Terugkoppeling
  • 15 Feb 2023
  • Pdf

Terugkoppeling

  • Pdf

Article Summary

Omschrijving

De inhoud van een toetsmatrijs kan een onderdeel met terugkoppeling bevatten. Het geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om een begeleider meer informatie over de scores van bepaalde onderwerpen in de toets in te zien. Deze informatie kan ook aan de kandidaat worden getoond. Deze terugkoppelingen worden na de afname van een toets getoond en worden gebaseerd op toetsmatrijsregels en/of vraageigenschappen.

De instellingen voor terugkoppeling zijn terug te vinden onder Toetsen > selecteer toetsmatrijs > tabblad Inhoud > tabblad Terugkoppeling. Zie ook de onderstaande afbeelding.

image

Deze terugkoppelingsonderdelen kunnen een eigen cesuur bevatten, net zoals een toetsmatrijs. Er kan op deze manier binnen een toets per onderdeel een score worden bepaald. Dit geeft toetsontwerpers bijvoorbeeld de mogelijkheid om één onderdeel met alleen meerkeuzevragen en een ander onderdeel met andere vraagtypes een verschillende cesuur te geven.

In de instellingen van de toetsmatrijs kan worden aangegeven of het resultaat van deze toets via de normale cesuur of via de terugkoppelingsonderdelen, oftewel de samengestelde cesuur, wordt bepaald.

Let op!
Het instellen van terugkoppeling is noodzakelijk bij het gebruik van een samengestelde cesuur. Kijk daarom ook bij het artikel Samengestelde cesuur.

Instellingen

Bij het aanmaken (of bewerken) van een toetsmatrijs kan er een nieuw onderdeel voor terugkoppeling worden toegevoegd. Klik hiervoor op de knop 'Voeg onderdeel toe' (zie bovenstaande afbeelding). Er zal een nieuw scherm openen waar een aantal stappen zijn aangegeven.

Stap 1: Vul hier een naam in voor dit onderdeel.

Stap 2: Kies hier welke vragen in deze toetsmatrijs meegenomen worden in dit onderdeel. 'Alle vragen' selecteert alle vragen in de toetsmatrijs. Met de andere optie, 'Enkel de vragen uit enkele toematrijsregels', verschijnt een selectievak. Kies daar uit welke aangemaakte regels vragen geselecteerd worden.

Vervolgens kunnen filters worden toegevoegd die de selectie specifieker kunnen maken. Er kan bijvoorbeeld gefilterd worden op vraagtype, maar ook op eigenschappen die aan de vragen zijn toegekend.

Stap 3: Geef hier aan welke gegevens over dit onderdeel worden getoond aan de kandidaat. Daaronder kan worden aangegeven welke gegevens beschikbaar zijn voor anderen, dit kunnen beheerders en/of begeleiders zijn die de rechten hebben om het resultaat van deze kandidaat in te zien.

Let op!
Het is mogelijk per onderdeel een taartdiagram te zien in de Analyse van de Resultaten. Hiervoor moet in stap 3 de instelling "Naam scoregebied, zoals hieronder bepaald" aangevinkt worden.

Stap 4: De Resultaatinstellingen worden toegelicht in het artikel 'Nieuwe toetsmatrijs toevoegen', bij de kopjes Toetsinstellingen en eventueel Scoreverdeling.

Let op!
Wanneer een toets is afgenomen is het niet mogelijk om achteraf de instellingen van de terugkoppelingsonderdelen aan te passen. Alleen de eventuele weging van de onderdelen bij een samengestelde cesuur kan worden aangepast.