SSO Instellen in de producten van Paragin
  • 11 Jan 2024
  • Pdf

SSO Instellen in de producten van Paragin

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Op deze pagina zijn de stappen te vinden om SSO in te stellen in de producten van Paragin.

1. Aanvraag SSO indienen

Maakt de school of organisatie gebruik van SSO en wil je dit ook in de omgeving(en) van Paragin activeren? Stuur dan een mail naar support@paragin.nl en vermeld daarin:

  • Om welke omgeving(en) het gaat
  • Via welke partij (SurfConext, Entree Federatie, Microsoft Azure of maatwerk) SSO ingericht moet worden.
  • Wie de contactpersoon rondom SSO bij de school of organisatie is (naam + e-mail).

De vervolgstappen van de technische richting zijn afhankelijk van de gekozen IdP. Zie hier de stappen voor SurfConext, hier voor Entree Federatie, hier voor ADFS/Microsoft en hier voor SAML/Generiek.

Let op!

Betreft het een omgeving die via een Examenleverancier is uitgeleverd, neem dan contact op met de betreffende Examenleverancier.

2. Uniek kenmerk vullen in de Paragin omgeving(en)

Wanneer de technische verbinding tot stand is gekomen zal voor iedere deelnemer/gebruiker die SSO wil gaan gebruiken het unieke ID (match-attribuut) gevuld moeten worden.

In Remindo doe je dit in het “code/kenmerk’ veld.
Kandidaten_-_jeroen11_-_RemindoToets_Afnameomgeving.png

In MijnPortfolio doe je dit in het RemindoConnect code veld.
Portfolio_s_-_Testomgeving_Marcia.png

Dit kan met de hand gedaan worden, maar ook d.m.v. een export/import in bulk.

Wanneer een gebruiker inlogt via SSO krijgen wij onder water het unieke ID mee. Deze waarde zoeken we binnen de deelnemers en gebruikers. Vinden we een deelnemer of gebruiker met die waarde in het code(/kenmerk) veld, dan word je ingelogd als die deelnemer of gebruiker.

Voor meer informatie over het achterhalen van de unieke ID’s, zie het hoofdstuk ‘Veelgestelde vragen’.