Vraageigenschappen
  • 28 Apr 2022
  • Pdf

Vraageigenschappen

  • Pdf

Article Summary

Een vraageigenschap maakt het mogelijk om bijvoorbeeld naast de categorie een specifieke eigenschap aan de vraag mee te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de herkomst van de vraag of een specifiek leerdoel. Deze vraageigenschappen kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het aanmaken van een toetsmatrijs. Via het filter kan worden aangegeven dat een vraag een specifieke eigenschap moet bevatten. Een vraageigenschap kan ook gebruikt worden om een terugkoppeling op te baseren. Er kan dan een specifieke beoordeling op de vraageigenschap worden gemaakt. Vraageigenschappen kunnen door beheerders worden aangemaakt en bewerkt. Ze kunnen worden beperkt tot één of meer vragenbanken. Daarnaast kan er ook een beperking per rol worden vastgelegd.

Vraageigenschappen worden beheerd door te navigeren naar Instellingen > Beheer vraageigenschappen. Hier is het mogelijk om nieuwe eigenschappen aan te maken, te bewerken of te verwijderen. Kijk hiervoor in het artikel Beheer vraageigenschappen.

Let op!
Het aanmaken van een vraageigenschap moet voorafgaand aan het maken van een vraag gebeuren. Het is niet mogelijk om tijdens het aanmaken van een vraag een nieuwe eigenschap toe te voegen.

Vraageigenschappen toekennen

Het toekennen van een vraageigenschap kan in de beheeromgeving, in het overzicht van een vragenbank. Het toevoegen kan na het aanmaken van een vraag, zelfs als deze al is goedgekeurd en in een toets wordt gebruikt.

Klik op de gewenste vraag, en vervolgens op het tabblad 'Eigenschappen', zoals in de afbeelding hierboven te zien is. Klik vervolgens op 'Voeg een eigenschap toe aan deze vraag'. Er opent een nieuw venster, waar de waarde van de eigenschap geselecteerd of ingevuld kan worden.