Normale cesuur
  • 21 Nov 2022
  • Pdf

Normale cesuur

  • Pdf

Article Summary

Omschrijving

De cesuur bij een toets geeft aan met welk aantal punten de kandidaat een voldoende heeft gehaald. De cesuur is op verschillende momenten van toetsontwikkeling in te stellen, waaronder ook bij het opzetten van een toetsmatrijs. Het opzetten van een toetsmatrijs en de bijbehorende cesuur wordt vaak voorafgaand aan het maken van vragen gedaan.

Een cesuur kan worden opgezet bij het aanmaken van een nieuwe toetsmatrijs, of bewerkt worden nadat de toetsmatrijs is aangemaakt. Het bewerken van instellingen kan door op een toetsmatrijs te klikken en vervolgens naar het tabblad 'Instellingen' te navigeren.

Er zijn twee verschillende manieren van cesuur beschikbaar: een normale cesuur en een samengestelde cesuur. Een samengestelde cesuur wordt gebruikt om een toets bepaalde terugkoppelingsregels te geven. Hierbij kan bij elk onderdeel aangegeven worden welke vragen daar in komen te staan. Wanneer dit type wordt gebruikt, zijn er andere instellingen beschikbaar dan bij een normale cesuur. Kijk hiervoor bij het artikel: Samengestelde cesuur.


Afronding instellen

Voor de cesuur kan er op verschillende manieren worden afgerond. Dit kan van belang zijn wanneer de scoreberekening afgerond moet worden. De volgende afrondingsregels kunnen worden ingesteld:

Normale afrondingsregels

De normale afrondingsregels houden in dat onafhankelijk van het cesuurpunt, de score op een normale manier afgerond wordt. Dit betekent dat een kandidaat die een 5,48 scoort bij het cesuurpunt op 5,5 een 5,5 zal behalen. Een kandidaat die een 8,64 scoort zal een 8,6 behalen en een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,7 behalen.

Normale afrondingsregels, rond naar beneden af op het cesuurpunt

Deze optie houdt in dat over het algemeen gebruik gemaakt wordt van de normale afrondingsregels behalve op het cesuurpunt. Op het cesuurpunt wordt de score naar beneden afgerond. Dit betekent dat wanneer u het cesuurpunt op een 5,5 heeft liggen, een kandidaat die een 5,49 scoort de toets niet gehaald heeft en een 5,4 behaalt. Een kandidaat die een 8,64 scoort zal een 8,6 behalen en een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,7 behalen.

Rond alle scores naar beneden af

Wanneer ingesteld wordt dat alle scores naar beneden afgerond worden, betekent het dat onafhankelijk van het cesuurpunt de score berekend wordt. Een kandidaat die een 5,49 scoort bij het cesuurpunt op een 5,5, zal afgerond een 5,4 behalen. Een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,6 behalen, net als dat een kandidaat die een 8,64 scoort een 8,6 zou behalen.

Rond alle scores naar boven af

Wanneer ingesteld wordt dat alle scores naar boven afgerond worden, betekent het dat onafhankelijk van het cesuurpunt de score berekend wordt. Een kandidaat die een 5,49 scoort bij het cesuurpunt op een 5,5 zal afgerond een 5,5 behalen. Een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,7 behalen, net als dat een kandidaat die een 8,64 scoort een 8,7 zal behalen.


Instellen van de scoreverdeling

Bij het instellen van de scoreverdeling is het type score relevant. Dit kan ingesteld worden op Cijfer, Percentage of Punten.

Figuur 3

Hierboven staat een voorbeeld van een scoreverdeling. Door het toevoegen van punten op de grafiek is het mogelijk om de scoreverdeling naar eigen wens in te richten. Deze punten kunnen handmatig gesleept worden of door het in te voeren boven de grafiek. Met het scorebereik in het voorbeeld krijgen kandidaten 30% van de punten als zij een kwart van de vragen juist hebben beantwoord. Als zij 50% goed hebben wordt 45% van de punten toegekend en bij 75% correct wordt dit 65%. 100% van de antwoorden juist staat altijd gelijk aan 100% van de punten.

Als er een nieuw punt wordt toegevoegd, zal er een extra veld boven de grafiek verschijnen waar de specifieke waarden worden aangegeven. Ook onder de grafiek verschijnen twee nieuwe velden per punt (zie de afbeelding hieronder). Geef daar het scoregebied een naam en, indien gewenst, feedback wanneer een kandidaat in dat scoregebied zit na afronding van de (oefen)toets.

Het cesuurpunt wat bij deze opties wordt aangegeven is de grens voor het wel of niet toekennen van een voldoende. In dit geval moet 50 procent van de antwoorden goed zijn om een voldoende te behalen. De verschillende scoregebieden hebben daarnaast feedback die stelt in welk scoregebied de kandidaat valt.

Figuur 3


What's Next