Samengestelde cesuur
  • 21 Nov 2022
  • Pdf

Samengestelde cesuur

  • Pdf

Article Summary

Omschrijving

De cesuur bij een toets geeft aan met welk aantal punten de kandidaat een voldoende heeft gehaald. De cesuur is op verschillende momenten van toetsontwikkeling in te stellen, waaronder ook bij het opzetten van een toetsmatrijs. Het opzetten van een toetsmatrijs en de bijbehorende cesuur wordt vaak voorafgaand aan het maken van vragen gedaan.

Een cesuur kan worden opgezet bij het aanmaken van een nieuwe toetsmatrijs, of bewerkt worden nadat de toetsmatrijs is aangemaakt. Het bewerken van instellingen kan door op een toetsmatrijs te klikken en vervolgens naar het tabblad 'Instellingen' te navigeren.

Er zijn twee verschillende manieren van cesuur beschikbaar: een normale cesuur en een samengestelde cesuur. Een samengestelde cesuur wordt gebruikt om een toets bepaalde terugkoppelingsregels te geven. Hierbij kan bij elk onderdeel aangegeven worden welke vragen daar in komen te staan. Wanneer dit type wordt gebruikt, zijn er andere instellingen beschikbaar dan bij een normale cesuur. Er kunnen onderdelen worden opgezet die filteren op vraagsoorten of -eigenschappen. Zo kan een toets overzichtelijker worden gemaakt en elk onderdeel kan apart worden getoetst.

Een andere functie is het verplicht halen van een voldoende per onderdeel. Dit is alleen beschikbaar bij een samengestelde cesuur. Bij het aanmaken van een nieuwe toetsmatrijs voor een cesuur van dit type kan, na het aanmaken van een onderdeel, deze functie worden toegepast. Zie ook: Nieuwe toetsmatrijs toevoegen.


Instellingen van onderdelen

Kies bij het aanmaken van onderdelen eerst bij de wegingsmethode voor absoluut of relatief. Bij absoluut heeft elke terugkoppeling hetzelfde gewicht bij het berekenen van de score, ongeacht het aantal punten wat in een onderdeel zit. Bij relatief is het aantal punten per terugkoppeling wél afhankelijk van het aantal wat per terugkoppeling behaald kan worden.

Klik op 'Voeg onderdeel toe' om een nieuwe terugkoppeling in te stellen. Er zijn vier stappen die ingevuld moeten worden om een volledig onderdeel op te zetten

Stap 1.

Voeg hier de naam in van dit onderdeel. Het is aan te raden om namen te gebruiken die direct herleidbaar zijn tot de inhoud van dit specifieke onderdeel, zodat dit eenvoudig herkend en aangepast kan worden.

Stap 2.

Selecteer bij deze stap welke vragen in dit onderdeel gebruikt zullen worden, met behulp van een filter. Dit heeft betrekking op de vragen die beschikbaar zijn in de matrijs. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de vraageigenschappen. Het is niet verplicht om een filter te gebruiken, echter zullen dan alle vragen gebruikt worden wat het idee van een samengestelde cesuur teniet doet.

Stap 3.

Hier wordt ingesteld welke gegevens aan kandidaten en andere gebruikersrollen getoond zal worden. Wanneer een gegeven wordt ingeschakeld voor kandidaten zal dit automatisch worden ingezet voor andere rollen. Andersom is dit niet het geval! De score van de kandidaat zal altijd zichtbaar zijn voor hogere rollen, dit kan niet uitgezet worden.

Verder kan aangegeven worden wanneer het resultaat zal worden getoond. Selecteer 'Ja' als alle vragen nagekeken moeten zijn om de score in te zien. Als 'Nee' is geselecteerd kan ingesteld worden wat het minimum aantal nagekeken vragen is voordat de score getoond zal worden.


Stap 4.

Let op!
Het scoretype is niet bij deze opties aan te passen. Volg de instructies in het tekstblok bij Stap 4 om dit te wijzigen.
  • Raadkanscorrectie kan bij elk van de drie scoretypes worden ingezet.
  • Geef aan op hoeveel decimalen de score moet worden afgerond.
  • Er zijn verschillende afrondingsmethoden om uit te kiezen. Standaard zullen normale regels voor afronden worden toegepast.

