan niet meer zichtbaar in het overzicht. Om ze terug te vinden kan het filter gebruikt worden, zoek dan op de status 'gearchiveerd'.