Nieuwe vraag aanmaken
  • 20 Jun 2023
  • Pdf

Nieuwe vraag aanmaken

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Het aanmaken van een vraag kan via Vragen > Vragenbank > Nieuwe vraag toevoegen. Is er nog geen vragenbank beschikbaar of staat deze niet in de lijst, neem dan contact op met de beheerder.

Er verschijnt een scherm waarin een aantal opties te vinden zijn.

OptieToelichting
VraagtypeKies een vraagtype uit de lijst. In de Kennisbank staan de vraagtypen apart uitgelegd.
CoderingDit is een vrij veld dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor de codering die binnen de organisatie wordt gebruikt.
Geschikt voor papieren toetsafnameIs deze vraag geschikt voor papieren toetsafname? Kijk hier voor meer informatie: Papieren Toetsen.
Beschikbaar voor oefeningen en oefentoetsen (formatief)Is deze vraag beschikbaar voor oefeningen of oefentoetsen?
Beschikbaar voor toetsen (summatief)Is deze vraag beschikbaar voor summatieve (eind)toetsen?
TaalDe taal van de vraag kan ingesteld worden op Nederlands of Engels. De vraag zelf wordt niet vertaald, maar de omliggende tekst en punctuatie wordt aangepast.
Rekenmachine beschikbaarDeze optie maakt het mogelijk om een (wetenschappelijke) rekenmachine beschikbaar te stellen aan de kandidaat bij deze vraag.
Uitgesloten vragen (ID's)Nadat de vraag is opgeslagen komt deze functie beschikbaar in de 'Instellingen' van de vraag en is het mogelijk om andere vragen uit te sluiten. Vul de vraag ID's in van vragen waarvan het niet gewenst is dat ze tegelijk met deze vraag in een toets worden aangeboden. Wanneer er meerdere vraag ID's ingevuld worden, kunnen deze worden gescheiden met een komma (zie de afbeelding onder de tabel).

2023-03-15_15h47_48.png

Tip!
In de toetsmatrijsinstellingen kan uiteindelijk ingesteld worden of er tijdens de gehele toets een rekenmachine getoond moet worden. Dit zal de instellingen van de individuele vragen overschrijven.

Als alle opties zijn ingesteld, klik dan op 'Toevoegen' om de vraag aan te maken. Daarna zal een scherm geopend worden waarin de vraag zelf kan worden bewerkt (editor). De indeling van dit scherm kan afhangen van welk vraagtype is geselecteerd.


Inhoud van de vraag plaatsen / bewerken

In de editor kan de inhoud van de vraag geplaatst (of bewerkt) worden. Aan de linkerkant van het scherm is te zien uit welke elementen de vraag bestaat. Over het algemeen bestaat een vraag uit een tekstblok en het sjabloon van het gekozen vraagtype.

Klik op de knop Bewerken om het tekstblok te bewerken. Hier kan de vraag en eventuele informatie die nodig is om de vraag te beantwoorden geplaatst worden, zoals afbeeldingen, video's, tabellen, geluidsfragmenten of bijlagen.

Inhoud van de vraag

Klik op de knop Bewerken om het tekstblok te bewerken. Hier kan de vraag en eventuele informatie die nodig is om de vraag te beantwoorden geplaatst worden. Denk hierbij aan de (prompt van de) vraag, eventuele afbeeldingen, tabellen en/of bijlagen. Wanneer er geen extra informatie gegeven hoeft te worden, adviseren we om hier direct de prompt van de vraag te plaatsen (zie punt 1 in het tekstblok op onderstaande afbeelding).

Wanneer er veel informatie gegeven wordt, kan het handig zijn om de eigenlijke vraag of een specifieke invulinstructie apart te plaatsen (zie punt 2 op onderstaande afbeelding).
image.png

In onderstaande afbeelding wordt duidelijk hoe de informatie gepresenteerd wordt wanneer de informatie van de vraag apart in een tekstblok geplaatst wordt en de eigenlijke vraag in het blok voor de vraagstelling/invulinstructie.

image.png

Tip!

Wanneer een bijlage nodig is voor het beantwoorden van één specifieke vraag, wordt de bijlage aan het tekstblok van de vraag toegevoegd. Moet de bijlage tijdens de hele toets beschikbaar zijn, voeg deze dan toe aan de instructietekst van de toets (in de Instellingen toetsmatrijs). Zie hiervoor het artikel 'Toetsmatrijsinstellingen'. Wanneer een bijlage aan meer dan één vraag gekoppeld moet worden, maar niet aan de hele toets kan gebruik gemaakt worden van casusteksten, zie voor uitleg het artikel 'Casus'.

Instellingen van de vraag

Naast de inhoud van de vraag moeten onder andere het aantal punten en het juiste antwoord opgegeven worden. De instellingen van de vraag kunnen bewerkt worden door links op Instellingen te klikken. Opnieuw kunnen rechts in het scherm de aanpassingen doorgevoerd worden voor onder andere:

  • het juiste antwoord (sleutel);
  • eventuele alternatieven;
  • het aantal punten dat behaald kan worden met de vraag;
  • de keuze voor het scoretype (zie voor meer informatie het artikel 'Scoretypen';
  • de terugkoppeling op gegeven antwoorden of de gehele vraag.