Toetsmatrijsinstellingen
 • 29 Mar 2024
 • Pdf

Toetsmatrijsinstellingen

 • Pdf

Article Summary

Elke toetsmatrijs bevat een tabblad instellingen. Deze instellingen hebben onder andere betrekking op de cesuur van de toets, de mogelijke herkansingen, de afname-instellingen, zichtbaarheidsinstellingen voor kandidaten en de uitleveringsinstellingen. Afhankelijk van het soort toets zijn er verschillende instellingen beschikbaar.


Algemene instellingen

OptieToelichting
NaamDe naam van de toetsmatrijs wordt hier weergegeven en kan evt. worden aangepast.
CoderingHet is mogelijk om toetsmatrijzen een codering mee te geven, bijvoorbeeld voor de herkenbaarheid.
TypeHier wordt weergegeven of het een toetsmatrijs op basis van regels of een matrix betreft.
SoortEén van de drie beschikbare toetssoorten wordt hier weergegeven (Oefening, Oefentoets, Toets). Tussen ‘Oefening’ of ‘Oefentoets’ kan nog geswitcht worden, maar nooit naar ‘Toets’. Een 'Toets' kan ook niet gewijzigd worden naar een 'Oefening' of 'Oefentoets'.

Oefeningsinstellingen (oefening)

OptieToelichting
Herhaal vragenStel hier in of en hoe vaak vragen beantwoord moeten worden tot ze goed beantwoord zijn.
HerhalingstermijnEr kan een periode worden ingesteld waarin het opnieuw doen van de oefening geblokkeerd wordt nadat alle vragen beantwoord zijn.

Toetsinstellingen (oefentoets, toets)

OptieToelichting
CesuurtypeEr kan hier gekozen worden tussen een normale cesuur of een samengestelde cesuur. De normale cesuur beoordeelt de gehele toets volgens de ingestelde cesuur. De samengestelde cesuur baseert zich op de ingestelde terugkoppelingsonderdelen en berekent aan de hand daarvan of de toets behaald is.
Type scoreHet resultaat van de toets kan een cijfer, percentage of punten zijn.
Pas raadkanscorrectie toeWanneer raadkanscorrectie wordt toegepast wordt het resultaat gecorrigeerd voor het aantal punten wat de kandidaat zou kunnen raden.
Bereik cijferKan er gescoord worden tussen 0 en 10, 1 en 10, 0 en 20 of 0 en 12.
Rond score af opStel hier in of het cijfer op decimalen moet worden afgerond en op hoeveel decimalen.
AfrondingsmethodeOnder deze tabel staan toelichtingen voor de verschillende methoden.
WegingsmethodeDeze optie is alleen beschikbaar bij het type samengestelde cesuur. Er kan hier gekozen worden of de weging absoluut of relatief is. Bij absoluut heeft elke terugkoppeling hetzelfde gewicht, bij relatief wordt het gewicht automatisch ingesteld op het aantal punten wat in de terugkoppeling behaald kan worden.
ScoreverdelingHier wordt de scoreverdeling, zoals in de grafiek eronder getoond wordt weergegeven en is hier aanpasbaar.
CesuurHier kan worden aangegeven waar precies het dichotome punt zit waar onvoldoende overgaat in voldoende.
Naam scoregebied AVul hier de naam in van scoregebied A zoals deze in de grafiek erboven wordt weergegeven.
Feedback scoregebied AHier kan een eventuele feedback voor scoregebied A worden ingevoerd.
Naam scoregebied BVul hier de naam in van scoregebied B zoals deze in de grafiek erboven wordt weergegeven.
Feedback scoregebied BHier kan een eventuele feedback voor scoregebied B worden ingevoerd.
Genereer een scoretabelOp basis van de ingestelde cesuur kan een voorbeeld scoretabel worden gegenereerd. Hierin kan voor elk te behalen score het resultaat bekeken worden.

Afrondingsmethode

Er zijn een aantal manieren te kiezen om de score af te ronden:

 • Normale afrondingsregels
  Onafhankelijk van het cesuurpunt, wordt de score op een normale manier afgerond. Dit betekent dat een kandidaat die een 5,48 scoort bij het cesuurpunt op 5,5 een 5,5 zal behalen. Een kandidaat die een 8,64 scoort zal een 8,6 behalen en een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,7 behalen.
 • Normale afrondingsregels, rond naar beneden af op het cesuurpunt
  Deze optie houdt in dat over het algemeen gebruik gemaakt wordt van de normale afrondingsregels behalve op het cesuurpunt. Op het cesuurpunt wordt de score naar beneden afgerond. Dit betekent dat wanneer u het cesuurpunt op een 5,5 heeft liggen, een kandidaat die een 5,45; 5,46; 5,47; 5,48 en 5,49 scoort de toets niet gehaald heeft en een 5,4 behaalt. Een kandidaat die een 8,64 scoort zal een 8,6 behalen en een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,7 behalen.
 • Rond alle scores naar beneden af
  Wanneer ingesteld wordt dat alle scores naar beneden afgerond worden, betekent het dat onafhankelijk van het cesuurpunt de score berekend wordt. Een kandidaat die een 5,49 scoort bij het cesuurpunt op een 5,5, zal afgerond een 5,4 behalen. Een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,6 behalen, net als dat een kandidaat die een 8,64 scoort een 8,6 zou behalen.
 • Rond alle scores naar boven af
  Wanneer ingesteld wordt dat alle scores naar boven afgerond worden, betekent het dat onafhankelijk van het cesuurpunt de score berekend wordt. Een kandidaat die een 5,49 scoort bij het cesuurpunt op een 5,5 zal afgerond een 5,5 behalen. Een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,7 behalen, net als dat een kandidaat die een 8,64 scoort een 8,7 zal behalen.

Overige instellingen


Herkansingsinstellingen

OptieToelichting
Maximum aantal keer opnieuw doenHier kan worden ingesteld of en hoevaak de kandidaat deze toets mag herkansen.
De kandidaat kan zelf een herkansing startenEr wordt hier ingesteld of een kandidaat zelf een herkansing mag starten of dat een docent deze moet activeren. Deze optie is alleen beschikbaar bij formatieve toetsen.

Afname-instellingen

OptieToelichting
Tijdsduur (in minuten) (oefentoets, toets)Hier wordt de tijdsduur van de toets ingesteld, dus hoe lang mag een kandidaat over het beantwoorden van de vragen in deze toets doen. Er is ook de mogelijkheid om voor een onbeperkte tijdsduur te kiezen.
InstructietekstHier kan de optionele instructietekst, die wordt getoond voor de toets(matrijs) is gestart, worden vastgelegd. De tekst is tijdens de toetsafname ook beschikbaar voor de kandidaat middels een knop. Er kunnen ook bijlagen aan de instructietekst worden toegevoegd.
Toetsvoorwaarden toevoegen?Stel hier in of de toets met de ingestelde voorwaarden afgenomen moet worden. Een kandidaat kan de toets pas maken nadat hij/zij akkoord is gegaan met de voorwaarden.
Afsluitende tekstHier kan de optionele tekst die wordt getoond voor de toetsmatrijs wordt afgesloten worden vastgelegd.
Rekenmachine beschikbaarStel hier in of en welke rekenmachine er tijdens de toets beschikbaar is. Deze instellingen overschrijft de instelling bij (het aanmaken van) de vragen.
Tekst markering beschikbaarDe kandidaat kan eventueel tijdens een toets vraagteksten en/of casusteksten markeren en er opmerkingen bij plaatsen. Stel hier in of deze mogelijkheid beschikbaar moet zijn.
Toon terugkoppeling tijdens afnameAlleen beschikbaar bij oefentoets. Na het beantwoorden van een vraag wordt gelijk de terugkoppeling aan de kandidaat getoond.
Toon max. aantal te behalen punten per vraag gedurende de toets?Geef hier aan of kandidaten de te behalen punten te zien krijgen. Er is ook een optie om de instellingen van de afnameomgeving aan te houden.
Deelnemer mag niet terug naar eerdere vragenAlleen beschikbaar bij oefentoets en toets. Deelnemers kunnen niet meer terug naar een vraag als deze is afgesloten.
Tip!

Als een bijlage (bijv. een PDF-bestand) beschikbaar moet zijn voor kandidaten tijdens de gehele toetsafname (i.p.v. voor één vraag), voeg deze bijlage dan toe aan de instructietekst.


Evaluatie-instellingen
Dit betreft een evaluatie die de de kandidaat kan invullen over de toets.

OptieToelichting
Voeg evaluatie-veld toe?Door 'Ja' te kiezen zal de kandidaat aan het einde van de toets een tekst kunnen invoeren.
Evaluatie-URLEen evaluatie kan ook middels een link naar een externe pagina worden gedaan. De link kan achter een knop worden geplaatst of de externe pagina kan ge-embed worden in de RemindoToets pagina. Bij de laatste optie is het wel belangrijk dat de externe pagina dit embedden toestaat.