Afronding instellen bij onderdelen

Voor de onderdelen kan er op verschillende manieren worden afgerond. Dit kan van belang zijn wanneer de scoreberekening afgerond moet worden. De volgende afrondingsregels kunnen worden ingesteld:

Normale afrondingsregels

De normale afrondingsregels houden in dat onafhankelijk van het cesuurpunt, de score op een normale manier afgerond wordt. Dit betekent dat een kandidaat die een 5,48 scoort bij het cesuurpunt op 5,5 een 5,5 zal behalen. Een kandidaat die een 8,64 scoort zal een 8,6 behalen en een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,7 behalen.

Normale afrondingsregels, rond naar beneden af op het cesuurpunt

Deze optie houdt in dat over het algemeen gebruik gemaakt wordt van de normale afrondingsregels behalve op het cesuurpunt. Op het cesuurpunt wordt de score naar beneden afgerond. Dit betekent dat wanneer u het cesuurpunt op een 5,5 heeft liggen, een kandidaat die een 5,49 scoort de toets niet gehaald heeft en een 5,4 behaalt. Een kandidaat die een 8,64 scoort zal een 8,6 behalen en een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,7 behalen.

Rond alle scores naar beneden af

Wanneer ingesteld wordt dat alle scores naar beneden afgerond worden, betekent het dat onafhankelijk van het cesuurpunt de score berekend wordt. Een kandidaat die een 5,49 scoort bij het cesuurpunt op een 5,5, zal afgerond een 5,4 behalen. Een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,6 behalen, net als dat een kandidaat die een 8,64 scoort een 8,6 zou behalen.

Rond alle scores naar boven af

Wanneer ingesteld wordt dat alle scores naar boven afgerond worden, betekent het dat onafhankelijk van het cesuurpunt de score berekend wordt. Een kandidaat die een 5,49 scoort bij het cesuurpunt op een 5,5 zal afgerond een 5,5 behalen. Een kandidaat die een 8,68 scoort zal een 8,7 behalen, net als dat een kandidaat die een 8,64 scoort een 8,7 zal behalen.

Scoreverdeling

Figuur 3

Hierboven staat een voorbeeld van een scoreverdeling. Door het toevoegen van punten op de grafiek is het mogelijk om de scoreverdeling naar eigen wens in te richten. Deze punten kunnen handmatig gesleept worden of door het in te voeren boven de grafiek. Met het scorebereik in het voorbeeld krijgen kandidaten 30% van de punten als zij een kwart van de vragen juist hebben beantwoord. Als zij 50% goed hebben wordt 45% van de punten toegekend en bij 75% correct wordt dit 65%. 100% van de antwoorden juist staat altijd gelijk aan 100% van de punten.

Als er een nieuw punt wordt toegevoegd, zal er een extra veld boven de grafiek verschijnen waar de specifieke waarden worden aangegeven. Ook onder de grafiek verschijnen twee nieuwe velden per punt (zie de afbeelding hieronder). Geef daar het scoregebied een naam en, indien gewenst, feedback wanneer een kandidaat in dat scoregebied zit na afronding van de (oefen)toets.

Het cesuurpunt wat bij deze opties wordt aangegeven is de grens voor het wel of niet toekennen van een voldoende. In dit geval moet 50 procent van de antwoorden goed zijn om een voldoende te behalen. De verschillende scoregebieden hebben daarnaast feedback die stelt in welk scoregebied de kandidaat valt.

Figuur 3

___

Overzicht van onderdelen

Overzicht terugkoppeling

Voor een samengestelde cesuur is er een overzicht van alle onderdelen beschikbaar. Ga hiervoor naar het overzicht van de toetsmatrijs, klik op het tabblad 'Inhoud' en selecteer vervolgens 'Terugkoppeling'. In de afbeelding hierboven staat een voorbeeld van een onderdeel waarin alleen open vragen geselecteerd worden, doordat er gefilterd wordt op die vraageigenschap.

Het is mogelijk om de volgorde van de verschillende onderdelen te wijzigen. Gebruik hiervoor het plussymbool aan de rechterkant, waarmee een onderdeel versleept wordt. Als er per ongeluk aanpassingen zijn gedaan die niet gewenst zijn, gebruik dan de functie 'Aanpassingen ongedaan maken'. Hiermee worden de onderdelen teruggezet op de laatst opgeslagen posities.


What's Next