Whitelisting
 • 21 Feb 2024
 • Pdf

Whitelisting

 • Pdf

Samenvatting van het artikel

Whitelisting wordt gebruikt wanneer een gebruiker van een organisatie niet naar externe websites mag navigeren, maar bepaalde functionaliteiten nog wel nodig heeft. Dit is ook bij RemindoToets het geval. Er zijn een aantal webpagina's die altijd beschikbaar moeten zijn, omdat RemindoToets anders niet naar behoren kan werken.

Welke adresssen dit precies zijn, kan een hoofdbeheerder vinden via Beheer > Instellingen > Tabblad Whitelisting. Daar worden de exacte URL's voor de specifieke afname-omgeving genoemd.

Hieronder een kort overzicht van welke adressen dat kunnen zijn en bij een aantal een toelichting waarom deze moet worden toegevoegd:

 • https://[Naam omgeving].remindotoets.nl/
  Dit is de URL van de afname-omgeving waar een kandidaat de toets in maakt.

 • https://hub.remindotest.com/
  Deze interne omgeving koppelt de beheeromgeving aan de afname-omgeving en zorgt dat deze met elkaar communiceren.

 • https://[Naam omgeving].remindotoetsmanager.nl
  Vanuit deze beheeromgeving moet alle informatie rondom de toets en de vragen kunnen worden opgehaald.

 • https://support.paragin.nl/
  Via deze link is onze kennisbank beschikbaar.

 • https://sentry.paragin.nl/
  Let op! Deze link zal via de browser niet toegankelijk zijn, maar deze is wel nodig om toe te voegen aan de whitelist. Dit onderdeel is nodig voor interne logging, welke ons bijvoorbeeld helpt bij het oplossen van problemen rondom toetsafnames.

 • https://*.readspeaker.com/
  Wanneer er gebruik gemaakt wordt van ReadSpeaker om teksten voor te lezen, dient deze URL ook toegankelijk te zijn.

 • about:blank
  Deze url dient ook op de whitelist geplaatst te worden.