Cesuur achteraf aanpassen
  • 21 Feb 2024
  • Pdf

Cesuur achteraf aanpassen

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Soms is het gewenst om de cesuur van een toets achteraf aan te passen. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat een toets te moeilijk (of te makkelijk) bleek te zijn.

In RemindoToets wordt altijd voorafgaand aan een toets in de beheeromgeving een cesuur ingesteld. Deze is terug te vinden onder Toetsen > selecteer de specifieke toets > tabblad Instellingen. Zie ook de artikelen Toetsmatrijsinstellingen, Normale cesuur en Samengestelde cesuur.

Het gaat hier om een absolute cesuur, omdat de toetsscores onafhankelijk van het niveau van een groep kandidaten bepaald zijn. Het criterium bestaat uit een percentage van het maximum te behalen punten voor een voldoende. In de afname-omgeving is het mogelijk om de cesuur aan te passen, maar alleen wanneer in de beheeromgeving is aangegeven dat in de afname-omgeving de cesuur aangepast mag worden. Ook dit is te doen via Toetsen > selecteer de specifieke toets > tabblad Instellingen.


Cesuur aanpassen van een toetsmoment

In de afname-omgeving kan via Planning > tabblad Toetsmomenten > Bewerk inschrijvingsinstellingen de absolute cesuur aangepast worden van een toetsmoment. Klik dan bij Toetsmatrijsinstellingen op ‘Verander deze instellingen’. Hier kan het percentage van de cesuur, het type score en een eventuele raadkanscorrectie aangepast worden.

Cesuur aanpassen van inschrijvingen

Daarnaast is ook de absolute cesuur van (een selectie) inschrijvingen aan te passen. Ga hiervoor naar Resultaten > Analyses, zoek de toetsmatrijs op en selecteer de betreffende kandidaten. Kies vervolgens de actie 'Wijzig inschrijvingen'. Kies bij Toetsmatrijsinstellingen op 'Verander deze instellingen' om de cesuur aan te kunnen passen. Wanneer deze optie is gekozen wordt alleen voor de betreffende kandidaten (inschrijvingen) de cesuur gewijzigd en niet voor kandidaten die niet zijn geselecteerd of later een toets maken gebaseerd op deze toetsmatrijs.

Cohen-Schotanus methode

Wanneer de absolute cesuur gecorrigeerd moet worden op basis van de groepsprestaties, kan er in de afname-omgeving gekozen worden voor het toepassen van de Cohen-Schotanus methode. Dit is een compromismethode tussen absolute en relatieve normering. Door deze methode toe te passen wordt rekening gehouden met hoe de groep gescoord heeft (relatieve normering) zonder de absolute normering volledig los te laten.

In RemindoToets kan er voor twee opties gekozen worden om de Cohen-Schotanus methode toe te passen. Voor beide toepassingen geldt dat er altijd een 100% score benodigd is voor het hoogst haalbare resultaat; alleen de punten binnen de cesuurlijn worden aangepast naar aanleiding van de gekozen methode.

  1. De eerste optie die getoond wordt, P95, houdt in dat resultaat op het 95e percentiel als uitgangspunt wordt meegenomen in de aanpassing van de cesuur.
  2. De tweede optie, gemiddelde van de top 5%, berekent het gemiddelde van de top 5% resultaten en past hier de cesuurlijn op aan.

Planning_-_Test_-_RemindoToets_Afnameomgeving.png

Let op!
Bij de Cohen-Schotanus methode is de score van een kandidaat deels afhankelijk van de score van de groep. Een betrouwbaar resultaat is gewenst, dus het is van belang dat de scores representatief zijn voor wat te verwachten is van de doelgroep. Dit betekent dat de methode alleen toegepast kan worden wanneer er sprake is van een grote groep kandidaten (houd een minimum van 50 kandidaten aan).

Voor meer informatie over de achtergrond van de Cohen-Schotanus methode, zie het artikel:
Janke Cohen-Schotanus & Cees P. M. van der Vleuten (2010) A standard setting method with the best performing students as point of reference: Practical and affordable, Medical Teacher, 32:2, 154-160, DOI: 10.3109/01421590903196979