Nieuwe toetsmatrijs toevoegen
 • 09 Mar 2023
 • Pdf

Nieuwe toetsmatrijs toevoegen

 • Pdf

Article Summary

Dit artikel is bedoeld als ondersteuning voor het aanmaken van een toetsmatrijs. Niet elk onderdeel zal in detail uitgelegd worden. Hiervoor zal verwezen worden naar de betreffende artikelen in de kennisbank. Klik hiervoor op de links in de tekst.


Introductie

Het samenstellen van een toets gebeurt aan de hand van een toetsmatrijs. Het ontwerpen van een toets gebeurt in de praktijk vaak op één van twee momenten, namelijk voordat de vragen zijn ontwikkeld of nadat de vragen zijn ontwikkeld. Het moment waarop de toets wordt ontworpen, is bepalend voor welke toetsmatrijs er wordt gebruikt.

Via het menu ‘Toetsen’ kunnen per opleiding nieuwe toetsmatrijzen worden aangemaakt.

RemindoToets kent 2 vormen, namelijk:

 • Toetsmatrijs op basis van regels
 • Toetsmatrijs op basis van een matrix

Toetsmatrijs op basis van regels

De toetsmatrijs op basis van regels wordt voornamelijk gebruikt wanneer de vragen al zijn ontwikkeld en er een behoorlijk idee is over hoe de toets eruit moet gaan zien. De regels helpen om de voorwaarden van de toets vast te leggen.

Zoals bijvoorbeeld:
• Uit hoeveel vragen bestaat de toets?
• In welke volgorde moeten de vragen getoond worden?
• Hoe wordt de selectie van de vragen bepaald?

Deze toetsmatrijs geeft aan: hoe ziet de toets eruit en onder welke voorwaarden wordt deze afgenomen?


Toetsmatrijs op basis van een matrix

De toetsmatrijs op basis van een matrix wordt voornamelijk gebruikt wanneer er nog geen vragen zijn ontwikkeld. Met behulp van deze toetsmatrijs kunnen de grote lijnen uitgezet worden.

Zoals bijvoorbeeld:
• Welke leerdoelen worden getoetst?
• Aan welke voorwaarden moeten de vragen voldoen?
• Hoeveel vragen worden er gesteld?

Deze toetsmatrijs maakt duidelijk: wat is er nodig voor het inrichten van de toets? Er kan met behulp van deze toetsmatrijs lege vragen genereren, die vervolgens direct uigezet kan worden bij de auteurs.


Een nieuwe toetsmatrijs toevoegen

 1. Om een nieuwe toetsmatrijs aan te kunnen maken, log in op de betreffende beheeromgeving (RemindoToetsmanager.nl).
 2. Klik op de knop 'Toetsen'. Selecteer vervolgens de opleiding waar de toets aan gekoppeld moet worden. Het is ook mogelijk om te kiezen voor 'Alle opleidingen'. Dit is de lijst met toetsmatrijzen voor alle opleidingen in de beheeromgeving.
 3. Na het kiezen van de opleiding, selecteer 'Nieuwe toetsmatrijs toevoegen' linksboven in het scherm.
 4. Er opent een scherm met een groot aantal opties, zie ook het artikel Toetsmatrijsinstellingen. De opties waar in RemindoToets een asterisk ( * ) achter staat moeten verplicht ingevuld worden.
 5. Na het doorlopen van de onderstaande instellingen kan de toetsmatrijs worden opgeslagen.

Algemene instellingen

Let op!

Het is na de keuze voor het toetsmatrijstype niet meer mogelijk om dit aan te passen. Ook bij het soort toetsmatrijs kan er alleen nog geswitcht worden tussen 'oefening' en 'oefentoets' (beide formatief), maar niet van of naar 'toets'. Houd hier rekening mee bij het aanmaken van de toetsmatrijs. Mocht het toch gebeuren, dan kan het eenvoudig opgelost worden door een variant van de toetsmatrijs te maken met de juiste instelling. Vervolgens moet deze losgekoppeld worden (verwijder het origineel). Van daaruit kan weer verder gewerkt worden met de toetsmatrijs.


