Uploadvraag
  • 21 Feb 2024
  • Pdf

Uploadvraag

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Introductie


Een uploadvraag maakt het mogelijk dat een kandidaat zelf een bestand upload welke beoordeeld dient te worden door een corrector. De corrector kan in de afname-omgeving het geĆ¼ploade bestand downloaden en beoordelen. Dit werkt op dezelfde manier als het beoordelen van een open vraag.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.

Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.

Vraagstelling / invulinstructie

Is er een aanvullende vraagstelling of invulinstructie voor deze vraag, dan kan deze hier worden geplaatst.

Door te klikken op het tandwiel icoon tandwiel icoon worden de opties rondom de antwoordopties van deze vraag beschikbaar.


Opties

OptieToelichting
BestandstypeHier kan worden ingesteld welk bestandstype er geĆ¼pload mag worden.
Aangepast MIME-typeIn de lijst met te kiezen bestandstypen kan ook gekozen worden om zelf MIME-type(s) handmatig te specificeren. Deze kunnen hier worden ingevoerd.

Puntenverdeling

OptieToelichting
EindscoreDe eindscore wordt automatisch berekend door de punten van alle beoordelingscriteria op te tellen.
PuntenPer beoordelingscriterium kan er een maximum te behalen punten worden ingesteld.
Omschrijving voor de correctorGeef hier aan aan welk criterium het antwoord moet voldoen om de ingestelde punten te behalen.
Beoordeel met decimalenHier kan worden ingesteld er kan worden beoordeeld met decimalen of gehele punten.

Aan een upload vraag kan een antwoordmodel worden toegevoegd. In het antwoordmodel kan aangegeven worden wat de kandidaat zou moeten antwoorden. Dit antwoordmodel wordt ook getoond aan de persoon die de vragen nakijkt.

Voor het wel of niet correct beantwoorden van de vraag kan ook terugkoppelingsinformatie vastgelegd worden. Deze informatie is bestemd voor de kandidaat.


Toelichting

De uploadvraag werkt verschillend van de andere vraagtypen. RemindoToets zal niet automatisch kunnen controleren op antwoorden, omdat de correctors dit handmatig moeten doen. Het is niet mogelijk om deze vraag te testen in de beheeromgeving.

  1. Na het aanmaken van een nieuwe uploadvraag wordt deze geopend. Vul in het tekstblok de instructies in die bij de vraag horen.
  2. Bij deze vraag kan er een bestandstype worden gekozen. De kandidaten moeten een bestand uploaden wat dit bestandstype heeft. Er zijn ook algemene instellingen voor, zoals elk video- of audiobestand. De standaardinstelling is dat elk bestandstype wordt toegestaan.
  3. In de omschrijving voor de corrector kunnen verschillende beoordelingscriteria worden beschreven die ondersteunen bij het nakijken van de ingeleverde bestanden. De kandidaat krijgt dit niet te zien.
Tip!

Houd er rekening mee dat de omschrijving voor de corrector kort omschreven moet zijn.


Papieren toets

De uploadvraag kan gebruikt worden voor een papieren toets. Door deze vraag in te stellen voor een papieren toets zal RemindoToets het automatisch omzetten naar een lege pagina. Deze pagina kan vervolgens gebruikt worden voor bijvoorbeeld een tekenopdracht. De vraag die er op volgt zal op de volgende bladzijde geplaatst worden.

Er hoeven geen speciale instellingen aangezet te worden. Het is wel een vereiste dat de betreffende uploadvraag beschikbaar moet zijn voor het gebruik in een papieren toets. Voor het instellen van een papieren toets in de afnameomgeving, zie Papieren toets genereren.


What's Next