Papieren Toetsen
  • 01 Dec 2021
  • Pdf

Papieren Toetsen

  • Pdf

In RemindoToets kunnen papieren toetsen worden opgesteld. Vanuit de afname-omgeving kunnen deze afgedrukt worden. Na afname worden de toetsen weer ingescand als PDF, waarna RemindoToets de vragen automatisch zal registreren. Dit wordt gedaan door verschillende markeringen op elke pagina.

Gesloten vragen, zoals meerkeuzevragen, worden automatisch nagekeken. Open vragen worden apart weergegeven, zodat deze eenvoudig door een corrector beoordeeld kunnen worden. Eventuele foutmeldingen zijn makkelijk op te lossen, omdat RemindoToets een melding geeft met middelen om deze snel te behandelen. Hieronder staat een lijst met artikelen die het onderwerp 'Papieren toetsen' behandelen.


Vragen voor een papieren toets
Stel in RemindoToets toetsen samen uit verschillende vraagtypen als meerkeuzevragen, hotspotvragen, sleep- en sorteervragen en open vragen. Al deze vraagtypen kunnen op papier afgenomen worden.

Papieren toets samenstellen
Het is mogelijk om een toetsmatrijs te maken voor een papieren afname, of er kan gebruik gemaakt worden van een bestaande toetsmatrijs. In het geval van een bestaande toetsmatrijs zal er gemeld worden uit hoeveel vragen deze toets zal bestaan.

Papieren toets genereren
De papieren toetsen (in PDF-vorm) die in de afname-omgeving gegenereerd worden, kunnen worden gebruikt voor digitale verwerking en vastlegging van de resultaten.

Papieren toetsen inlezen en nakijken
Papieren toetsen moeten in de RemindoToets afnameomgeving geĆ¼pload worden om nagekeken te worden. In dit artikel is ook terug te vinden hoe foutmeldingen opgelost kunnen worden.

Correctierondes bij papieren toets
Correctierondes zijn in te zetten voor papieren toetsen met vragen die handmatig beoordeeld moeten worden.

Kijk voor meer informatie over correctierondes ook bij het verzamelartikel Correctieronde.

Papieren toets templates beheren
Er kunnen templates aangemaakt worden voor papieren toetsen. Gebruik deze als basis om toekomstige papieren toetsen snel op te kunnen stellen.


Onderstaand artikel is een aanvulling met aandachtspunten bij het invullen van een papieren toets:

Papieren toets invullen