Open vraag
  • 14 Nov 2023
  • Pdf

Open vraag

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Introductie

Een open vraag maakt het mogelijk dat een kandidaat zelf een tekst, tabel, formule, etc. kan invoeren welke beoordeeld dient te worden door een corrector.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.

Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.

Vraagstelling / invulinstructie

Is er een aanvullende vraagstelling of invulinstructie voor deze vraag, dan kan deze hier worden geplaatst.

Door te klikken op het tandwiel icoon tandwiel icoon kunnen de instellingen van de vraag aangepast worden.


Opties

Verwacht aantal regels
Deze instelling geeft niet aan hoeveel tekst een kandidaat mag intypen, maar hoe groot het veld moet worden waar de kandidaat het antwoord kan invullen. In het geval van een papieren toets zal dit veld wat groter worden dan op het beeldscherm, om zo voor een handgeschreven antwoord wat meer ruimte beschikbaar te maken.


Toon waarschuwing na aantal woorden
Er kan een waarschuwing worden weergegeven voor het maximum aantal woorden dat een kandidaat mag gebruiken bij het beantwoorden van de vraag.

Maximum aantal woorden
Stel hier in hoeveel woorden de kandidaat mag gebruiken voor het beantwoorden van de vraag.

Let op!

Het gaat hier alleen om een waarschuwing, de kandidaat kan altijd meer woorden invoeren dan het ingestelde aantal.


Tekstopmaak beschikbaar voor de kandidaat
Hier kan gekozen worden uit vier opties:

OptieToelichting
Tekst zonder opmaakoptiesHet veld waar de kandidaat het antwoord invoert beschikt niet over mogelijkheden voor tekstopmaak.
Tekst met opmaakoptiesMet deze optie krijgt de kandidaat de mogelijkheid om de tekst een opmaak te geven. Zo kan de tekst vet/cursief/onderstreept gemaakt worden of kunnen er bijvoorbeeld tabellen in het antwoord worden gemaakt.
Voor-opgemaakte tekst (code)Kies deze optie als het antwoord bestaat uit code van een specifieke programmeertaal. In de opmaak zal dan rekening worden gehouden met de specifieke eigenschappen van deze programmeertaal.
ProgrammeertaalWanneer er bij de optie voor de tekstopmaak is gekozen voor ‘Voor-opgemaakte tekst’, dan kan hier de gewenste programmeertaal worden gekozen. Er is ook een optie om geen programmeertaal in te stellen.

Puntenverdeling

OptieToelichting
EindscoreDe eindscore wordt automatisch berekend door de punten van alle beoordelingscriteria op te tellen.
PuntenPer beoordelingscriterium kan er een maximum te behalen punten worden ingesteld.
Omschrijving voor de correctorOmschrijf het beoordelingscriterium waar het antwoord aan moet voldoen om de ingestelde punten te behalen.
Beoordeel met decimalenHier kan worden ingesteld er kan worden beoordeeld met decimalen of gehele punten.
Tip!

Houd er rekening mee dat de omschrijving voor de corrector kort moet zijn. Wanneer is ingesteld dat scoredetails getoond mogen worden aan de kandidaat, dan zijn de beoordelingscriteria zichtbaar voor de kandidaat.

Tip!

Het is mogelijk om (naast de beoordelingscriteria) een antwoordmodel op te nemen. Het antwoordmodel is bedoeld als ondersteuning voor correctoren bij het nakijken. Er is ruimte voor een uitgebreide toelichting. Het antwoordmodel is nooit zichtbaar voor de kandidaat.

Terugkoppeling
Voor het wel of niet correct beantwoorden van de vraag kan ook terugkoppelingsinformatie vastgelegd worden. Deze informatie is bestemd voor de kandidaat.What's Next