Vragen voor een papieren toets
 • 16 Apr 2024
 • Pdf

Vragen voor een papieren toets

 • Pdf

Samenvatting van het artikel

Bij het aanmaken of bewerken van een vraag is er een instelling om een vraag beschikbaar te maken voor gebruik in papieren toetsen. Zorg dat de instelling ‘Geschikt voor papieren toetsafname’ op ‘Ja’ staat, zoals in de onderstaande afbeelding. Een vraag kan pas gebruikt worden in papieren toetsen als deze geschikt is én de status ‘Goedgekeurd’ heeft.

Figuur 3

In principe is het mogelijk om alle vraagsoorten te gebruiken bij een papieren toets, echter zitten er wat verschillen in de manier waarop ze gepresenteerd worden.


Bijzondere vraagtypen

Een aantal vraagtypen in RemindoToets hebben een afwijkende instelling als ze gebruikt worden voor een papieren toets. Deze moeten achteraf door correctoren handmatig worden gecontroleerd. Dit komt doordat RemindoToets handgeschreven of getekende antwoorden in dit geval niet automatisch kan nakijken.

De volgende vraagtypen hebben een speciale interactie met papieren toetsing:

 • Drag & Drop / Sleepvraag: de kandidaat kan lijnen trekken om de afbeeldingen met de correcte positie te verbinden, dit wordt niet door RemindoToets gecontroleerd.
 • Invulvraag: Bij het verwerken van de toets moet het gegeven antwoord door de corrector handmatig ingevoerd worden.
 • Sorteervraag: het beantwoorden van een sorteervraag kan in een tekstveld, waar de kandidaten zelf de juiste volgorde moeten noteren.
 • Hotspotvraag: de hotspot kan door de kandidaat worden aangekruisd op de afbeelding, maar dit moet door een corrector nagekeken worden.
 • Uploadvraag: de uploadvraag wordt bij een papieren toets omgezet naar een lege pagina. Zie ook: Uploadvraag § Papieren toets
 • Tekenvraag: de tekenvraag wordt omgezet in een open vraag. De kandidaat kan hier de tekening op maken, waarna deze wordt ingescand. Dit vraagtype moet handmatig nagekeken worden.
 • Werkbladvraag (open): de werkbladvraag (open) wordt getoond op het antwoordblad en de kandidaat kan de antwoorden in de juiste cellen schrijven. Dit vraagtype moet handmatig nagekeken worden, door middel van een correctieronde.

De volgende vraagtypen zijn niet geschikt om te gebruiken in een papieren toets:

 • Werkbladvraag
 • AlgebraKiT vraag
 • SOWISO vraag
Of een vraagtype het meest praktische is voor een papieren toetsafname is aan toetsontwerpers zelf om te beoordelen. Houd er rekening mee dat het meer tijd kost om vragen na te kijken als deze niet automatisch door RemindoToets verwerkt kunnen worden.
Let op!
Vragen die de 'Ik weet het niet'-optie gebruiken, zijn niet in te zetten voor papieren toetsen. Hier wordt een melding voor gegeven, mocht er toch een vraag met deze optie voor een papieren toets geselecteerd worden.