Toezichthouders bij een toets- of inzagemoment
  • 21 Feb 2024
  • Pdf

Toezichthouders bij een toets- of inzagemoment

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Aan een toets- of inzagemoment kunnen toezichthouders worden gekoppeld. De personen die zijn toegewezen zullen deze kunnen surveilleren. Tijdens het surveilleren hebben toezichthouders mogelijkheid om bijvoorbeeld extra tijd toe te voegen.


Toezichthouders opzoeken en selecteren

Opzoeken of importeren

Bij het overzicht van de toets- en inzagemomenten staat bij elk gepland moment aan de rechterkant een aantal iconen. Het icoon met een silhouet en een schild is de optie ‘Beheer de toezichthouders van dit ... moment’. Klik hier op om toezichthouders toe te voegen of te verwijderen van dit moment.

Er zal vervolgens een scherm openen. Bovenin dit scherm kan er gezocht worden in de reeds toegevoegde personen. Rechtsboven in dit scherm staat de knop ‘Voeg toezichthouders toe’. Klik daar op naar het scherm voor toevoegen te gaan.

Er kan hier gezocht worden op bepaalde personen in de omgeving via een geselecteerde kandidaatgroep of bepaalde trefwoorden. Het is niet verplicht om dit in te vullen, de velden mogen leeg zijn. Klik op ‘Vind toezichthouders’ om te zoeken op toezichthouders. Als de velden leeg zijn, zullen alle mogelijke toezichthouders worden getoond.

Selecteren

Het volgende scherm staat toe om de toezichthouders te selecteren. Klik de rij van de gewenste toezichthouder om deze te selecteren. Als alle gewenste personen geselecteerd zijn, volgt eerst een bevestigingsscherm voordat de daadwerkelijke toevoeging zal plaatsvinden. Vervolgens zal het overzicht worden getoond met daarin alle huidige toezichthouders voor dit toets- of inzagemoment.