Opleidingen toevoegen

 • Selecteer aan welke opleidingen de matrijs toegevoegd moet worden. De opleiding die bij het aanmaken is geselecteerd is automatisch ingevuld.
 • Als bij stap 2 van een nieuwe matrijs toevoegen is gekozen voor 'Alle opleidingen', moet er handmatig een opleiding worden ingevuld.

Toetsinstellingen

Let op!
Toetsinstellingen zijn alleen beschikbaar voor (oefen)toetsen.
 • Er is een normale cesuur en een samengestelde cesuur. De samengestelde cesuur vereist dat er terugkoppelingsrapportages zijn, omdat er anders geen samenstelling gemaakt kan worden.

  Voor meer toelichting, zie het artikel over normale cesuur, of het artikel over samengestelde cesuur.
 • Er zijn drie scoretypen om uit te kiezen: cijfer, percentage en punten. Bij het gebruik van een cijfer moet er een bereik gekozen worden. Bij het gebruik van punten moet er een maximaal aantal punten worden ingevuld.
 • Raadkanscorrectie kan bij elk van de drie scoretypes worden ingezet. Kijk bij het artikel Raadkanscorrectie voor een toelichting van deze functie.
 • Geef aan op hoeveel decimalen de score moet worden afgerond.
 • Er zijn verschillende afrondingsmethoden om uit te kiezen. Standaard zullen normale regels voor afronden worden toegepast.
Bij keuze voor samengestelde cesuur:

Er zal een nieuwe knop verschijnen: 'Voeg onderdeel toe'. Hierin kan een nieuw onderdeel worden aangemaakt, met een aantal instellingen. Kijk hiervoor in het artikel Samengestelde cesuur.

Elk onderdeel wat toegevoegd is zal in een lijst verschijnen. Hier kan het gewicht van het onderdeel worden aangepast en kan aangegeven worden of een onderdeel voldoende moet zijn.


Scoreverdeling

Figuur 3

De x-as is het percentage punten, de y-as het scorepercentage.

Hierboven staat een voorbeeld van een scoreverdeling. Door het toevoegen van punten op de grafiek is het mogelijk om de scoreverdeling naar eigen wens in te richten. Deze punten kunnen handmatig gesleept worden, of ze kunnen ingevoerd worden boven de grafiek. Met het scorebereik in het voorbeeld krijgen kandidaten bij 25% van de vragen juist, 30% van de punten. Als zij 50% goed hebben wordt 45% van de punten toegekend en bij 75% correct wordt dit 65% van de punten. 100% van de antwoorden juist staat altijd gelijk aan 100% van de punten.

Als er een nieuw punt wordt toegevoegd, zal er een extra veld boven de grafiek verschijnen waar de specifieke waarden worden aangegeven. Ook onder de grafiek verschijnen twee nieuwe velden per punt (zie de afbeelding hieronder). Geef daar elk scoregebied een naam. Er kan bij elk gebied feedback worden ingevoerd. Als een kandidaat in dat scoregebied zit na afronding van de (oefen)toets, zal de bijbehorende feedback worden getoond.

Cesuurpunt

Het cesuurpunt wat bij deze opties wordt aangegeven is de grens voor het wel of niet toekennen van een voldoende. In het voorbeeld wat hieronder te zien is, is de cesuur op 50% gezet, wat gelijk staat aan 45% van de punten. De verschillende scoregebieden hebben daarnaast feedback die stelt in welk scoregebied de kandidaat valt.


Herkansingsinstellingen

Geef hier aan hoe vaak een kandidaat oefening of (oefen)toets mag herkansen. Bij een oefening en een oefentoets kan er aangegeven worden of de kandidaat deze zelf mag starten. Bij een toets is deze optie niet beschikbaar, daarom kan een kandidaat hier nooit zelf mee starten.