Zichtbaarheid resultaten voor kandidaten

OptieToelichting
Toon terugkoppelingsrapportageGeef aan of de terugkoppelingsrapportage getoond moet worden of niet. Deze worden alleen getoond wanneer er terugkoppelingsonderdelen zijn ingesteld en betreffen het resultaat op deze terugkoppelingsonderdelen. Over de toepassing en instellingen van terugkoppelingsonderdelen, zie het artikel Terugkoppeling.
Toon beantwoorde vragenStel hier in of de kandidaat de beantwoorde vragen mag zien, enkel de incorrect beantwoorde vragen of geen vragen. Wanneer deze instelling op 'alle vragen' of 'alleen onjuist beantwoorde vragen' staat, zal de kandidaat toegang krijgen tot (een deel van) de pagina 'details van het resultaat'. De kandidaat zal de betreffende vragen, zijn antwoorden en de eventuele terugkoppeling bij de vragen zien (indien toegevoegd aan de vraag).
Van deze vragen, toon het correcte antwoordWanneer (een deel van) de beantwoorde vragen volgens de instelling hierboven getoond mogen worden, kan worden gekozen of het correcte antwoord al dan niet aan de kandidaat getoond mag worden.
Toon het aantal correct/incorrect beantwoorde vragenGeef hier aan of het aantal correct/incorrect beantwoorde vragen getoond moet worden.
Toon de puntenStel hier in of de kandidaat de punten mag bekijken.
Toon het resultaatStel hier in of de kandidaat het resultaat (cijfer, punten of percentage) mag zien.
Toon naam scoregebiedGeef hier aan of de naam van het scoregebied getoond mag worden. Dit zijn de namen die ingevuld zijn bij "Naam scoregebied A", "Naam scoregebied B" etc.
 • Onder Uitleveringsinstellingen kan ingesteld worden dat de zichtbaarheidsinstellingen in de afname-omgeving nog aangepast mogen worden. Dat kan voor alle instellingen of specifiek geselecteerde instellingen.
 • De zichtbaarheidsinstellingen die hier gekozen worden, staan los van de zichtbaarheidsinstellingen van een inzagemoment. Deze zijn apart in te stellen.

Uitleveringsinstellingen

OptieToelichting
Uitleveren van deze toetsmatrijs naar afname-omgevingenStel hier in dat de toetsmatrijs kan worden uitgeleverd naar afname-omgevingen of geef aan dat deze toetsmatrijs nooit uitgeleverd mag worden.
In de afname-omgeving is het mogelijk om:Bij een oefentoets en toets kan hier worden aangegeven of in de afname-omgeving de cesuur mag worden aangepast, of er extra tijd gegeven mag worden voor een toets met tijdsduur (zie Let op! onder de tabel) en of kandidaten hun resultaat mogen vergelijken met de gemiddelde resultaten. Bij een oefening kan hier worden ingesteld of de herhalingstermijn aangepast mag worden en of de zichtbaarheid van de resultaten mag worden aangepast.

Als het voor deze toetsmatrijs mogelijk moet zijn voor kandidaten om resultaten te vergelijken, selecteer hier dan de optie dat dit toegestaan is.
Wijzig de zichtbaarheidsinstellingen van het resultaat in de afnameomgevingStel hier in welke zichtbaarheidsopties in de afname-omgeving aangepast mogen worden.
Bescherm vragen door:Tijdens de afname van een toets kunnen de vragen beschermd worden, zodat een kandidaat de vraagtekst niet kan selecteren en/of dat het menu van de rechtermuisknop niet beschikbaar is.
Schakel volledig-scherm-bescherming in (oefentoets, toets)Met volledig-scherm-bescherming aan kan een toets alleen gemaakt worden als de browser in volledig-scherm-modus staat. Het schakelen naar andere programma's sluit de volledig-scherm-modus en zal de toets (tijdelijk) stoppen. Deze functie wordt ondersteund door Chrome, Firefox, Edge en Safari (zie ook Let op!).
Let op!

Alleen wanneer extra tijd gegeven mag worden tijden de toetsafname worden toegankelijkheidsprofielen die betrekking hebben op tijd in de afname-omgeving geactiveerd voor de betreffende kandidaten.

Let op!

De volledig-scherm-bescherming werkt niet als de gebruiker meerdere schermen heeft. Ook wordt volledig-scherm-bescherming niet in alle gevallen ondersteund op mobiele platforms als Android en iOS.


Vraagdetailinstellingen

OptieToelichting
Naam van de auteur verbergen?De naam van de auteur zal verborgen zijn in de vraagdetails in de afnameomgeving.