Ik weet het niet-optie
  • 27 Dec 2022
  • Pdf

Ik weet het niet-optie

  • Pdf

In RemindoToets kan de ‘Ik weet het niet’-optie worden ingeschakeld bij het aanmaken of het bewerken van ieder vraagtype. Een kandidaat kan hiermee een speciale antwoordoptie markeren. Deze wordt bij het beantwoorden van de vraag onder de andere antwoorden weergegeven.

Dit is een optionele toevoeging, voor toetscontexten waarbij het wenselijk is dat de kandidaat aangeeft het niet te weten. Het geeft de mogelijkheid om het gokken op een goed antwoord weg te nemen en in plaats daarvan meer zicht te krijgen op het kennisniveau van een kandidaat. Daarnaast kan het worden ingezet bij toetsen die meerdere keren worden herhaald, met als doel de voortgang van het kennisniveau van de kandidaat te meten.

Bij het opzetten van een ‘Ik weet het niet’-optie kan ingesteld worden of er punten voor deze keuze worden gegeven. Standaard zal deze instelling op 0 punten staan.

Als een kandidaat de ‘Ik weet het niet’-optie selecteert, wordt deze voor eventuele raadkanscorrectie achteraf niet meegenomen. Verder is het niet mogelijk om deze optie in te zetten voor papieren toetsen.


Instellen

ik weet het niet toevoegen

Wanneer een nieuwe vraag wordt aangemaakt of een bestaande vraag wordt bewerkt, staat in de linkerbovenhoek van het bewerkscherm een keuzelijst. De ‘Ik weet het niet’-optie staat onderaan de lijst. Klik na het selecteren op ‘Voeg toe’, en de optie zal onder de andere onderdelen van de vraag gezet worden. Zie de afbeelding hieronder voor een voorbeeld.

ik weet het niet voorbeelvraag

Klik op het onderdeel voor de ‘Ik weet het niet’-optie om daar het aantal punten te wijzigen.


Invullen

De afbeelding hier rechts geeft weer hoe de optie er voor de kandidaat uit ziet. Door op de knop te klikken wordt de slider blauw. Er kan nog steeds een antwoord bij de antwoordopties geselecteerd worden.

Let op!
Als een kandidaat het juiste antwoord kiest én de ‘Ik weet het niet’-optie, dan worden er geen punten toegekend voor het juiste antwoord. Als er punten zijn ingesteld voor de ‘Ik weet het niet’-optie zullen in dit geval alleen die worden toegekend.

Resultaten

Wanneer een kandidaat de ‘Ik weet het niet’-optie heeft ingevuld, wordt dit aangegeven bij het nakijken. In de afbeelding hier rechts staat de melding die daarbij te zien is. Als er eventueel punten worden gegeven bij deze optie, dan zal dit in de melding worden gezet. Het is voor correctoren wel zichtbaar als een kandidaat een andere antwoordmogelijkheid heeft geselecteerd of deels heeft ingevuld.

Onder Resultaten > Analyse worden vragen waar de ‘Ik weet het niet’-optie is ingevuld als onjuist gerekend voor het resultaat. Onder het tabblad ‘Details van het resultaat’ in het analyse-overzicht wordt een ingevulde ‘Ik weet het niet’-optie als niet beantwoord gerekend.

Bij het tabblad 'Analyseer vragen' staat bij elke vraag een optie om de interactieanalyse te tonen, in de rechter kolom. Klik hier op om de antwoordanalyse in te zien. In het venster wat opent staat onderaan hoeveel kandidaten de 'Ik weet het niet'-optie bij deze vraag hebben geselecteerd. In de afbeelding hieronder staat een voorbeeld.

image.png

Tip!
Klik op een groene balk om deze uit te klappen. Zo is te zien welke kandidaten wel of niet gebruik hebben gemaakt van de optie.

What's Next