Afname-instellingen

 • De tijdsduur kan onbeperkt of gespecificeerd zijn.
 • Het invoeren van een instructie- en afsluitende tekst is optioneel.
 • Er kunnen toetsvoorwaarden worden toegevoegd, hierdoor moet de kandidaat toestemmen met de voorwaarden, alvorens de toets te kunnen starten.
 • Bij het instellen van een rekenmachine is er een optie om de vraaginstellingen te gebruiken. Als deze wordt geselecteerd, zullen de instellingen die ingevuld zijn bij het aanmaken van de vraag aangehouden worden. Bij de optie 'Nooit' zal er tijdens de toets nooit een rekenmachine gebruikt kunnen worden, zelfs als dit bij het maken van de vraag wel is aangegeven.
 • Het markeren van teksten kan aan of uit staan, of het kan gelimiteerd worden tot de tekst in een casus.
 • Geef aan of kandidaten terug kunnen naar eerder ingevulde vragen.

Evaluatie-instellingen

Het is mogelijk om aan het einde van de toets een evaluatie toe te voegen, door middel van een invulveld of een externe URL. De kandidaat kan vervolgens feedback geven op de toets.


Zichtbaarheid resultaten voor kandidaten

OptieToelichting
Toon terugkoppelingsrapportageGeef aan of de terugkoppelingsrapportage getoond moet worden of niet. Deze worden alleen getoond wanneer er terugkoppelingsonderdelen zijn ingesteld en betreffen het resultaat op deze terugkoppelingsonderdelen. Over de toepassing en instellingen van terugkoppelingsonderdelen, zie het artikel Terugkoppeling.
Toon beantwoorde vragenStel hier in of de kandidaat de beantwoorde vragen mag zien, enkel de incorrect beantwoorde vragen of geen vragen.
Van deze vragen, toon het correcte antwoordWanneer (een deel van) de beantwoorde vragen volgens de instelling hierboven getoond mogen worden, kan worden gekozen of het correcte antwoord al dan niet aan de kandidaat getoond mag worden.
Toon het aantal correct/incorrect beantwoorde vragenGeef hier aan of het aantal correct/incorrect beantwoorde vragen getoond moet worden.
Toon de puntenStel hier in of de kandidaat de (behaalde) punten per vraag mag bekijken.
Toon het resultaatStel hier in of de kandidaat het resultaat (cijfer, punten of percentage) mag zien.
Toon naam scoregebiedGeef hier aan of de naam van het scoregebied getoond mag worden. Dit zijn de namen die ingevuld zijn bij "Naam scoregebied A", "Naam scoregebied B" etc.
 • Onder Uitleveringsinstellingen kan ingesteld worden dat de zichtbaarheidsinstellingen in de afname-omgeving nog aangepast mogen worden.
 • De zichtbaarheidsinstellingen die hier gekozen worden, staan los van de zichtbaarheidsinstellingen van een inzagemoment. Deze zijn apart in te stellen.

Uitleveringsinstellingen

 • Er is een optie om een toetsmatrijs niet uit te leveren aan een afnameomgeving. Houd er rekening mee dat deze als gevolg niet afgenomen kan worden in een (papieren) toetsmoment.
 • Er zijn drie opties die betrekking hebben op de afname-omgeving: is de cesuur aan te passen, is er de mogelijkheid om extra tijd toe te kennen en is de zichtbaarheid van de resultaten aanpasbaar.
 • Tijdens afname van de toets kan er voor worden gekozen om kandidaten de vraagtekst niet te laten kopiëren. Ook kan het menu wat met de rechtermuisknop toegankelijk is hier uitgeschakeld worden.
 • De laatste optie is het inschakelen van de volledig-scherm-bescherming. Kijk voor een toelichting bij het artikel Volledig-scherm-bescherming.

What's Next